Bilimsel çalışmalarla uğraşan kimselere “bilim insanı” denir. Bilim adamı,bilim kadını,alim ve bilgin bu kelimelerin eş anlamlısıdır


c.ogren-sen.com > Coğrafya > Evraklar

SOSYAL BİLGİLER

GERÇEKLEŞEN DÜŞLER


BİLİME YÖN VERENLER

Bilimsel çalışmalarla uğraşan kimselere “bilim insanı” denir. Bilim adamı ,bilim kadını ,alim ve bilgin bu kelimelerin eş anlamlısıdır.
Evrenin ya daolayların bir bölümünü konu

olarak seçen, deneyselyöntemlere ve gerçekliğe

dayanarak sonuçlar çıkarmayaçalışan düzenli bilgiler “ bilim” denir.

THOMAS ALVA EDISON

* Bini aşkın buluş yapan;elektrik ampulünü, fonografi ve film göstermemakinelerini geliştiren bilim adamıdır. * Amerikalı mucittir. * 1879 yılının Ekim ayında elektrikle çalışan “ampul”ü bulmuştur.
LOUIS PASTEUR
* Fransa’dadoğmuş bu bilim adamı fizik,

kimya ve tıp alanındakiçalışmaları ile tanınmıştır.

* İnsan ve hayvanlarda görülenşarbon, tavuk kolerası ve kuduzhastalıkları ile aşı hazırlamateknikleri üzerinde çalışmıştır.

* Pasteur’un tüm dünyadatanınmasını sağlayan buluşu ise kuduz aşısıdır.

MADAM CURİE
* 1867 – 1934 yılları arasında yaşamış Polonyalı ünlü kadın fizikçidir.

* Kanser hastalığını tedavi eden radyoaktivite

ışınlarını bulmuştur. * Bilim dalında Nobel Ödülü’nüiki kere alan ilk bilim insanı olmuştur.GUGLIELMO MARCONI
* İtalya’da doğan bubilim adamıdır. * İlk başarılı telsiz telgraf sisteminigeliştirmiştir.

* Kısa dalga radyo iletişimi üzerinde yaptığı

çalışmalarla modern radyo yayımcılığının

gelişmesini sağladığından, “ radyonun babası”

olarak tanınmıştır.

ALBERT EINSTEIN
* 1879 – 1955 yılları arasında yaşamış Alman bilim adamıdır.

* Çağdaş fiziğin temellerini atmıştır.

* Evreni ve evrende gözlediğimiz bütün olayları nasıl yorumlamamız gerektiğine dair yasalar buldu.

* Einstein, sadece iyibir fizikçi değil aynı zamanda yetenekli birmatematikçiydi.
“Ben atomu insanlığa hizmet etmek için buldum. Onlar bomba yapıpbirbirlerini yok ettiler.”

Albert A. Einstein

ISAAC NEWTON
* 1642 – 1727 yıllarında yaşamış İngiliz bilim adamıdır.

* Yer çekimi kuvvetini bulmuştur.

* Fizik, matematik, astronomialanlarında buluşlar yapan,büyük bir mucittir.

* Aynalıteleskopu geliştirmiştir.
ALESSANDRO VOLTA

* 1745 – 1827 yılları arasında yaşamış Rus asıllı İtalyan bilim adamıdır.

* Günümüzde de kullandığımız “ pili ” icat etmiştir.


GALILEO
* 1564 – 1642 yılları arsında yaşamış İtalyan bilim adamıdır.

* Güneşigözlemlemiş ve Güneş üzerinde bulunan

gölgelerin Güneş’in üzerinde yer alan lekeler

olduğunu kanıtlamıştır.

* Kısaca, 30 kez büyüyenteleskopu yaptı. * Termometreyi, sarkacı buldu.

WRIGHT KARDEŞLER
* Amerikalı mucitlerdir.

* İlk motorlu uçağı yapan Wilbur ve Orville Wright “ kardeşler ,iki bisiklet ustasıdır.

* İlk uçuşlarını 17 Aralık 1903 ‘te gerçekleştirirler.

BLAISE PASCAL
* 1623 – 1662 yılları arsında yaşamış Fransız bilim adamıdır.

* Henüz 12 yaşında iken, hiçgeometri bilgisine sahipolmadığı halde daireler veeşkenar üçgenler çizmeyebaşlayarak, bir üçgenin içaçılarının toplamının iki dik açıya eşit olduğunu

bulmuştur.

* 16 yaşındayken geometri ve fizikkitapları yazmıştır.

* 19 yaşında ise aritmetikişlemlerini mekanik olarak yapan bir hesapmakinesi icat etmiştir.

ALEXANDER GRAHAM BELL
* Telefonun icat eden Amerikalı mucittir.

* Graham Bell aslında, sağırlarınsessizliğini ortadan kaldırmayaçalışıyordu. Bunu başaramadı

ama telefonla birbirindenkilometrelerce uzaktaki

insanların birbirleriniduymalarını sağlayan telefonu bulmuştur.

ALFRED NOBEL
* Dinamitin mucidi olarakbilinir.

* Servetinin bir kısmınıher yıl insanlığa hizmette

bulunanlara sunulmasınıvasiyet etti.

* Bu ödüller fizik,kimya, tıp yada fizyoloji,edebiyat ve barışa hizmetolmak üzere toplam beş

dalda verilmektedir.

* 1900yılında İsveç HükümetiNobel Vakfı’nı kurdu. Bu yıldan sonra da Nobelödülleri düzenli olarak verilmeye başlandı.

JOHANN GUTENBERG
* Binlerce sayıda kitabın basılarak geniş halk kitlelerine ulaşmasını sağlayan “ matbaa’yı” 1450 yılında icat etmiştir.

* Alman mucittir.

SAMUEL MORSE
* 1936’da çalışan ilk telgraf örneğinibitirdi.

* Kendi adını verdiği bir telgraf kodu tasarladı. Telgraf haberleşmesinde kullanılan bu koda “Mors Alfabesi” denir.

* Morse ayrıca bir su kütlesi üstünden,

demiryolu altından ve iletken herhangi bir şeyden

sinyal gönderebilen radyo telgrafın icadına öncülük

etti.


ALEXANDER FLEMING
* 1881 – 1955 yılları arsında yaşamış İngiliz bilim adamıdır.

* Öldürücü bakteriyelhastalıklarla savaşabilen ilk antibiyotik olarak tarihegeçen “penisilin ”i bulmuştur.


WILHELM CONDRAD RÖNTGEN
* 1845 – 1923 yılları arsında yaşamış Alman bilim adamıdır.

* Röntgen adı X- rayışınlarının keşfederek sağlık alanında büyük birbuluş gerçekleştirmiş bilim adamıdır.

CHARLES FRANCİS RİCHTER
* 1900 – 1985 yılları arsında yaşamış Amerikalı bilim adamıdır.

* Bugündekullandığımız depremin şiddetini(büyüklüğünü)ölçmeye yarayan, kendi adıyla anılan“RichterÖlçeğini”geliştirmiştir.


ARCHİMEDES

* Fizikçi ,kimyacı ve filozoftur.

* Mekanik alanında yapmış olduğu buluşlar arasında birleşik makaralar ,sonsuz vidalar ,yakın aynalar sayılabilir.

* İlk defa denge prensiplerini ortaya koyan bilim adamıdır.

CHRİSTOPHE COLOMB
* 1451 – 1506 yılları arsında yaşamış İspanyol denizcidir..

* 12 Ekim 1492 yılında sadece yerlilerin yaşadığı “Amerika Kıtası’na “ ayak basmış fakat buranın bir Doğu Asya adası olduğunu zannetmiştir.

* 1499 yılında “ Amerigo Vespucci “ adıdaki bir kaşif ,buranın yeni bir kıta olduğunu farketti ve bu yeni kıta bu kaşifin adıyla anılmaya başladı.


PİRİ REİS
* 1470 – 1554 yıları arasında yaşamış 16. yy’ın en büyük Türk denizcisi ve Coğrafya bilginidir.

* 1513 yılında yayınlanan “Kitab-ı Bahriye’ adlı eserinde genel atlas ve seyrüsefer bilgilerini yazmıştır.

* İki dünya haritası çizmiştir.1513 yılında çizdiği ilk dünya haritasında Amerika’yı gösteren en eski haritalardan biridir.
FARABİ
* Doğa bilimleri vefelsefe tarihi alanında yaklaşık

100 eser yazdı.

* Felsefe vemantık alanında yaptığıçalışmaları ile büyük ünkazanmış bir bilim adamıdır.

BİRUNİ

* Yaşadığı çağa damgasını vurdu.

* Araştırmacı ruhu ,öğrenme hırsı ve sönmeyen azmiyle birleşince ,17 yaşında eser vermeye başladı.

* Matematik ,astronomi ,fizik ,geometri ,kimya gibi otuz bilim dalında çalışmalar yaptı ve eserler yazdı.

İBN-İ SİNA (LOKMAN HEKİM)
* Felsefe, matematik,astronomi, fizik, kimya, tıp

ve müzik gibi bilgi ve becerigerektiren çeşitli alanlardaçalışmalar yapmıştır.

* “Tıbbın Kanunu” adlı eseriXII. Yüzyılda Latince’yeçevrildi.

* İbn-i Sina 700 yılAvrupa’nın tıp hocası oldu.

CAHİT ARF

* Şu anda kullandığımız10 liraların arkasında fotoğrafı yeralan Cahit Arf, dünyaca ünlü birmatematikçimizdir. * Kendi adıylabilinen matematik kuramları iledünya çapında tanınır.

Prof. Dr. GAZİ YAŞARGİL
* 1925’te Diyarbakır’dadoğmuş Türk bilim adamıdır.

* Beyin ev sinir sistemleriüzerine yaptığı çalışmalarlatıp alanında çok önemlibuluşlar gerçekleştirmiştir.

* Microcerrahiyi beyinle ilgili hastalıklarda

uygulayarak çok zor ve hassas bölgelerdeki

tümörlerin alınabileceğini kanıtlamıştır.

* Bubaşarılarından dolayı “Dünya Beyin CerrahlarıBirliği”tarafından “yüzyılın adamı” seçilmiştir.

Prof. Dr. MEHMET ÖZ
* 1960’taKonya’da doğmuştur.

* Kalpdamarcerrahıdır. Kalp ve damarhastalıkları üzerinde yaptığıçalışmalardan dolayı “yılın

doktoru” seçilmiştir.

* Mehmet özhalen Amerika’da meslekyaşantısını devama ettirmektedir.

Prof. Dr. OKTAY SİNANOĞLU
* 1935 yılında doğan OktaySinanoğlu kimya ve biyolojialanında çalışmaları bulunan bilim insanımızdır.

* 50 yıldırçözülemeyen bir matematik

kuramını bilim dünyasınakazandırarak 28 yaşında profesör unvanını aldı.

FEZA GÜRSEY
* Kuramsal fizikalnındaki çalışmalarını atom

çekirdeğini oluşturan parçacıklararasındaki temel etkileşmelerinve bu parçacıkların iç yapısının

incelenmesi üzerindeyoğunlaştırmış ünlü bir

fizikçimizdir.


FERYAL ÖZEL
* 1975 yılı doğumlu Türk bilim kadınıdır.

* Dünyanın en akıllı olarak gösterilen astrofizikçi profesördür.

* Albert Einstein ile “Büyük Fikirler Listesi’ne” giren 20 bilim insanından biridir.

* Halen Arizona Üniversitesi'nde çalışmalarını sürdürmektedir.

ALİ ERDEMİR
* Dünyanın en önemli 100 bilim adamı arasında yer alan bir Türk dehasıdır.

* Nanoteknoloji kullanarak geliştirdiği yapay elmas özelliği taşıyan buluşu ile bilim ödülü kazandı.

* Motor ve makinelerde sürtünmeyi sıfıra indiren icadı ilebilim ödülü kazandı.

BAYRAM BÜTÜN
* Bilkent Üniversitesi doktora öğrencisidir.

* Kimya ve nanoteknoloji kullanarak yeni nesil görüntüleme sistemlerinde kullanılabilecek geleceğin teknolojisini üretti.

* DVD ,LCD ,cep telefonuekranı ,dijital fotoğraf makinesi ve sağlıkta kullanılan görüntüleme teknolojilerinin renk ve kalitesinin geliştirdi.

Başarı çalışmada gizlidir.


…Egitimhane.com…


sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Bilimsel çalışmalarla uğraşan kimselere “bilim insanı” denir. Bilim adamı,bilim kadını,alim ve bilgin bu kelimelerin eş anlamlısıdır iconBilimsel çalışmalarla uğraşan kimselere “bilim insanı” denir. Bilim...

Bilimsel çalışmalarla uğraşan kimselere “bilim insanı” denir. Bilim adamı,bilim kadını,alim ve bilgin bu kelimelerin eş anlamlısıdır iconBilimsel çalışmalarla uğraşan kimselere “bilim insanı” denir. Bilim...

Bilimsel çalışmalarla uğraşan kimselere “bilim insanı” denir. Bilim adamı,bilim kadını,alim ve bilgin bu kelimelerin eş anlamlısıdır iconTÜrk biLİm adamlari kimlerdiR ÜNLÜ BİLİM İnsanlari gelmiŞ ve geçMİŞ...

Bilimsel çalışmalarla uğraşan kimselere “bilim insanı” denir. Bilim adamı,bilim kadını,alim ve bilgin bu kelimelerin eş anlamlısıdır iconBİLGİ toplumunda biLİM, sosyal biLİM VE sosyal biLGİler öĞretiMİ

Bilimsel çalışmalarla uğraşan kimselere “bilim insanı” denir. Bilim adamı,bilim kadını,alim ve bilgin bu kelimelerin eş anlamlısıdır iconJeoloji : Yerkürenin yapısını, yaşını ve özelliklerini araştıran...

Bilimsel çalışmalarla uğraşan kimselere “bilim insanı” denir. Bilim adamı,bilim kadını,alim ve bilgin bu kelimelerin eş anlamlısıdır icon1 X. Uluslar arası Bilim Temelleri Bilgi Yarışmasının kurucusu Otonom...
«Uluslar arası Bilim Temelleri Bilgi Yarışması» eğitim projesinin ve tüm yarışma testlerinin telif hakları kurucuya aittir

Bilimsel çalışmalarla uğraşan kimselere “bilim insanı” denir. Bilim adamı,bilim kadını,alim ve bilgin bu kelimelerin eş anlamlısıdır iconSözcük ilk kez 1846 yılında İngiliz bilimci William j. Thomas tarafından...
«adlı bir dernek, folklor sözcüğünün bir bilim dalına dönüşmesine önemli katkıda bulundu. Fransa, Rusya, İskandinav ülkeleri ve Portekiz'de...

Bilimsel çalışmalarla uğraşan kimselere “bilim insanı” denir. Bilim adamı,bilim kadını,alim ve bilgin bu kelimelerin eş anlamlısıdır iconKod Bilim Alanı Koşul No

Bilimsel çalışmalarla uğraşan kimselere “bilim insanı” denir. Bilim adamı,bilim kadını,alim ve bilgin bu kelimelerin eş anlamlısıdır iconRönesans Döneminde Bilim ve Teknoloji

Bilimsel çalışmalarla uğraşan kimselere “bilim insanı” denir. Bilim adamı,bilim kadını,alim ve bilgin bu kelimelerin eş anlamlısıdır iconRönesans Döneminde Bilim ve Teknoloji


Coğrafya
© 2000-2018
kişileri
c.ogren-sen.com