1. Aşağıdakilerden hangisi fiziki coğrafyanın bölümlerinden değildir?


c.ogren-sen.com > Coğrafya > Evraklar
SORULAR

A.Dünya Ve Evren
1.Aşağıdakilerden hangisi fiziki coğrafyanın bölümlerinden değildir?

A)Klimatoloji

B)Biyocoğrafya

C)Jeomorfoloji

D)Beşeri ve ekonomik coğrafya

E)Hidrocoğrafya
CEVAP:C
2.Aşağıdakilerden hangisi Ay’ın özelliklerinden değildir?

A)Ay’da meteorolojik olaylar görülmez.

B)Ay’da su buharı yoktur.

C)Ay’da gece gündüz arasındaki sıcaklık farkı çoktur.

D)Ay’ın Dünya’dan sadece bir yüzü görünür.

E)Ay’ın yüzeyine düşen meteorlar yanarak parçalanır.
CEVAP:A
3.Bir yerin matematik konumu ile aşağıdakilerin hangisi arasında bir ilişki yoktur?

A)Yükseklik

B)Yerel saat

C)Sıcaklık

D)Bitki örtüsü

E)Yerleşme
CEVAP:A
4.Dünya’nın boyutları ile ilgili bilgilerden hangisi yanlış olarak verilmiştir?

A)Ekvator yarıçapı 6378 km

B)Kutuplar yarıçapı 6378 km

C)Ekvator çevresi 40076 km

D)Kutuplar çevresi 40009 km

E)Yüzölçümü 510.101.000 km² CEVAP:B

5.Kalıcı (toktağan) kar sınırı ekvatordan kutuplarda doğru alçalır.

Bu durumun temel nedeni nedir?

A)Dünya’nın yörüngedeki hızı

B)Eksen eğikliği

C)Dünya’nın şeklinin yuvarlak olması

D)Yağış şekli

E)Kutuplarda karasallığın etkisi
CEVAP:C
6.Aşağıdakilerden hangisi üzerinde eksenle ekliptik arasındaki açının etkisi yoktur?

A)Mevsimlerin oluşumu

B)Dönencelerin 23º27' olması

C)Gece gündüz süresinin değişmesi

D)Muson rüzgarlarının oluşması

E)Gece ve gündüz oluşumu
CEVAP:E
7.Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe aşağıdakilerden hangisi değişmez?

A)Sıcaklık

B)Bitki örtüsü

C)Dönüş hızı

D)Gece gündüz süreleri

E)Yerel saatler
CEVAP:E
8.Aşağıdaki enlemlerden hangisinde yükseltinin yaşama etkisi daha olumludur?

A)30° kuzey

B)35˚ kuzey

C)0˚ ekvator

D)70˚güney

E)55˚güney

CEVAP:C

9.Aşağıdaki kentlerden hangisinde Güneş’in doğuş süresi yıl içinde en kısadır?

A)Antalya

B)Ankara

C)Sinop

D)İzmir

E) Ağrı
CEVAP:A
10.Dünya kendi ekseni etrafında dönerken aşağıdaki kentlerimizden hangisi Güneş’in önünden daha hızlı geçer?

A)Bolu

B)Kırklareli

C)Ankara

D)Yozgat

E)Adana
CEVAP:C
11.21 Aralıkta aşağıdaki şehirlerden hangisinde en uzun gündüz yaşanır?

A)Sinop

B)Trabzon

C)Konya

D)Erzurum

E)Antalya
CEVAP:E
12.21 Aralık tarihinde20˚ kuzey paraleli Güneş ışınlarını kaç derecelik açı ile alır?

A)23˚71'

B)43˚21'

C)46°33'

D)66°27'

E)71°18'

CEVAP:C

13.21Mart’ta Türkiye’nin en doğusundaki 45°doğu meridyeninde Güneş 18:30’da batarsa, en batısında kaçta doğar?

A)06:40

B)08:40

C)07:46

D)17:46

E)19:46
CEVAP:C
14.23 Eylül tarihinden kaç gün sonra Güneş ışınları günde 15 dakikalık bir açı hareketi ile 20° güney enlemine dik gelir?

A)30 gün

B)45 gün

C)60 gün

D)80 gün

E) 90 gün
CEVAP:D
15.Yerküre ekseni etrafında 75°lik dönüşünü kaç saatte yapar?

A)1

B)2

C)5

D)6

E)8
CEVAP:C
16.Aşağıdakilerden hangisi Dünya’yı doğu-batı diye iki yerküreye ayırır?

A)Ekvator

B)Greenwich

C)90° enlemi

D)45° enlemi

E)180° boylamı
CEVAP:B
17.Hangi tarihler arasında kuzey yarım kürede gündü süresi,gece süresinden daha uzundur?

A)21 Aralık-21 Haziran

B)21 Haziran-21 Aralık

C)21 Mart-23 Eylül

D)23 Eylül-21 Mart

E)21 Aralık-21 Mart
CEVAP:C
18.Aynı boylam üzerindeki Bingöl’den Rize’ye doğru,gidildikçe aşağıdakilerden hangisi değişmez?

A)Sıcaklık

B)Bitki örtüsü

C)Dönüş hızı

D)Yerel saatler

E)Gece ile gündüz arasındaki zaman farkı
CEVAP:D
19.23 Eylül tarihinden 40 gün sonra Güneş ışınları aşağıdaki enlemlerden hangisi üzerine dik gelir?

A)0° Ekvator

B)10° Kuzey

C)10° Güney

D)23° Kuzey

E)40° Güney
CEVAP:C

20.21 Aralık tarihinde Güneş ışınları Oğlak dönencesi üzerine 90°lik açı ile gelmektedir.Aynı tarihte güney kutup noktasına kaç derecelik açı ile düşer?

A)23°27' B)27°23'

C)33°66' D)66°33'

E)66°33' CEVAP:A

21.Paris en kısa gündüzü aşağıdaki tarihlerden hangisinde yaşar?

A)21 Aralık

B)21 Mart

C)21 Haziran

D)21 Şubat

E) 23 Eylül
CEVAP:A

22.Aşağıdaki tarihlerden hangisinde gece ve gündüz süreleri arasındaki fark diğerlerinden az olur?

A)13 Ekim

B)1 Ocak

C)28 Şubat

D)15 Eylül

E)9 Kasım
CEVAP:D
23.21 Aralıkta aşağıdaki şehirlerden hangisinde en kısa gündüz yaşanır?

A)İzmir

B)Antalya

C)Konya

D)Sinop

E) Ankara
CEVAP:D
24.21 Aralık’ta boylamları aynı olan aşağıdaki kuzey enlemlerinin hangisinde Güneş diğerlerinden daha erken doğar?

A)15°

B)23°

C)45°

D)60°

E)66°

CEVAP:A

25.Kuzey yarım kürede yaz mevsiminin başlangıç tarihi aşağıdakilerden hangisidir?

A)21 Aralık

B)21 Mart

C)23 Eylül

D)4 Temmuz

E)21 Haziran
CEVAP:E
B.YEREL SAAT
26.23 Eylül tarihinde 25° doğu meridyeninde 06:00’da doğan Güneş 20°doğu meridyeninde kaçta doğar?

A)05:45

B)06:20

C)07:20

D)09:00

E)10:15
CEVAP:C
27.45° Enlemlerde bir paralel yayının uzunluğu 84 km. 45°enlemden 1512 km batıya hareket eden bir kişi kaç dakikalık

yerel saat farkıyla karşılaşır?

A)0.18

B)1.08

C)1.12

D)1.18

E)1.20
CEVAP:C
28.23 Eylül tarihinde 30°doğu meridyeni üzerinde bulunan İzmit’te Güneş 6:00’da doğarsa 45° doğu meridyeni üzerinde bulunan Kars’ta kaçta batar?

A)18:00 C)17:00 E)20:00

B)17:30 D)19:00 CEVAP:C

29.Aşağıdakilerden hangisinin enleme bağlı olarak değişmesi beklenemez?

A)Saat dilimleri

B)Güneş’in doğuş ve batış saatleri

C)Yıllık sıcaklık ortalamaları

D)Dönme hızı

E)Bitki türleri
CEVAP:A
30.21 Mart tarihinde 45° doğu boylamında bulunan bir kentte gündüz süresi kaç saattir?

A)10

B)11

C)12

D)13

E)14
CEVAP:C
31.65°Doğu boylamında bulunan bir kent hangi saat dilimindedir?

A)3

B)4

C)5

D)6

E)7

CEVAP:B
32.28°Doğu meridyeni üzerinde 21.00’de batan güneş 40°doğu meridyeni üzerinde saat kaçta batar?

A)20.12

B)20.40

C)21.00

D)21.12

E)21.48

CEVAP:A

33.Ekvator üzerinde aralarında 2553 km uzaklık bulunan iki kent arasında kaç saatlik zaman farkı vardır?

A)1 saat 32 dakika

B)2 saat 18 dakika

C)2 saat 28 dakika

D)3 saat 18 dakika

E)4 saat 32 dakika
CEVAP:A
34.Türkiye kaçıncı saat dilimi üzerinde yer alır?

A)1

B)2

C)3

D)4

E)5
CEVAP:B
35.Türkiye’nin doğusu ile batısı arasında kaç dakikalık yerel saat farkı vardır?

A)70

B)71

C)76

D)82

E)90
CEVAP:E
36.Yerel saati 80° doğu boylamında 320 dakika geri olan boylam aşağıdakilerden hangisidir?

A)160° doğu boylamı

B)80° batı boylamı

C)160° batı boylamı

D)120° doğu boylamı

E)0° başlangıç boylamı
CEVAP:E

37.30°Batı meridyeni üzerinde bulunan bir kent kaç nolu saat dilinde yer alır?

A)22

B)23

C)24

D)21

E)2
CEVAP:A
38.Yerel saati 45°batı boylamının 6 saat 20 dakika ileri olan boylam,aşağıdakilerden hangisidir?

A)140° Doğu

B)140° Batı

C)50° Doğu

D)50° Batı

E)45° Doğu
CEVAP:C
C.HARİTA BİLGİSİ
39.İzohipsler arasındaki yükselti farkına izohips aralığı denir.buna göre ,aşağıdaki ölçeklerden hangisi kullanıldığında izohips aralığı daha geniş olur?

A)1 ∕ 1.000.000

B)1 ∕ 800.000

C)1 ∕ 600.000

D)1 ∕ 400.000

E)1 ∕ 200.000
CEVAP:A
40.İki merkez arasındaki ortalama eğim % 20,yükselti farkı 600m. Olduğuna göre bu iki merkez arasındaki yolun uzunluğu kaç m.dir?

A)120 B)240 C)1200 D)3000 E)4200
CEVAP:D

41.Bir fiziki haritada deniz seviyesine en yakın yerler,hangi renklerle gösterilir?

A)Açık yeşil

B)Koyu yeşil

C)Sarı

D)Kahverengi

E) Mavi
CEVAP:B
42.1/1.000.000 ölçekli bir haritada A ve B şehirleri arası 9 cm dir. Bu iki şehir arası gerçekte kaç km’dir?

A)90 km

B)100 km

C)110 km

D)900 km

E)1.000 km
CEVAP:A
43.Aynı boyuttaki kağıda aşağıdaki bölgelerimizin haritası çizilirse hangisinin ölçeği en küçük olacaktır?

A)Marmara

B)Ege

C)Güneydoğu Anadolu

D)Akdeniz

E)Doğu Anadolu
CEVAP:E

44.Aşağıdakilerden hangisi fiziki haritalarda yer almaz?

A)Dağlar

B)Eş sıcaklık eğrileri

C)Platolar

D)Eşyükselti eğrileri

E)Deltalar

CEVAP:B

45.1/9.000.000 ölçekli bir haritada 9,3 cm ile gösterilen bir uzunluk,gerçeke kaç km’dir?

A)8370

B)8,37

C)83,7

D)837

E)0,837
CEVAP:D
46.1/1.200.000 ölçekli haritada 4 cm² yer kaplayan bir tarlanın alanı kaç cm²dir?

A)576

B)448

C)144

D)48

E) 36
CEVAP:A
47.Bir tırmanma şeridinde yol alan yolcu otobüsü 15 km yol aldığı zaman 300m irtifa kaybetmiştir.Otobüsün aldığı yolun ortalama eğimi binde kaçtır?

A)10

B)20

C)60

D)120

E)180
CEVAP:B
48.1/250.000 ölçekli haritada x cm ile gösterilen bir uzunluk , 1/500.000 ölçekli haritada kaç cm ile temsil edilir?

A)x

B)2x

C)x²

D)4x

E)x /2 CEVAP:E

49.1/5.000 ölçekli bir kent planında 1,2 m² olarak ölçülen bir parkın gerçek alanı kaç km²dir?

A)5

B)10

C)15

D)22,5

E)30
CEVAP:E
50.3072 km² yüzölçümündeki bir ada 1/1.600.000 ölçekli bir haritada kaç cm² ile gösterilir?

A)256

B)129,1

C)122

D)12

E)1,2
CEVAP:A
D.İKLİM BİLGİSİ
51.Aşağıdakilerden hangisi bir yerin iklim özelliklerini belirleyen temel faktördür?

A)Basınç

B)Yağış

C)Sıcaklık

D)Rüzgar

E)Nem
CEVAP:C
52.İklimle hava durumu birbirinden ayıran faktör aşağıdakilerden hangisidir?

A)Yağış B)Sıcaklık C)Zaman D)Enlem E)Basınç
CEVAP:C
53.Aşağıdakilerden hangisi bir iklim elemanı değildir?

A)Enlem

B)Sıcaklık

C)Basınç

D)Nem

E)Yağış
CEVAP:A
54.Aşağıdaki atmosfer katlarından hangisinde iklim olayları görülür?

A)Troposfer

B)Stratosfer

C)Ozonosfer

D)İyonosfer

E)Ekzosfer
CEVAP:A
55.Aşağıdakilerden hangisi Dünya üzerinde sıcaklığın dağılışına etki etmez?

A)Nem miktarı

B)Enlem

C)Sıcak ve soğuk su akıntıları

D)Bitki örtüsü

E)Bakı durumu
CEVAP:D
56.Denizden yüksekliği 2.000 m ve ortalama sıcaklığı 10˚C olan A kenti deniz seviyesinde olsaydı ortalama sıcaklığı kaç derece olurdu?

A)0

B)10

C)15

D)20

E)30
CEVAP:D
57.Güneş ışınları 5° güney paraleline dik geldiği gün 45˚kuzey paraleline kaç derecelik açı ile gelir?

A)0˚

B)40˚

C)50˚

D)60˚

E)80˚
CEVAP:B
58.Aşağıdaki yüksek basınç alanlardan hangisi Türkiye’yi etkilemez?

A)Asor

B)Sibirya

C)Afrika’nın kuzeyindeki

D)Akdeniz’in batısındaki

E) Orta Asya
CEVAP:E
59.Aşağıdaki rüzgarlardan hangisi sıcak olarak esmez?

A)Bora

B)Alizeler

C)Fön rüzgarları

D)Samyeli

E)Hamsin
CEVAP:A
60.Aşağıdakilerden hangisi bir yerde basıncın yükselmesine neden olmaz?

A)Yükseltinin azalması

B)Havanın soğuması

C)Havanın alçalması

D)Yoğunluğun artması

E)Havanın yükselmesi
CEVAP:E

61.Dönenceler çevresinde hangi basınç kuşakları uzanır?

A)Subpolar alçak basınç

B)Dinamik alçak basınç

C)Dinamik yüksek basınç

D)Termik yüksek basınç

E)Termik alçak basınç
CEVAP:C
62.Ekvatoral iklimde dört mevsim görünen yağışların oluşmasında aşağıdakilerden hangisi en etkilidir?

A)Bitki örtüsü

B)Deniz etkisi

C)Okyanus akıntıları

D)Bakı faktörü

E) Sürekli rüzgarlar
CEVAP:E
63.Hava kütlelerini birbirinden ayıran sınıra ne ad verilir?

A)İklim

B)Cephe

C)Siklon

D)Uç değer

E)Antisiklon
CEVAP:B
64.Sıcaklık, bağıl nem ile Ters orantılıdır.

Buna göre aşağıda verilen rüzgarlardan hangisi bağıl nem oranını azaltır?

A)Kesişleme

B)Bora

C)Mistral

D)Yıldız

E)Poyraz
CEVAP:A
65.Kışın Akdeniz bölgesinde görülen yağış çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

A)Yamaç yağışı

B)Orografik yağış

C)Cephe yağışı

D)Siklonik yağış

E)Kırkikindi yağış
CEVAP:C
66.Aşağıda verilen bitki örtüsü ve görüldüğü iklim tipi eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A)Tumtra-Kutup iklimi

B)Kaktüs-Çöl iklimi

C)Maki-Akdeniz iklimi

D)Galeri ormanları-Savan iklimi

E)Tayga-Orta kuşak karasal iklim
CEVAP:A
67.Aşağıdaki iklim türlerinden hangi iklimi yağış miktarı yıl içinde en azdır?

A)Okyanus-ekvatoral

B)Step-Muson

C)Tundra-Akdeniz

D)Turna-Step

E)Akdeniz-Karasal
CEVAP:D
68.Akdeniz ikliminin doğal bitki örtüsü makidir.Türkiye’de maki Ege,Akdeniz kıyıları ile güney Marmara’da görülebilir.Fakat Ege Bölgesinde maki yetişme üst sınırının, Güney Marmara bölümünden daha yüksekte olmasındaki ana etken aşağıdakilerden hangisidir?

A)Sıcaklık C)Yağış rejimi

CEVAP:A

B)Toprak türü D)Bakı E)Eğim
69.Sıcak çöl ikliminin en belirgin özelliği havadaki nem miktarı ve yağışların çok az olmasıdır.

Bu durum öncelikle aşağıdakilerden hangisini etkiler?

A)Toprak yapısını

B)Yıllık sıcaklık farkını

C)Günlük sıcaklık farkını

D)İnsan yaşamını

E)Tarım olanaklarını
CEVAP:C
70.Yıllık sıcaklık ortalaması 0˚ altındadır.En sıcak ay ortalaması 10˚’ye yaklaşır.Uzun süre donmuş durumda olan toprak yazın yer yer bataklıklar halini alır.

Yukarda açıklanan iklim aşağıdakilerden hangisidir?

A)Kutup

B)Savan

C)Okyanus

D)Karasal

E)Tundra
CEVAP:E
71.Aşağıdaki iklimlerin hangisinde yalnız yaz mevsimi yağışlı geçer?

A)Muson-Akdeniz

B)Tundra-Çöl

C)Savan-Ekvatoral

D)Çöl-Step

E)Muson-Savan
CEVAP:E
72.Ekvator ve Muson ikliminin deniz ve karalarda sıcaklığı azaltan ortak özellik aşağıdakilerden hangisidir?

A)Yağış B)Kuzey rüzgarı C)Güney rüzgarı

D)Basınç E)Orman örtüsü
CEVAP:A

73.Bir bölgedeki sıcaklık ve yağış şartları hakkında aşağıdakilerden

hangisi daha çok bilgi verir?

A)Bitki örtüsü

B)Ekvator’a göre konumu

C)Toprak kalınlığı

D)Yer şekilleri

E)Denize göre konumu
CEVAP:A
74.Aşağıdaki iklim tiplerinin hangisinin etki alanlarında en fazla

yağış yaz mevsimlerinde düşmez?

A)Muson iklimi

B)Ekvatoral iklim

C)Akdeniz iklimi

D)Şiddetli karasal iklim

E)Savan iklimi
CEVAP:C
75.Aşağıdakilerden hangisi kurak bölgelerin özelliklerinden biri değildir?

A)Tarımsal verimlilik düşüktür

B)Rüzgar aşındırması fazladır

C)Akarsu ağı seyrektir

D)Bitki örtüsü cılızdır

E)kar yağışı ve don olayı görülmez
CEVAP:E
76.Sibirya ve Kanada’da Dünya ormanlarının %15’ini oluşturan iğne yapraklı ormanlara ne ad verilir?

A)Tayga

B)Yağmur ormanları

C)Muson ormanları

D)Savan

E)Köknar

CEVAP:A

77.Aşağıdakilerden hangisi nemcil bitkilerle kurakçıl bitkileri birbirinden ayıran özelliklerden biri değildir?

A)Geniş düzeyli oluşu

B)Yapraklarının meşin gibi oluşu

C)otçul oluşları

D)Gelişmemiş bir kök sistemlerinin oluşu

E)yapraklarının tüylü olması
CEVAP:C
78.Türkiye’de yaz kuraklığının görülmediği bölge hangisidir?

A)Marmara

B)iç Anadolu

C)Ege

D)Akdeniz

E)Karadeniz
CEVAP:A
79.Aynı iklim bölgesinde doğal olarak yetişmesi en zor olan bitki çifti aşağıdakilerden hangisidir?

A)Çay-Fındık

B)Zeytin-Çay

C)Pamuk-Buğday

D)Buğday-Tütün

E)Tütün-Pamuk
CEVAP:B
80.Balkanlardan gelen soğuk hava kütleleri niçin yağışa sebep olur?

A)Giderek ısındığından

B)Beraberinde nem getirdiğinden

C)Marmara’dan geçerken nem aldığından

D)Yükseklerden geldiğinden

E)Sıcaklığı düşürdüğünden
CEVAP:E
81.Yağışın ülkemizdeki dağılışı ile ilgili olarak söylenenlerden hangisi yanlış olur?

A)Dağlık bölgeler fazla yağış alır

B)Ülkemizdeki yağış rejimi genel olarak düzensizdir

C)Yağış miktarı kıyıdan içbölgelere doğru azalır

D)En az yağışı Güneydoğu Anadolu alır

E)Dağlar arasındaki çöküntü ovaları çok az yağış alır
CEVAP:D
E.İÇ VE DIŞ KUVVETLER
82.İç kuvvetlerin özellikleriyle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)Genellikle yapıcı etkileri vardır

B)Kaynağını yerin iç ısısından alırlar

C)Yer yüzünde yükselti farklılığına neden olurlar

D)Gücünü güneş enerjisinden alırlar

E)Yer yüzünde püskürme veya kabuk hareketleri ile belirirler.
CEVAP:D
83.Aşağıda, jeolojik devirlerle olaylar eşleştirilmiştir.

Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A)İlkel zaman-Kıta çekirdeklerinin oluşması

B)Birinci zaman-Taşkömürünün oluşması

C)İkinci zaman-linyitin oluşması

D)Üçüncü zaman-Alp.Himalaya sisteminin oluşması

E)Dördüncü zaman-Buzul döneminin yaşanması
CEVAP:C
84:Yer yüzünün şekillenmesinde iç ve dış kuvvetler etkilidir.Kara ve denizlerin alanında en büyük değişme, aşağıdaki olaylardan hangisi ile gerçekleşmiştir?

A)Orojenik hareketler B)Epirojenik hareketler

C)Volkanik hareketler D)Toprak oluşumu

E)Depremler CEVAP:B

85.Aşağıdaki taşlardan hangisinin oluşumu yanlış verilmiştir?

A)Bazalt-Kimyasal tortul

B)Taşkömürü-Organik tortul

C)Mermer-Başkalaşım

D)Granit-İç püskürük

E) Kumtaşı-Mekanik tortul
CEVAP:A
86.Aşağıdakilerden hangisi organik yolla tortulaşarak oluşmuştur?

A)Bazalt

A)Linyit

C)Süngertaşı

D)Gnays

E)Mermer
CEVAP:B
87.Türkiye’de en geniş alana yayılan lav akıntılarının soğuması ile oluşan volkanik dağ aşağıdakilerden hangisidir?

A)Ağrı

B)Süphan

C)Erciyes

D)Karaca dağ

E)Tendürek
CEVAP:D
88.Aşağıdakilerden hangisi akarsularla ilişkili bir yer şekli değildir?

A)Peneplen

B)Delta

C)Vadi

D)Hörgüç kaya

E)Taraça
CEVAP:D
89.Dalga ve akıntıların biriktirme etkisiyle oluşan yer şekilleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

A)Haliç

B)Peneplen

C)Tombolo

D)Falez

E)Taraça
CEVAP:C
90.Bir yerde arazinin eğimi aşağıdakilerden hangisinde etkili değildir?

A)Yağış rejiminde

B)Heyelan oluşumunda

C)Akarsu aşındırmasında

D)Tarım faaliyetlerinde

E)Güneş ışınlarlarının düşme açısında
CEVAP:A
91.Akdeniz ülkelerinde kireçli kayalar üzerindeki kızıl toprağa ne ad verilir?

A)Alüvyon toprak

B)Çernezyom

C)Terra-Rossa

D)Lös

E)Tuzlu toprak
CEVAP:C
92.Aşağıdakilerden hangisi karstik bölgelerde oluşan biriktirme şekillerindendir?

A)Kırgıbayır

B)Traverten

C)Delta

D)Taban seviyesi ovası

E)Dağ için ovası
CEVAP:B

93.Karstik yapıya sahip arazilerde, akarsuların oluşturduğu aşındırma şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A)Peri bacaları

B)Menderesler

C)Kanyon vadi

D)Dev kazanı

E) Çentik vadi
CEVAP:C
94.Yer yüzü şekillendirmede rüzgarlar dolaylı ve doğrudan etkiye sahiptirler.

Aşağıdaki yer yüzü şekillerinden hangilerinin oluşumunda rüzgarların dolaylı etkisi vardır?

A)Kum tepeleri-Peri bacaları

B)Kıyılar-Peri bacaları

C)Peri bacaları-Barkan

D)Kum tepeleri-mantar kaya

E)Kum tepeleri-Kıyılar
CEVAP:B
95.Aşağıdakilerden hangisinin oluşumunda yer yüzünü şekillendiren dış kuvvetlerin etkisinden söz edilmez?

A)Horst

B)Traverten

C)Buzullar

D)Rüzgarlar

E)Barkan
CEVAP:A
96.Ülkemizin iç kesimlerinde kimyasal çözülmenin az olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A)Eğimli arazileri çokluğu C)Yıllık sıcaklık farkının az olması B)Seyrek ve cılız bitki örtüsü D)Dağların doğrultusu E)Yıllık yağış miktarının az olması

CEVAP:E

97.Aşağıdakilerden hangisi,Akdeniz ile Karedeniz arasındaki farklardan biri değildir?

A)Oluşum zamanları

B)Tuzluluk oranları

C)Su seviyeleri

D)Su sıcaklıkları

E)Derinlikleri
CEVAP:A
98.Kıyı ovalarının dar olduğu bölgelerin ortak özelliği, aşağıdakilerden hangisidir?

A)Dağları kıyıya yakın ve paralel uzanması

B)Dağların kıyıya dik uzanması

C)Ovaların yatay tortul tabakalarda oluşması

D)Epirojenik hareketlerin etkili olması

E)Akarsu aşındırmasının fazla olması
CEVAP:A
99.Toprak erezyonuna yol açan etmenler arasıda aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A)Sellenme

B)Nöbetleşe iklim

C)Düzensiz otlatma

D)Aşırı işleme

E)Orman yangınları
CEVAP:B
100.Yurdumuzdaki akarsular denge profilini bulamamıştır.

Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A)Su bölümü çizgileri oluşmamıştır

B)Debileri düşüktür

C)Havzaları çok dardır

D)Ülke,yakın bir zamanda oluşmuştur

E)Rejimleri düzensizdir

CEVAP:D

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

1. Aşağıdakilerden hangisi fiziki coğrafyanın bölümlerinden değildir? icon1. Aşağıdakilerden hangisi bir yangın nedeni değildir?

1. Aşağıdakilerden hangisi fiziki coğrafyanın bölümlerinden değildir? icon1. Aşağıdakilerden hangisi kurumsal çalışma ilişkilerinin tarafı değildir?

1. Aşağıdakilerden hangisi fiziki coğrafyanın bölümlerinden değildir? icon1 Aşağıdakilerden hangisi modern toplumun sağlık dinamiklerinden birisi değildir?

1. Aşağıdakilerden hangisi fiziki coğrafyanın bölümlerinden değildir? iconSinav sorulari aşağıdakilerden hangisi bir sınıflama ölçeği verisi değildir?

1. Aşağıdakilerden hangisi fiziki coğrafyanın bölümlerinden değildir? icon805- aşağıdakilerden hangisi Anadolu’da kurulan İlk Türk Beyliklerinden birisi değildir ?

1. Aşağıdakilerden hangisi fiziki coğrafyanın bölümlerinden değildir? icon2 Aşağıdakilerden hangisi Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün görevlerinden biri değildir

1. Aşağıdakilerden hangisi fiziki coğrafyanın bölümlerinden değildir? icon1 Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'deki göllerden ve akarsulardan...

1. Aşağıdakilerden hangisi fiziki coğrafyanın bölümlerinden değildir? icon1 Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'deki göllerden ve akarsulardan...

1. Aşağıdakilerden hangisi fiziki coğrafyanın bölümlerinden değildir? iconBuna göre aşağıdakilerden hangisi Arda’nın söylemesi gereken cümlelerden biri değildir?

1. Aşağıdakilerden hangisi fiziki coğrafyanın bölümlerinden değildir? icon2 Basın ve yayın organlarının demokrasinin gelişmesine önemli katkıları...


Coğrafya
© 2000-2018
kişileri
c.ogren-sen.com