Atatürk Dönemi Dış Politika


c.ogren-sen.com > Coğrafya > Evraklar
__________________________________________________________________________

Atatürk Dönemi Dış Politika

__________________________________________________________________________
Dikkat! Çok Önemli(KPSS-ÖNL(2002-2010) de Çıkan) Maddeler: Yabancı Okullar Sorunu(2), Musul Sorunu ve Ankara Antlaşması(1, 2), Türkiye’nin Milletler Cemiyetine Girmesi(1, 2), Balkan Antantı(1, 2, 3), Montrö Boğazlar Sözleşmesi((1-5) Arası), Sadabat Paktı((1-4) Arası), II. Dünya Savaşı(8, 9), Güncel(1, 2)
YABANCI OKULLAR SORUNU

Çözümler:

 1. Türk dili türk tarihi ve coğrafya dersleri türk öğretmenleri tarafından okutulacaktır.

 2. Yabancı okullar milli eğitim bakanlığına bağlı olacaklardır.


NUFUS DEĞİŞİMİ SORUNU

Çözümler:

 1. Sorun adalet divanına götürüldü.

 2. İki Hükümet karşılıklı olarak mallara el koydular. Yeniden Lozan Barışı koşullarının uygulanması kabul edildi.


MUSUL SORUNU VE ANKARA ANTLAŞMASI(1926)

Çözümler:

 1. Ankara Antlaşması ile sorun çözüldü.(1926)

 2. Antlaşmaya Göre:

  • Musul ıraka bırakıldı.

  • Petrol gelirlerinin % 10’u 25 yıl süre ile Türkiye ye bırakıldı.

  • Türkiye ihtiyaçları nedeni ile bu gelirlerinden peşin paraya karşılık vazgeçmiştir.TÜRKİYENİN MİLLETLER CEMİYETİNE GİRMESİ(18 Temmuz 1932)

 1. Almanya ve İtalyanın(1930 sonrası) İzl. Yay. Siy; Türkiye’nin Milletler cemiyetine kat. Balkan, Sadabat Paktlarını ve Akdeniz ittifakını kur.

 2. Almanya ve İtalyanın(1930 sonrası) İzl. Yay. Siy; Türkiye’nin Boğazlar konusunun Milletler Cemiyetine götürmesinde etkili olmuştur.

Çözümler:

 1. Uluslar arası ilişkileri geliştirmek için milletler cemiyetine girildi.

Not: Cemiyet 2. Dünya Savaşı ile dağılmıştır.
BALKAN ANTANTI(9 Şubat 1934)

Çözümler:

 1. Öncelikli Amaç; Kendi sınırlarını ve bölgesel barışı korumaktır.(Üye devletlerin karşılıklı kabul ettikleri yükümlülüklerdir.)

 2. Türkiye, Yunanistan, Romanya ve Yugoslavya üye devletlerdir. Üye devletler birbirlerinin iç işlerine karışmayacaklardır.

 3. Faşist İtalya(D. Akdeniz) ve Nazi Almanya sının(Ren bölgesi) saldırgan tutumu üzerine balkanların güvenliği için kuruldu.

Not: 2. Dünya Savaşı ile ortadan kalkmıştır.
MONTRÖ BOĞAZLAR SÖZLEŞMESİ(20 Temmuz 1936)

Sözleşmeye Göre:

 1. İtalya 1935 de Habeşistan saldırmış, Rodos 12 adayı silahlandırmıştı.(İtalyanın orta doğuda yarattığı tedirginliğin bir son.)

 2. Boğazlar üzerindeki tüm kısıtlamalar kaldırıldı.

 3. Egemenlik hakkı yalnız türkiyeye bırakıldı. Ve boğazlar komisyonu dağıtıldı.

 4. Türkiyenin jeopolitik önemi arttı.

 5. Türk görüşünü İngiltere desdeklemiş fakat Rusya karşı çıkmıştır. Nedeni; Türkiye-İngiltere arası dostane ilişkilerin başlam.


SADABAT PAKTI(9 Temmuz 1937)

Çözümler:

 1. Öncelikli Amaç; Kendi sınırlarını ve bölgesel barışı korumaktır.(Üye devletlerin karşılıklı kabul ettikleri yükümlülüklerdir.)

 2. Üye devletler birbirlerinin iç işlerine karışmayacaklardır.

 3. İtalya 1935 de Habeşistan saldırmış, Rodos 12 adayı silahlandırmıştı.(İtalyanın orta doğuda yarattığı tedirginliğin bir son.)

 4. İtalyanın Ortad. polit. Ve Habeşistan’ı ist. üzerine Yakındoğu’da Türkiye, İran, Irak ve Afganistan arasında oluşturulmuştur.

 5. Türkiyenin doğu sınırları güvence altına alınmıştır.

Not: 2. Dünya Savaşı İle İşlevini yitirmiştir.
HATAYIN TÜRKİYEYE KATILMASI(1939)

Çözümler:

 1. Hatayda yapılan halk oylaması sonucu Hatay Cumhuriyeti kuruldu.(2 Eylül 1938)

 2. Hatay meclisi aldığı karar ile Türkiye ye katıldı.(30 Haziran 1939)

Not: Lozandan sonra Misak-ı Milli doğrultusunda aldığımız tek yerdir.
II. DÜNYA SAVAŞI(1939-1945)

Nedeni:

 1. I. Dünya Savaşının ekonomik bunalımı ve Versay Antlaşmasının dengesizlik yaratması sonucu başlamıştır.

 2. Mihver devletler Almanya, İtalya ve japonyadır. Müttefikler ise İngiltere, ABD, SSCB ve Fransadır.

 3. Türkiye Savaşın dışında kalmıştır.


Sonucu:

 1. Almanya yenildi. İkiye ayrıldı.

 2. Avrupada doğu ile batı arasında iki etki alanı oluştu.

 3. ABD nin Avrupa politikası sistemleşti.

 4. Birleşmiş Milletler kuruldu.(1945)

 5. Sömürgecilik kaldırıldı.

 6. İsrail devleti kuruldu.(1948)

 7. III. Dünya Ülkeleri kuruldu.

 8. Nato(Kuzey Atlantik paktı)(1952) ve Varşova Paktı kuruldu.

 9. 1. 5 yıllık sanayi planı(1934) başarılı olunca, 2. 5 yıllık sanayi planı(1939) uyg. istenmiş ancak bu sav. ned. uygulanamam.


GÜNCEL

 1. Atatürk nutukta 1919(Samsuna çıkış)-1927 yılları arasındaki olayları anlatmıştır.

 2. Atatürkün doğumunun 100. Yılının tüm ülkelerde kutlanması kararı UNESCO(Birleşmiş mill. bünyesindeki) da alınmıştır.
OLAYLARIN SIRALAMASI

ATATÜRK DÖNEMİ(1881-1938) OLAYLARI

1926

Musul Sorunu Ve Ankara Antlaşması 1926

1936

Montrö Boğazlar Sözleşmesi 20 Temmuz 1936

1932

Türkiye’nin Milletler Cem. Girmesi 18 Temmuz 1932

1937

Sadabat Paktı 9 Temmuz 1937

1934

Balkan Antantı 9 Şubat 1934ATATÜRK DÖNEMİ DIŞINDAKİ OLAYLAR

1939

Hatay’ın Türkiye ye Katılması 30 Haziran 1939

II. Dünya Savaşı 1939-1945

1952

NATO Kuzey Atlantik Paktı 1952

1945

Birleşmiş Milletlerin Kurulması 1945
Kaynak: 2008 KPSS Yargı Yayınları(Lise Ve Önlisans Mezunları İçin)

2010 Cebel_islam - Hazırlayan: Emre ÖZDEMİR

BİTTİ

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Atatürk Dönemi Dış Politika iconAtatürk’ün Dış Politikasının Temel İlkeleri

Atatürk Dönemi Dış Politika icon2. diş Tİcaret dış Ticaretin Tanımı Ve Dış Ticaretle İlgili Kavramlar

Atatürk Dönemi Dış Politika iconTÜRKİYE’Nİn bülent ulusu hüKÜmeti DÖnemi diş İŞleri bakani ilter türkmen’İn ortadoğu poliTİkasi

Atatürk Dönemi Dış Politika iconUluslararasi poliTİka ve fiLM

Atatürk Dönemi Dış Politika iconDış Ticarette Taşıma Sigortası Türleri

Atatürk Dönemi Dış Politika iconGÜMRÜk ve diş Tİcaret siRKÜleri tariH : 24. 05. 2016

Atatürk Dönemi Dış Politika icon1. Aşağıda verilen yer şekillerinden hangisini oluşturan dış kuvvet diğerlerinden farklıdır?

Atatürk Dönemi Dış Politika iconMilli Edebiyat Dönemi Test 2

Atatürk Dönemi Dış Politika iconTbmm’Nİn açilmasi ve muharebeler dönemi notlar

Atatürk Dönemi Dış Politika iconFatih sultan mehmet dönemi ve istanbul’u fethi


Coğrafya
© 2000-2018
kişileri
c.ogren-sen.com