Lise 1, Coğrafya dersi, 1 dönem yazılı soruları


c.ogren-sen.com > Coğrafya > Ders
Lise 1, Coğrafya dersi, 1 dönem 1.yazılı soruları

 1. Coğrafyanın tanımı ve konusu nedir?

 2. Coğrafyanın ilkeleri nelerdir? Dağılış ilkesini kısaca açıklayınız.

 3. Matematik coğrafyanın konusu nedir?

 4. Genel Coğrafya ile Yerel Coğrafya arasındaki fark nedir?

 5. Toplumsal (Beşeri) Çevre koşulları nelerdir?İnsanlar üzerindeki olumlu etkisine bir örnek veriniz?

 6. Gezegen nedir? İç gezegenleri yazınız.

 7. Gezegenin tanımını yaparak dış gezegenleri yazınız.

 8. İç gezegenleri yazarak kısaca özelliklerini yazınız.

 9. Dış gezegenleri yazarak kısaca özelliklerini yazınız.

 10. Uydu nedir? Uydusu olmayan gezegenler hangileridir?

 11. Dünyamızın şekli nasıldır?açıklayınız.

 12. Yerin şeklinin sonuçları nelerdir?

 13. Yerin şekli olan geoidin özellikleri nelerdir?

 14. Özel enlemler nelerdir?

 15. Dönencelerin yerleri nasıl belirlenir?G.Y.K deki dönencenin ismi nedir?

 16. Kutup çemberlerinin yerleri nasıl belirlenir?İsimleri nelerdir?

 17. Kutup noktalarını açıklayınız.

 18. Ekvator nedir?Önemi nedir?

 19. Paralellerin özelliklerinden 4 tanesini yazınız.

 20. Meridyenlerin özelliklerinden 4 tanesini yazınız.

 21. Enlem nedir?Etkilerine 3 örnek veriniz.

 22. Boylam nedir? Boylamın etkisi nasıldır?

 23. Coğrafi konum ne demektir? Türkiye’nin coğrafi konumu nasıldır?

 24. Aydınlanma çemberi nedir?

 25. Yerin kendi ekseni etrafındaki hareketinin sonuçları nelerdir?

 26. Gece ve gündüzün oluşmasında Yerin günlük hareketi dışında etkili olan faktör nedir? Nasıl etkiler?

 27. Yerin güneş etrafındaki hareketi nasıldır?En önemli sonucu nedir?

 28. Mevsimlerin oluşmasında dünyanın yıllık hareketi dışında etkili olan faktör nedir? Nasıl etkiler?

 29. 21 Mart ve 23 Eylül durumunda yer yuvarlağında meydana gelen değişikliklerden aynı olanları yazınız.

 30. 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde yer yuvarlağında oluşan değişikliklerden farklı olanları yazınız.

 31. 21 Haziran ve 21 Aralık tarihlerinde aydınlanma çemberinin durumu nasıldır?

 32. 21 Haziran tarihinde K.Y.K de durum nasıldır?

 33. 21 Aralık tarihinde K.Y.K de durum nasıldır?

 34. 21 Haziran tarihinde G.Y.K de durum nasıldır?

 35. 21 Aralık tarihinde G.Y.K de durum nasıldır?

 36. 40º Kuzey enleminde bulunan Yozgat’ın Çekerek ilçesinin ekvatora uzaklığı kaç km dir?

 37. 41º Kuzey Enleminde bulunan Ardahan ile 25º kuzey enleminde bulunan Riyad (Suudi Arabistan’ın başkenti) arasındaki uzaklık kaç km dir?

 38. Norveç’in başkenti Oslo 60º K.enlemindedir.Oslo’nun kuzey kutup noktasına olan uzaklığı kaç km dir?

 39. 39º K.enleminde yer alan Washington ile 33ºG enleminde yer alan Santiago(Şili) arasındaki uzaklık kaç km dir?

 40. 18º Doğu boylamı üzerinde bulunan Budapeşte (47º kuzey enlemi) ile Capetown (34º Güney Enlemi) şehirleri arasındaki uzaklık kaç km dir?

 41. 90º D. Boylamında yerel saat 21:45 iken, 30º D.Boylamında yerel saat kaçtır?

 42. 42º B.Boylamında yerel saat 13:30 iken başka bir merkezde 21: 30 olmaktadır.Buna göre bu merkez hangi boylam üzerinde yer alır?

 43. 21 Mart tarihinde 33º Doğu boylamında yer alan Anakarada 05: 45 te doğan güneş,aynı gün 43ºD. Boylamında yer alan Kars ta kaçta batar?

 44. Londra’da yerel saat 12: 00 iken 43º D.Boylamında bulunan Kars’ta yerel saat kaçtır?

 45. 34º Doğu boylamında bulunan Aksaray’da yerel saat 02: 20 iken 69º Doğu boylamında yer alan Taşkent’te (Özbekistan) yerel saat kaçtır?

 46. Harita yapımında uyulması gereken ilkeler nelerdir?

 47. Bir haritada bulunması gereken özellikler nelerdir?

 48. Ölçek nedir? Kaç çeşit ölçek vardır?isimlerini yazınız.

 49. Çizik ölçeklerin faydaları nelerdir?

 50. Harita çiziminde karşılaşılan zorlukları ortadan kaldırmak amacıyla projeksiyon teknikleri geliştirilmiştir.En çok kullanılan projeksiyon yöntemlerinin isimlerini yazınız?

 51. Ölçeklerine göre haritalar kaç sınıfa ayrılır? Planlar hangi sınıf ölçekli haritalardan dır?

 52. 1/1,200,000 ölçekli bir haritada, 20cm ile gösterilen iki şehir arasındaki uzaklık gerçekte kaç km dir?

 53. Gerçekte 480 km olan Ankara-Mersin arası 1/3,000,000 Ölçekli bir haritada kaç cm olarak gösterilir?

 54. Bir dünya haritasında 179º Batı boylamının,65º- 45º K.Enlemleri arasında kalan kesimi 10 cm olarak ölçülmüştür.Buna göre haritanın ölçeği nedir?

 55. Türkiye’nin en güneyinde bulunan Yayladağı(Hatay) ilçesi ile Develi arası 375 km dir.1/1500,000 ölçekli bir haritada bu uzunluk kaç cm ile ifade edilir?

 56. 1/100,000 ölçekli bir haritada 8 cm² lik bir alan kaplayan gölün gerçek alanı kaç km² dir?

 57. 128 km² lik bir alan,1/400,000 ölçekli bir haritada kaç cm² olarak gösterilir?

 58. Gerçekte 144 km² gelen bir alan bir haritada 9 cm² olarak gösterilmiştir.Buna göre bu haritanın ölçeği nedir?

 59. Develi ile Tekir yaylası arası yükselti farkı yaklaşık 1200 m ve iki nokta arası uzaklık yaklaşık 20 km dir.Buna göre Develi-Tekir yaylası arasındaki eğim binde (‰) kaçtır?

61.62. Haritalarda yüzey şekillerini gösterme yöntemleri nelerdir? Yazınız.

 1. İzohips (Eşyükselti) eğrilerinin özelliklerinden 4 tanesini yazınız.

 2. Atmosferin canlılara faydaları nelerdir?

 3. Atmosferin katlarını alçak olandan yükseğe doğru sırayla yazınız?

 4. Ozon tabakasının canlılara faydaları nelerdir?

 5. Hava durumu ve iklim arasındaki farklar nelerdir?

 6. Stratosfer ile Troposfer arasındaki farklılıkları yazın.

 7. Atmosferin şekli nasıldır?Atmosferin şekli üzerinde etkili olan etmenlerin isimlerini yazınız.

 8. “a) Ekvator yönünden esen rüzgarların hava sıcaklığını yükseltmesi.

b) Bitki örtüsünün kutuplara doğru kuşaklara ayrılması

c)Kalıcı kar sınırı yükseltisinin kutuplara doğru azalması”

Yukarıdaki sonuçlar sıcaklık etmenlerinden hangisinin sonucudur?

 1. 2200 m. Yükseklikteki Tekir yaylasında sıcaklık –15 ºC dir.Diğer koşulların aynı olması koşuluyla bu merkez deniz seviyesinde olsa idi sıcaklık kaç ºC olurdu?

 2. “a) Kuzeybatı Avrupa kıyılarının her mevsim yağışlı olması.

b) Kanada’nın Doğu kıyılarının batı kıyılarından daha soğuk olması.

c)Ilıman kuşağın KYK de Atlas Okyanusu üzerinde kuzeye doğru genişlemesi.”

Yukarıdaki sonuçlar sıcaklık etmenlerinden hangisinin sonucudur?

 1. Bakı nedir? Sıcaklık üzerinde nasıl etkilidir?

 2. Atmosferin alt katlarında (Özellikle troposfer) sıcaklığın yükseğe çıkıldıkça(her 200 m de 1ºc) düşmesinin sebepleri nelerdir?sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Lise 1, Coğrafya dersi, 1 dönem yazılı soruları iconLİse 2016-2017 ÖĞretim yili dönem 11. Sinif coğrafya dersi yazili yoklama sorulari

Lise 1, Coğrafya dersi, 1 dönem yazılı soruları iconÜRGÜP Çok programli lise 2014-2015 ÖĞretim yili dönem 11. Sinif coğrafya...

Lise 1, Coğrafya dersi, 1 dönem yazılı soruları icon2014-2015 EĞİTİM ÖĞretim yili dönem 1 yazili sancaktepe birey dershanesi...

Lise 1, Coğrafya dersi, 1 dönem yazılı soruları iconCOĞrafya dersi sinif dönem yazili sorulari (4)

Lise 1, Coğrafya dersi, 1 dönem yazılı soruları icon9. sinif coğrafya dersi DÖnem yazili sorulari

Lise 1, Coğrafya dersi, 1 dönem yazılı soruları icon9. sinif coğrafya dersi DÖnem yazili sorulari

Lise 1, Coğrafya dersi, 1 dönem yazılı soruları icon9. sinif coğrafya dersi DÖnem yazili sorulari

Lise 1, Coğrafya dersi, 1 dönem yazılı soruları icon11. Sınıf Coğrafya Dersi Dönem Yazılı Soruları

Lise 1, Coğrafya dersi, 1 dönem yazılı soruları icon9. sinif coğrafya dersi DÖnem yazili sorulari

Lise 1, Coğrafya dersi, 1 dönem yazılı soruları iconCOĞrafya dersi sinif dönem yazili sorulari (2) (test)


Coğrafya
© 2000-2018
kişileri
c.ogren-sen.com