Ders saati


sayfa1/4
c.ogren-sen.com > Coğrafya > Ders
  1   2   3   4

ZONGULDAK TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FİZİK DERSİ
9. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI


AYVE HAFTA

DERS SAATİ

KONU

KAZANIMLAR

ETKİNLİK

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ, ARAÇ VE GEREÇLERİ

DEĞERLENDİRME (Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi)

1.ÜNİTE: FİZİĞİN DOĞASI


17-21 EYLÜL

1+1

1. Ünite: Fiziğin Doğası
Geçmişten Günümüze
Gözlem ve Deney

OKUL BAŞLANGICI

1.Fiziğin uğraş alanı ile ilgili olarak öğrenciler;

1.1 ‘Fizik nedir?’ sorusuna cevap arar

(FTTÇ-1.a,b,c,d; BİB-1.a-d).

1.2 Fiziğin, evrendeki nesne, olgu ve olayları değişik alt alanlarda incelediğinin farkına varır.

1.3 Fizikteki kanun ve teorilerin; kimya, biyoloji ve diğer bilim dallarındaki bazı olayları açıklamakta da kullanıldığına örnekler verir (FTTÇ-1.p; TD-2.e).

2. Fiziğin doğası ile ilgili olarak öğrenciler;

2.1 Gözlem (nitel ve nicel) ve deney yapmanın fizikteki yeri ve önemini açıklar (FTTÇ-1.b).

Değişik renkte karton kutu, çeşitli nesneler

Kavram Haritası, Anlatım, soru-cevap, tartışma, deney, gözlem, gösteri, anahtar kavram, ,Sorgulayıcı Araştırma, Performans Değerlendirme
NOT: Okul ve çevre şartlarına bağlı olarak başka gözlem ve deneyler de yapılabilir. Yapısalcı Öğrenme Yaklaşımının 5E Modeli

Problem Çözme Yaklaşımı(PÇB)

Çoklu zeka kuramı, deney gözlem ve etkinlikler

1.ATATÜRK'ÜN HAYATI

1.2 Alt alanlar ; Mekanik. Elektrik. Manyetizma. Optik. Termodinamik. Atom fiziği. Nükleer fizik ve Katıhal fiziği ile sınırlandırılmalıdır. Alt alanların ayrıntılı açıklamalarına girilmeyecektir.

1.3 Fen ve Teknoloji dersi kapsamında ve veya güncel yaşamdan örnekler verilir.

2.2 Nicel ve nitel gözlemlerin birbirinin karşıtı olmadığı, aynı zamanda ikisinin de kullanılabileceği vurgulanmak.

24 – 28 EYLÜL

1+1

Fizikteki büyüklükleri temel ve türetilmiş olarak sınıflandırılması
SI birim sisteminde tanımlayarak alt ve üst katlarına dönüştürülmesi.


2.2 Fiziksel olayların nicel gözlemlerinin nitel gözlemlerinden daha kesin ve objektif olduğunu karşılaştırmalar yaparak fark eder (BİB-1.b).

2.3 Fizikteki bazı temel büyüklükleri uygun ölçme aracı ve birim kullanarak ölçer (PÇB-1.f, 2.a; FTTÇ-1.h).

2.4 Fizikteki bazı temel büyüklüklerin birimlerini SI birim sisteminde tanımlayarak alt ve üst katlarına dönüştürür.

2.5 Yapılan her ölçümde hata olabileceğini ve bu hatanın ölçme yönteminden, ölçümü yapandan, ölçme aletinden ve ortamdan kaynaklandığını açıklar (PÇB-2.a,e, 3.f).

ETKİNLİK1:

Eşit kollu terazi, tartım takımı, taş veya metal parçaları, Kalemtıraş

ETKİNLİK2

silgi, kronometre,

ETKİNLİK 3:

metre cetvel,

Kavram Haritası, Anlatım, soru-cevap, tartışma, deney, gözlem, gösteri, anahtar kavram, ,Sorgulayıcı Araştırma, Performans Değerlendirme
NOT: Okul ve çevre şartlarına bağlı olarak başka gözlem ve deneyler de yapılabilir. Yapısalcı Öğrenme Yaklaşımının 5E Modeli

Problem Çözme Yaklaşımı(PÇB)

Çoklu zeka kuramı, deney gözlem ve etkinlikler

 

  • 2.3 Fen ve Teknoloji dersinde öğrenilen türetilmiş büyüklükler dışındakilere girilmez.

2.3 ve 2.5 Kütle, zaman, uzunluk, sıcaklık ve akım şiddeti ölçümlerine girilecek: ışık şiddeti ve madde miktarı (mol) ölçümlerine girilmeyecek.

2.4 Yaygın olarak kullanılan eşit kollu terazi, analog ve dijital banyo terazilerinin nasıl çalıştıkları açıklanır.

[N] 2.3 Guillaume - 1920

2.5 Heisenberg belirsizlik ilkesi ve dolayısı ile olayın doğasından kaynaklanan hatalara girilmez.

1-5 EKİM

1+1

Ölçme ve ölçmede yapılabilecek hatalar
Fizikteki skaler ve vektörel

büyüklükler

2.6 Yapılan her ölçümde hata olabileceğini ve bu hatanın ölçme yönteminden, ölçümü yapandan, ölçme aletinden ve ortamdan kaynaklandığını açıklar (PÇB-2.a,e, 3.f).

2.7 Fizikteki büyüklükleri skaler ve vektörel olarak sınıflandırır.


ETKİNLİK4 :

Eşit kollu terazi,tartım takımı,taş veya metal parçaları,silgi,

Kalemtraş ,kronometre ,metre cetvel,ispirto ocağı, üç ayak ,amyant tel , su ,beherglas , termometre

ETKİNLİK5:güç kaynağı ,ampermetre bağlantı kabloları ampul duy

Kavram Haritası, Anlatım, soru-cevap, tartışma, deney, gözlem, gösteri, anahtar kavram, ,Sorgulayıcı Araştırma, Performans Değerlendirme NOT: Okul ve çevre şartlarına bağlı olarak başka gözlem ve deneyler de yapılabilir. Yapısalcı Öğrenme Yaklaşımının 5E Modeli Problem Çözme yaklaşımı(PÇB)

Çoklu zeka kuramı, deney gözlem ve etkinlikler


2.6 Heisenberg belirsizlik ilkesi ve dolayısı ile olayın doğasından kaynaklanan hatalara girilmez.

2.7 Vektörel işlemlere girilmez.8-12 EKİM

1+1

Teori ve hipotez ve bunların sınanması için deneyler .Kanun

2.8 Fizik ilkelerine, kanunlara ve teorilere ulaşılırken bilimsel yöntemlerin kullanıldığının farkına varır (FTTÇ-1.e,f,g).

2.9 Belirlenen hipotezlerin ve teorilerin sınanması için deneyler yapıldığını ifade eder (PÇB-1.d, 2.c; FTTÇ-1.b).


ETKİNLİK 6:

Cetvel (30cm) şerit metre kumpas 0,5-1m arasında plastik su borusu( öğrenci sayısı kadar)

ETKİNLİK 7:

Plastik su şişesi,izola bant,çivi,su 

Kavram Haritası, Anlatım, soru-cevap, tartışma, deney, gözlem, gösteri, anahtar kavram, ,Sorgulayıcı Araştırma, Performans Değerlendirme
NOT: Okul ve çevre şartlarına bağlı olarak başka gözlem ve deneyler de yapılabilir. Yapısalcı Öğrenme Yaklaşımının 5E Modeli

Problem Çözme yaklaşımı(PÇB)

Çoklu zeka kuramı, deney gözlem ve etkinlikler

2.ATATÜRK'ÜN KİŞİLİĞİ VE ÖZELLİKLERİ

2.8 "Tüm araştırmalarda tek bir bilimsel yöntem kullanılır.

[!] 2,8 Bu kazanım, PÇB kazanımlarını tamamını içerdiğinden bilimsel yöntemin aşamaları özet olarak verilmelidir.

[!] 2,8 Fizik ilkeleri, kanunları ve teorileri keşfedilirken insanların hayal gücü ve yaratıcılığının etkisi göz ardı edilmemelidir.

[!] 2,8 Fen ve Teknoloji dersi kapsamında ve/veya güncel yasamdan örnekler verilir.

15-19 EKİM

1+1

Fizikte modelleme

ve matematiğin yeri

Fizik kanunlarının ifade edilmesinde matematiğin önemi

3. Fizikte Modelleme ve Matematiğin Yeri ile ilgili olarak öğrenciler;

3.1 Fizik olaylarını açıklarken gerektiğinde modelleme ve matematiğin kullanıldığını örneklerle açıklar (PÇB-3.a,b,c;
BİB-2.a).

3.2 Matematiğin; fizik yasa ve teorilerinin ifadelerinde vazgeçilmez bir dil olduğunu örneklerle açıklar (PÇB-3.a,b,c).


 ETKİNLİK 8:

Her grup için bir adet kapalı kutu cetvel ,hesap makinesi ,milimetrik kağıt

Kavram Haritası, Anlatım, soru-cevap, tartışma, deney, gözlem, gösteri, anahtar kavram, ,Sorgulayıcı Araştırma, Performans Değerlendirme
NOT: Okul ve çevre şartlarına bağlı olarak başka gözlem ve deneyler de yapılabilir. Yapısalcı Öğrenme Yaklaşımının 5E Modeli

Problem Çözme Yaklaşımı(PÇB)

Çoklu zeka kuramı, deney gözlem ve etkinlikler

 

22-24 EKİM

1+1

Fizik, Günlük Yaşam ve Teknoloji


4.1 Fiziğin teknolojik gelişmelerdeki, teknolojik gelişmelerin de fiziğin gelişimindeki etkilerinin farkına varır (FTTÇ-2.a,b,c,d,e; TD-2.a,b, 3.c).

4.2 Vücudumuzun çalışmasında, yakın çevremizde ve yaşantımızda önemli yer tutan fizik ilke ve yasalarını örneklerle fark eder (FTTÇ-1.p; TD-2.c).


Fiziğin diğer bilim dallarına etkisi ve katkısı ile ilgili film animasyon gösterisi

Yapısalcı Öğrenme Yaklaşımının 5E Modeli

Problem Çözme Yaklaşımı(PÇB)

Çoklu zeka kuramı, deney gözlem ve etkinlikler

25-26-27-28 KURBAN BAYRAMI

ÖDEVLERİN DAĞITILMASI

4.2 Enerji Ünitesi (4. Ünite), 2.1 kazanımı


2.ÜNİTE: MADDE VE ÖZELLİKLERİ


30 EKİM – 2 KASIM

1+1

Maddelerin sınıflandırılması ve özellikleri

1. Maddelerin sınıflandırılması ve özellikleri ile ilgili olarak öğrenciler;

1.1 Maddelerin ortak özelliğinin kütle ve dolayısıyla hacim olduğunu açıklar

(BİB-3.a,b,c, 4.a,b,c,d).

1.2 Maddeleri hallerine göre sınıflandırır (PÇB-1.b,c,g; BİB-1.a,b,c,d).


ETKİNLİK 1:

Doldurma oyunu
ETKİNLİK2:

İki arkadaşın oyunu

ETKİNLİK 3:Hangisi sıkıştırılabilir.

çelik bilye enjektör su


Kavram Haritası, Anlatım, soru-cevap, tartışma, deney, gözlem, gösteri, anahtar kavram, Akran Öğretimi, Üç Aşamalı Tanılama Soruları
NOT: Okul ve çevre şartlarına bağlı olarak başka gözlem ve deneyler de yapılabilir. Yapısalcı Öğrenme Yaklaşımının 5E Modeli

Problem Çözme Yaklaşımı(PÇB)

Çoklu zeka kuramı, deney gözlem ve etkinlikler

 

[!] 1.1 Bu kazanım makro ölçek düzeyinde ele alınmalıdır. Örneğin fotondan bahsedilmemelidir.

[!] 1.2 Maddenin karı. sıvı ve gaz halleri hatırlatılarak plazma halı açıklanır. Öğrenciler, maddenin plazma halini ilk defa öğrendikleri için bu kavram üzerinde durulmalı ve günlük yaşamdan örnekler verilmelidir. Maddenin dört halinin öteleme hareketi yapıp yapmadıklarına göre, sıkıştırılıp sıkıştırılamadıklarına göre ve mıknatıstan etkilenip etkilenmediklerine göre sınırlandırılabileceği açıklanır.


5 – 9 KSAIM

1+1

Kütle ve hacim ölçüleri


1.3 Sıvı ve katı maddelerin hacimlerini ölçer (TD-1.h,i,k,l,m; PÇB-2.a,e,f).


ETKİNLİK 4:Dereceli silindir, renklendirilmiş su kullanılmamış silgi , cetvel


Yapısalcı Öğrenme Yaklaşımının 5E Modeli

Problem Çözme Yaklaşımı(PÇB)

Çoklu zeka kuramı, deney gözlem ve etkinlikler

10 KASIM ATATÜRK’Ü ANMA HAFTASI

KURBAN BAYRAMI


1.3 Sıvılarda çözünmeyen, kum vb. katılar dışında düzgün şekilli olanlar hesaplanır. Diğerleri ise dereceli silindir ile ölçülerek bulunur. Gazların ise bulundukları kabın hacmini aldığı vurgulanır.

??? 1.3 "Gazların hacimleri yoktur."


12-16 KASIM
Kütle-Hacim-Yoğunluk

1.4 Katı ve sıvı maddelerin yoğunluğunu kütle- hacim grafiklerinden yararlanarak hesaplar (PÇB-3.a-e).

1. YAZILI SINAVI

ETKİNLİK5: Dereceli silindir, renklendirilmiş su kullanılmamış silgi, cetvel küçük taşlar

Kavram Haritası, Anlatım, soru-cevap, tartışma, deney, gözlem, gösteri, anahtar kavram, Akran Öğretimi, Üç Aşamalı Tanılama Soruları

1.DÖNEM 1. YAZILI 

19-23 KASIM

1+1

Maddelerin ayırt edici özellikleri

Fiziksel ve kimyasal değişme

1.5 Maddelerin özelliklerinden hangilerinin ayırt edici olduğunu belirler (BİB-3.a,b,c, 4.a,b,c,d).
  1   2   3   4

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Ders saati iconDers saati

Ders saati iconDers saati

Ders saati iconDers Saati

Ders saati iconDers saati

Ders saati icon12 Ders Saati

Ders saati iconDers Saati

Ders saati iconDers saati

Ders saati iconDers saati

Ders saati iconDers saati

Ders saati iconDers Saati


Coğrafya
© 2000-2018
kişileri
c.ogren-sen.com