11. siniflar coğrafya dersi DÖnem yazili sinav sorularidir


c.ogren-sen.com > Coğrafya > Ders

powerpluswatermarkobject3976982ŞEHİT KADİR ERASLAN LİSESİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

11.SINIFLAR COĞRAFYA DERSİ 1.DÖNEM 2.YAZILI SINAV SORULARIDIR.

Adı soyadı :……………………………………….

Sınıfı/No :……………………..…………


ALDIĞI NOT:


A - Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

  1. Nüfus artış hızının yükselmesinin olumsuz sonuçları nelerdir? (10P)2) New York şehrinin küresel etkiye sahip olmasında neler etkili olmuştur. (10P)


B- Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan

yerleri uygun ifadelerle tamamlayınız.

( 10x2=20P)
1-Dünya’nın büyük şehirlerinin genellikle …………….. kuşakta yer aldığı söylenebilir.
2- Dünya’da doğurganlıkla nüfus artışının en fazla yaşandığı kıta ………….. kıtasıdır.

3- Bir ülkede nüfus artış hızının …………., ekonomik kalkınma hızını yavaşlatır.
4- Dünya nüfusu giderek yaşlanmaktadır. Bu yaşlanma özellikle gelişmiş ülkelerin bulunduğu alanda ve büyük ölçüde ………….. kıta’sında yaşanacaktır.
5- Şehir Ülke Etki alanı Fonksiyon

Mekke ………… …………… ……………

Şam ………… …………… …………….

Hamburg ………… …………… …………….

6- İlk şehirlerin kurulmasında ………..……. faaliyetler etkili olmuştur.
7- Dünya’da iki kıta üzerinde kurulu tek metropol ………..…… dur.
8- ………….. tüm Dünya’da oransal olarak en yaşlı nüfusa sahip ülkedir.
9- Tokyo, ………….. etkiye sahip bir başkenttir.
10- Bir şehrin gelişmesinde öne çıkan faaliyet o şehrin ……………… nu belirler.
C- Aşağıda verilen cümlelerin doğru ya da yanlış olduklarını yandaki boşluğa yazınız.

( 10x2=20P)


  1. Çin’de nüfusu artırıcı politika uygulanmaktadır. (….)
  1. İlk şehirler verimli tarım alanı ve suyun olduğu yerlerde kurulmuştur. (…..)
  1. Liman kentlerinin hinterlandı dardır. (…….)
  1. Amsterdam İngiltere’nin önemli liman kentidir. (……)
  1. Bir ülkede genç nüfusun artması yatırımlarda kolaylık sağlar. (……)
  1. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde nüfusun nitelik ve niceliğini iyileştirmeye yönelik nüfus politikaları uygulanmaktadır. (……)
  1. Essen, Dünya’da eğitim özellikleriyle ön plana çıkan şehirlerden biridir. (……)
  1. Şam günümüzde küresel etkiye sahip bir şehirdir. (…..)
  1. Roma, günümüzde sanayi sektörünün merkezi durumundadır. (…..)


10-Gelişmiş ülkelerde sadece başkent gelişim sürecine girer. (……)

D- Aşağıdaki test sorularının doğru cevaplarını işaretleyiniz. (10x4=40P)
1-Bir ülkedeki nüfus artışı, aşağıdakilerden hangisini

doğrudan etkiler?
A) Doğal kaynakların kullanımını

B) Sanayi faaliyetlerinin dağılışını

C) Yerleşme tiplerini

D) Okuryazar oranını

E) Sağlık hizmetlerini
2- Aşağıda verilen kıtaların hangisinde nüfusu 10 milyonu aşan şehirlerin yoğun olması beklenemez ?
A) Afrika

B) Kuzey Amerika

C) Avrupa

D) Asya

E) Güney Amerika
3-Aşağıdakilerden hangisi, kent yerleşmelerini kırsal yerleşmelerden ayıran özelliklerden biri değildir?
A) Tüketici nüfusun fazla olması

B) Genç nüfus oranının yüksek olması

C) İş bölümünün belirginleşmiş olması

D) Tarım dışı faaliyetlerinin gelişmiş olması

E) Sanayi ve hizmet sektöründe çalışan nüfus oranının fazla olması
4- I.Nüfus artışını teşvik eden politikalar izlenmesi

II.Aile planlaması uygulamasının yaygınlaştırılması

III.İş gücü açığını kapatmak amacıyla göçmen kabul edilmesi

IV.Birden fazla çocuğa sahip olan ailelerden vergi alınması
Yukarıdaki uygulamalardan hangileri, nüfus artış hızı çok düşük olan Avrupa ülkeleri için uygun değildir?
A) I ve II

B) I ve III

C) II ve IV

D) II ve III

E) III ve IV
5- Aşağıdakilerden hangisi nüfusun az artması ya da nüfusun eksilmesinin beraberinde getireceği sorunlardan biridir?

A) Tarımsal üretimin azalması

B) Demografik yatırımların artması

C) Nüfus dağılışının düzensiz olması

D) Sağlık hizmetlerinin yetersiz kalması

E) Farklı sektörlerde iş gücü açığının ortaya çıkması
6-Aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisi, şehirlerin gelişmesinde ve nüfuslarının artmasında daha çok etkili olmuştur?
A) Tarım

B) Hayvancılık

C) Balıkçılık

D) Sanayi

E) Turizm
7-Newyork, Paris ve Tokyo gibi şehirlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Aynı kıta üzerinde bulunmaları

B) Nüfus yoğunluklarının az olması

C) Küresel etkiye sahip olmaları

D) Bulundukları ülkelerin başkenti olmaları

E) Madencilik faaliyetlerinin yaygın olması

8-Aşağıdaki şehirlerden hangisi liman fonksiyonu sayesinde küresel bir etkiye sahiptir?
A) Marsilya B) Zürih C) Milano

D) Moskova E) Mekke

9-Aşağıdakilerden hangisi, bir yerleşim merkezinin büyümesinde en az etkilidir?
A) Ticaret B) Endüstri C) Maden

D) Turizm E) Mimari

10- Bir bölgede yer şekillerinin yüksek ve engebeli olması, aşağıdakilerden hangisi üzerinde olumlu etki yapar?

A) Hidroelektrik üretiminde

B) Ulaşım olanaklarında

C) Tarımsal faaliyetlerde

D) Maden çeşitliliğinde

E) Bitki çeşitliliğinde
Başarılar diler, gözlerinizden öperim…

Ahmet TARAKÇI

Coğrafya Öğretmeni

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

11. siniflar coğrafya dersi DÖnem yazili sinav sorularidir icon11. siniflar coğrafya dersi DÖnem yazili sinav sorularidir

11. siniflar coğrafya dersi DÖnem yazili sinav sorularidir iconBursa tophane eml 10 sinif coğrafya 10 dersi DÖnem yazili sinav sorularidir

11. siniflar coğrafya dersi DÖnem yazili sinav sorularidir iconBursa tophane eml 10 sinif coğrafya 10 dersi DÖnem yazili sinav sorularidir

11. siniflar coğrafya dersi DÖnem yazili sinav sorularidir iconT arsus lisesi 2012-2013 yili 10. Siniflar coğrafya dersi II. DÖnem son. Yazili sorularidir

11. siniflar coğrafya dersi DÖnem yazili sinav sorularidir iconT arsus lisesi 2014-2015 yili 10. Siniflar coğrafya dersi II. DÖnem son. Yazili sorularidir

11. siniflar coğrafya dersi DÖnem yazili sinav sorularidir icon11. siniflar coğrafya dersi DÖnem yazili sinav sorulari

11. siniflar coğrafya dersi DÖnem yazili sinav sorularidir iconŞEHİt teğmen cemal tepeli Ç. P. L. 10/tm sinifi coğrafya 10 dersi DÖnem yazili sinav sorularidir

11. siniflar coğrafya dersi DÖnem yazili sinav sorularidir iconGÜMÜŞhane küRTÜn atatürk lisesi 10/tm sinifi coğrafya dersi DÖnem yazili sinav sorularidir

11. siniflar coğrafya dersi DÖnem yazili sinav sorularidir iconŞEHİt teğmen cemal tepeli Ç. P. L. 12/sb sinifi coğrafya 12 dersi DÖnem yazili sinav sorularidir

11. siniflar coğrafya dersi DÖnem yazili sinav sorularidir iconŞEHİt teğmen cemal tepeli Ç. P. L. 11/sb sinifi coğrafya 12 dersi DÖnem yazili sinav sorularidir


Coğrafya
© 2000-2018
kişileri
c.ogren-sen.com