Adli BİLİŞİm kursu – 2014


c.ogren-sen.com > Coğrafya > Evraklar
İÇİNDEKİLER
* İskeletimizdeki Konuşan Şifreler

*Hasta Şikayetlerinin Hukuksal Yönü
*Adli Mücevher Ek
*Yaşayan Madenlerin Çalınması:Endemik Tür Kaçakçılığına Adli Bakış
*Sağlık Hizmetleri Bakımından İş Sağlığı Ve Güvenliği

****11.ANADOLU ADLİ BİLİMLER KONGRESİ 23-25 EKİM 2014 BAYBURT.
****KURS: ADLİ MUHASEBECİLİK.

**** 2. SAGLİK HUKUKU KONGRESİ 23-25 NİSAN 2015 GAZİANTEP

**** 12. ULUSLARARASI ANADOLU ADLİ BİLİMLER SEMPOZYUMU

20-23 Mayıs 2015 Batman. Batman Üniversitesi -Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü –Adli Bilimciler Derneği

***6.ADLİ DİŞ HEKİMLİĞİ KURSU (SERTİFİKALI). 23-28 EYLÜL 2014.   DÜZENLEYENLER: Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi -Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü -Adli Bilimciler Derneği

***KOSOVA TÜRKİYE ADLİ BİLİMLER GÜNLERİ. 12- 14 Ağustos 2014

****ADLİ BİLİŞİM KURSU – 2014


Adli Bilimciler Derneği ve Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsünün beraber düzenlediği Adli Bilişim Kursu 5-6-7/12-13-14 Aralık tarihlerinde Adli Bilimler Enstitüsünde düzenlenecektir. KAYIT ve İLETİŞİM: adlibilimcilerdernegi2001@gmail.com

*** VI. ADLİ ANTROPOLOJİ KURSU (SERTİFİKALI). 14-16 Kasım – 21-23 Kasım 2014. DÜZENLEYENLER: 1. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Antropoloji Bölümü 2. Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü 3. Adli Bilimciler Derneği

***13 - 14 Eylül 2014 2. Ulusal Felaket kurbanlarinin kimliklendirilmesi kongresi.EGM Kriminal Dairesi- Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü

****17-19Ekim 2014 V.Ulusal Tıp Günleri Kastamonu

***20-21 Mart 2015 2. Adli Psikoloji Günleri. İncirliova AYDIN.

****27-28 Kasım2014 Adli Toksikoloji Sempozyumu Ankara. Ankara Üniversitesi-Adli Bilimciler Derneği

***29-30 Kasım 2014 Adli Biyoloji Sempozyumu Ankara. Ankara Üniversitesi-Adli Bilimciler Derneği

****Nükleer Adli Bilimler Yaz Okulu 7-14 Eylül 2014 Manavgat Antalya http://nbe.ankara.edu.tr
twittercom/adlibilimler

AÇIKLAMALI DUYURULAR

(AYRINTILAR EKLİ DOSYALARDADIR)
***Adli Bilimler Bahar Sempozyumu (Adli Tıp Uzmanları Derneği-Adli Bilimciler Derneği) 8-11 Mayis 2014 Marmaris ve

Adli Bilimciler Dernegi 1.Saglik Hukuku Kongresi 1-4Mayıs 2014 Marmaris ndan sunumlar

* İSKELETİMİZDEKİ KONUŞAN ŞİFRELER

MERVE PARLAKGÖRÜR* & Doç.Dr. ZELİHA KAYAALTI*

*Ankara Üniversitesi, Adli Bilimler Enstitüsü, Ankara, TÜRKİYE

Yazışılacak Yazar: MERVE PARLAKGÖRÜR Adli Bilimler Enstitüsü, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Yerleşkesi, Dikimevi, Ankara E-posta: merveparlakgorur@gmail.com

ÖZET:Adli Antropoloji, iskelet kalıntılarının tanımlanması ve kimliklendirilmesinde Antropoloji biliminin çalışmaları sonucu geliştirdiği osteoloji teknik, yöntem ve teorileri adli vakalara uygulayan ayrı bir bilim alanıdır. İskeletleşmiş kalıntılarda kimliklendirme işlemleri adli tıp konusunda deneyimli anatomi uzmanı, insan osteolojisi konusunda uzman antropolog, diş hekimi, radyolog ve serolog tarafından yapılmaktadır. Bunun yanı sıra florayı ve iklimle ilgili değişiklikleri bilen bir botanik uzmanı da yardımcı olabilir. Genel olarak kimliklendirmeye yardımcı olmak amacıyla insan iskeletlerinin temel biyolojik profillerinden yaş tahmini, cinsiyet tayini, boy uzunluğu hesaplama, kemiklerde beslenmeye ve hastalıklara bağlı olarak oluşan değişiklikler, bireysel ve morfolojik özellikler ile toplumun yaşam tarzına bağlı oluşturulmuş kültürel deformasyonlar, köken ve ölüm sonrası değişimleri antropolojik açıdan değerlendirilerek kimliklendirme yapılabilmektedir. Tüm dünyada şiddet ve suçun artışı bu disiplinin önemini giderek artırmaktadır. Adli Antropoloji, bireysel suçlarda olayın aydınlatılmasına yardım eden bilgileri sağlamanın yanı sıra, birçok insanın öldüğü uçak kazaları, doğal afetler ve savaşlar gibi toplu ölümlerde kimliklendirme yapabilmek için başvurulan çok önemli bir bilim dalı haline gelmiştir. İskeletin cinsiyet ve yaşını belirlemek, Adli Antropolojide kimliklendirmede anahtar unsurdur. Hem adli bilimler hem de biyo-arkeolojik çalışmalar için bu bilgileri elde etmek son derece önem taşımaktadır. Toplu gömülerde karışan iskelet kalıntılarında veya hasar görmüş kemiklerden yaş ve cinsiyet belirlenmesi bazı güvenilir yöntemlerle mümkündür. Cinsiyet için en güvenilir ve doğru cevabı verecek olan kemik pelvis’tir. Kadın ve erkek morfolojik farklılıkları ve iskeletteki ölçülebilir boyutlar da kimliklendirmenin yapılmasına imkan sağlamaktadır.

*HASTA ŞİKAYETLERİNİN HUKUKSAL YÖNÜ ek powerpoint

Av. Devrim KARAKÜLAH

DEVRİM HUKUK BÜROSU (DHB)
*ADLİ MÜCEVHER ek

Adli Bilimler Bahar Sempozyumu,08-11 Mayıs, 2014, Marmaris

İsmail KUŞOĞLU . Ankara Kriminal Polis Lab. SGD Şube Müd.

Polis Akademisi GBE Adli Bilimler

Adli vakalarda

• Özel bir teknoloji mevcut • Her elmasın benzersiz optik parmak izini

kaydeden

• Gemoloji laboratuvarlarına

• Perakende kuyumculara

• İnternetten satış ve açık artırma sitelerine

• Tasarımcılara, üreticilere

• Dünya çapında kesicilere hizmet veren bir teknoloji

Dayanıklı

• Sel, tsunami, fırtına, batık gemi..

• Uçak kazası ,

yangın, patlama…

• Deprem, Toplu mezarlar…

*YAŞAYAN MADENLERİN ÇALINMASI:Endemik Tür Kaçakçılığına Adli Bakış

Bio. H. Merve İYRAS*, Doç. Dr. ZELİHA KAYAALTI*

*Ankara Üniversitesi, Adli Bilimler Enstitüsü, Ankara, TÜRKİYE

Yazışılacak Yazar: Doç. Dr. Zeliha KAYAALTI

Adres: Adli Bilimler Enstitüsü, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Yerleşkesi, 06590,

Dikimevi, Ankara

E-posta: kayaalti@ankara.edu.tr, zkayaalti@gmail.com

ÖZET:Endemik tür Dünya üzerinde sadece bir bölgede yaşayan ve başka bir bölgede

yaşaması mümkün olmayan tür demektir. Türkiye iklim, yer şekilleri, toprak yapısı gibi

pek çok konuda kendine has özellikleri göstermektedir. Bunun doğal bir sonucu olarak

da 5bine yakın endemik tür ile Avrupa’nın ve Dünyanın önemli bölgelerinden biridir.

Dünya genelinde son yıllarda endemik türlerin illegal yollar ile bir bölgeden başka bir

bölgeye taşınması giderek daha da önem verilen konulardan biri haline gelmiştir.

Endemik türler ilaç ve gıda sanayi gibi bir çok alanda ekonominin önemli parçalarından

birisidir. Ancak bu amaçla bir bölgeden başka bir bölgeye taşınan endemik türlerin,

kaçırıldıkları bölgenin ekonomisinin yanı sıra Dünya genelinde ekolojik dengenin

bozulması ve türlerin zaman içinde kaybolmasından salgın hastalıkların yayılmasına

kadar pek çok etkisi olduğu bilinmektedir. Türkiye’nin de taraf olduğu nesli tehlike

altında olan yabani bitki ve hayvan türlerinin ticaretine ilişkin sözleşmesinde (CITES)

belirlenen türlerin korunması doğrultusunda yapılan çalışmalar Türkiye üzerinde

yaşayan pek çok bitkinin korunmasına yetmemektedir. Endemik türlerin tespiti ve

korunması doğrultusunda Türkiye’ de yapılan çalışmalar oldukça sınırlı düzeydedir. Bu

çalışma ile Türkiye üzerindeki endemik türlerin tespiti ve korunmasına yönelik

çalışmaları anlatmak ve bu amaç doğrultusunda farkındalık düzeyini artırmaktır
*SAĞLIK HİZMETLERİ BAKIMINDAN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Yrd. Doç. Dr. Esra Dündar ARAVACIK

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Sağlık Kurumları Yönetimi Bölümü Sağlık Hukuku Anabilim Dalı esra.dundar@ikc.edu.tr ,esra.dundar@hotmail.com

Adli Bilimciler Derneği 1. Ulusal Sağlık Hukuku Kongresi 1-4 Mayıs 2014 MARMARİS

ÖZET:İş yaşamı ile sağlık arasında doğrudan bir ilişki vardır. Çalışma ortamları çeşitli

sağlık ve güvenlik tehlikelerini barındırmaktadır. Bu tehlikeler bireyin sağlığını

doğrudan etkileyebilecek meslek hastalıkları ve iş kazalarını içermektedir. Tüm

sağlık personeli hastane ortamında biyolojik, kimyasal, fiziksel, çevresel, psiko-sosyal ve biyomekanik risklerle karşı karşıyadır. Bu nedenle çalışma ortamının ulusal

ve uluslararası iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı hükümlerine uygun hale getirilmesi

amaç edinilmelidir.
****11.ANADOLU ADLİ BİLİMLER KONGRESİ 23-25 EKİM 2014 BAYBURT.
****KURS: ADLİ MUHASEBECİLİK.

**** 2. SAGLİK HUKUKU KONGRESİ 23-25 NİSAN 2015 GAZİANTEP
**** 12. ULUSLARARASI ANADOLU ADLİ BİLİMLER SEMPOZYUMU

20-23 Mayıs 2015 Batman. Batman Üniversitesi -Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü –Adli Bilimciler Derneği

***6.ADLİ DİŞ HEKİMLİĞİ KURSU (SERTİFİKALI). 23-28 EYLÜL 2014.   DÜZENLEYENLER: Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi -Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü -Adli Bilimciler Derneği

***KOSOVA TÜRKİYE ADLİ BİLİMLER GÜNLERİ. 12- 14 Ağustos 2014

****ADLİ BİLİŞİM KURSU – 2014

Adli Bilimciler Derneği ve Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsünün beraber düzenlediği Adli Bilişim Kursu 5-6-7/12-13-14 Aralık tarihlerinde Adli Bilimler Enstitüsünde düzenlenecektir. KAYIT ve İLETİŞİM: adlibilimcilerdernegi2001@gmail.com

*** VI. ADLİ ANTROPOLOJİ KURSU (SERTİFİKALI). 14-16 Kasım – 21-23 Kasım 2014. DÜZENLEYENLER: 1. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Antropoloji Bölümü 2. Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü 3. Adli Bilimciler Derneği

***13 - 14 Eylül 2014 2. Ulusal Felaket kurbanlarinin kimliklendirilmesi kongresi.EGM Kriminal Dairesi- Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü

****17-19Ekim 2014 V.Ulusal Tıp Günleri Kastamonu

***20-21 Mart 2015 2. Adli Psikoloji Günleri. İncirliova AYDIN.

****27-28 Kasım2014 Adli Toksikoloji Sempozyumu Ankara. Ankara Üniversitesi-Adli Bilimciler Derneği

***29-30 Kasım 2014 Adli Biyoloji Sempozyumu Ankara. Ankara Üniversitesi-Adli Bilimciler Derneği

****Nükleer Adli Bilimler Yaz Okulu 7-14 Eylül 2014 Manavgat Antalya http://nbe.ankara.edu.tr
twittercom/adlibilimler

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Adli BİLİŞİm kursu – 2014 iconE- uluslararasi adli BİLİŞİm sempozyumu uluslararası Adli Bilişim...

Adli BİLİŞİm kursu – 2014 iconYapilarda derzler mesleki İçi Eğitim Kursu kasım2008

Adli BİLİŞİm kursu – 2014 icon1 elektroniK, BİLİŞİm teknolojileri ve telekomunikasyon

Adli BİLİŞİm kursu – 2014 iconDersi yahut kursu dikkatli dinlemenizi sağlar, dikkatinizin dağılmasını önler

Adli BİLİŞİm kursu – 2014 iconTbv bilişim Vakfı Ansiklopedisi, 2003 Yayınlanmıştır

Adli BİLİŞİm kursu – 2014 iconHazirlayan: Av. Alev Sezen (M. A. Adli Bilimler Uzmanı)

Adli BİLİŞİm kursu – 2014 iconAdli DİLBİLİm uygulamalari ve bant kayitlari hanifi sever neslihan Gülden kesiCİ GİRİŞ

Adli BİLİŞİm kursu – 2014 icon*Engelli Bireylerin Adli Tıp Ve Sağlık Kurullarında İncelenmeleri...

Adli BİLİŞİm kursu – 2014 icon1)Yağmur adlı parçayla yağmur şiirini yazılış amaçları ve dil özellikleri...

Adli BİLİŞİm kursu – 2014 iconSorularla Alevilik adlı bu çalışmamız benzerlerinden farklı bir anlama...


Coğrafya
© 2000-2018
kişileri
c.ogren-sen.com