Ders Saati


sayfa1/5
c.ogren-sen.com > Coğrafya > Ders
  1   2   3   4   5


ANTALYA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ LİSELER YILLIK PLANI2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

...........................

COĞRAFYA DERSİ 12. SINIF (4 SAAT) ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

SÜRE

ÖĞRENME ALANI: A. DOĞAL SİSTEMLER

Ay

Hafta

Tarih

Ders Saati

KAZANIMLAR

ALT ÖĞRENME ALANLARI

ÖĞRENME - ÖĞRETME YÖNTEM - TEKNİK VE UYGULAMALARI

COĞRAFİ BECERİLER

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ, ARAÇ VE GEREÇLERİ

DEĞERLENDİRME (Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi)

EYLÜL
4. HAFTA

28 EYLÜL 2 EKİM

2

2

Öğrencilerin okula, arkadaşlarına ve yeni ders yılına uyum sağlar

A.12.1. Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini değerlendirir..


Doğal Unsurlardaki Uç Değerler

Sıradışı doğa olayları

Ekstrem durumun sebep olduğu olaylarla ilgili gazete haberleri ve fotoğraflar incelenerek bu olaylara hangi doğa sürecinin neden olduğu belirlenir. Ekstrem durumların doğa süreçler üzerine etkisini vurgulayan kavram ağları oluşturulur.

Yakın çevrede ekstrem durum sonucu oluşan bir alan gezilebilir.


Harita becerisi, gözlem becerisi, sorgulama becerisi, tablo, diyagram, grafik oluşturma ve yorumlama becerisi kazanımla birlikte organize edilerek verilecek becerilerdir.


Ders kitapları ve yardımcı ders kitapları Küre, Haritalar, Bilgisayar, Projeksiyon, Fotoğraflar, Afişler; Belgeseller, Yakın çevreden temin edilecek materyaller

A.12.1., A.12.2. A.12.3kazanımlar için gözlem formu, dereceleme ölçeği, performans ödevi kullanarak değerlendirme yapabilirsiniz.


ANTALYA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ LİSELER YILLIK PLANI2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI...........................

COĞRAFYA DERSİ 12. SINIF (4 SAAT) ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

SÜRE

ÖĞRENME ALANI: A. DOĞAL SİSTEMLER B. BEŞERÎ SİSTEMLER

Ay

Hafta

Tarih

Ders Saati

KAZANIMLAR

ALT ÖĞRENME ALANLARI

ÖĞRENME - ÖĞRETME YÖNTEM - TEKNİK VE UYGULAMALARI

COĞRAFİ BECERİLER

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ, ARAÇ VE GEREÇLERİ

DEĞERLENDİRME (Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi)

EKİM

1. HAFTA

5-9 EKİM

2
2

A.12.1. Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini değerlendirir..
A.12.2. Coğrafi bir bakış açısıyla doğal ve beşeri süreçler arasındaki etkileşime kanıtlar gösterir.

Doğal Unsurlardaki Uç Değerler

Sıradışı doğa olayları

Bağımlı Dünya


Ekstrem durumun sebep olduğu olaylarla ilgili gazete haberleri ve fotoğraflar incelenerek bu olaylara hangi doğa sürecinin neden olduğu belirlenir. Ekstrem durumların doğa süreçler üzerine etkisini vurgulayan kavram ağları oluşturulur.

Yakın çevrede bir arazi çalışması yapılarak, doğa ve insan unsurlarına ait incelemeler yapılır. Gezi sonunda toplanan örnekler, çekilen fotoğraflar, çizimler ve tutulan notlar değerlendirilerek araştırma raporu oluşturulur

Harita becerisi, gözlem becerisi, sorgulama becerisi, tablo, diyagram, grafik oluşturma ve yorumlama becerisi kazanımla birlikte organize edilerek verilecek becerilerdir.

[!] Arazi çalışması yapılabilir.

Ders kitapları ve yardımcı ders kitapları Küre, Haritalar, Bilgisayar, Projeksiyon, Fotoğraflar, Afişler; Belgeseller, Yakın çevreden temin edilecek materyaller

A.12.1., A.12.2. A.12.3. kazanımlar için gözlem formu, dereceleme ölçeği, performans ödevi kullanarak değerlendirme yapabilirsiniz.

2. HAFTA

12-16 EKİM

2
2

A.12.3. Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur.

Doğanın Geleceği

Yarından sonra


Doğal sistemlerin işleyişine yönelik zihin haritaları veya diyagramlar oluşturulur. Bunlardan yararlanarak görsel imge destekli senaryolarla geleceğe yönelik tahmin yapılır.

#Harita becerisi, sorgulama becerisi, tablo, diyagram, grafik oluşturma ve yorumlama becerisi, değişim ve sürekliliği algılama becerisi, kanıt kullanma becerisi kazanımla birlikte organize edilerek verilecek becerilerdir

Ders kitapları ve yardımcı ders kitapları Küre, Haritalar, Bilgisayar, Projeksiyon, Fotoğraflar, Afişler; Belgeseller, Yakın çevreden temin edilecek materyaller

Ders kitapları ve yardımcı ders kitapları Küre, Haritalar, Bilgisayar, Projeksiyon, Fotoğraflar, Afişler; Belgeseller, Yakın çevreden temin edilecek materyaller. A.12.1., A.12.2. A.12.3kazanımlar için gözlem formu, dereceleme ölçeği, performans ödevi kullanarak değerlendirme yapabilirsiniz.

3. HAFTA

19-23 EKİM

2
2

B.12.1. Dünya üzerinde ilk kültür merkezlerinin ortaya çıkışını ve yayılışını belirleyen faktörleri zaman, süreklilik ve değişim açısından değerlendirir.

Dünyanın İlk Kültür Merkezleri


Kültür kavram ağı oluşturarak, ilk kültür merkezleri dünya haritası üzerinde belirlenir. İlk kültür merkezlerinin oluşumundaki etkili faktörler sınıflandırılarak, dünyada kültürel yayılıştaki önemi sorgulanır.


Harita becerisi, sorgulama becerisi, değişim ve sürekliliği algılama becerisi kazanımla birlikte organize edilerek verilecek becerilerdir.


Bu kazanım için gözlem formu, performans ödevi, açık uçlu sorular kullanarak değerlendirme yapabilirsiniz

4. HAFTA

26-30 EKİM


2


2

B.12.2. Örnek incelemeler yoluyla bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünün sosyal ve kültürel yaşama olan etkilerini tartışır.

Ekonomik Faaliyetlerin Sosyo-Kültürel EtkileriSeçilen bir bölgedeki ekonomik faaliyetler belirlenerek bunlardan hangisinin baskın faaliyet olduğu tartışılır. Baskın ekonomik faaliyetin sosyal ve kültürel yaşama etkilerine senaryolar oluşturur.

Gözlem becerisi, arazi çalışma becerisi, sorgulama becerisi, tablo, diyagram, grafik oluşturma ve yorumlama becerisi, kanıt kullanma becerisi kazanımla birlikte organize edilerek verilecek becerilerdir.
B.12.3. Şehirleşme, göç ve sanayileşme olgularını birbirleriyle olan ilişkileri ve toplumsal etkileri açısından yorumlar.

Günümüz Dünyasını Tanımlayan Olgular

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI

Şehirleşme, göç ve sanayileşmenin toplumlar üzerindeki etkisini vurgulayan rol kartları hazırlanarak drama çalışması yapılır. Sebep-sonuç diyagramları oluşturulur.

Sorgulama becerisi, birincil ve ikincil kaynakları etkili kullanma becerisi, değişim ve sürekliliği algılama becerisi.

Bu kazanım için gözlem formu kullanarak değerlendirme yapabilirsiniz.
  1   2   3   4   5

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Ders Saati iconDers saati

Ders Saati iconDers saati

Ders Saati iconDers Saati

Ders Saati iconDers saati

Ders Saati iconDers saati

Ders Saati icon12 Ders Saati

Ders Saati iconDers saati

Ders Saati iconDers saati

Ders Saati iconDers saati

Ders Saati iconDers Saati


Coğrafya
© 2000-2018
kişileri
c.ogren-sen.com