Yozgat atatürk lisesi


c.ogren-sen.com > Coğrafya > Evraklar


YOZGAT ATATÜRK LİSESİ

2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI COĞRAFYA 12 DERSİ 2.DÖNEM 2.YAZILISI A

ADI – SOYADI:……………………………………………….
SINIFI – NO:………………… / …………………
1-Almanya’nın depremden fazla etkilenmemesi aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

A) Nüfus ve yerleşmelerin daha çok alçak ovalarda yoğunlaşmasıyla

B) Yüzölçümünün çok geniş olmasıyla

C) Eski ve oturmuş bir kara parçası olmasıyla

D) Buzul aşındırma ve biriktirme şekillerinin yaygın olmasıyla

E) Son jeolojik dönemde karalaşmış genç bir ülke olmasıyla
2- Aşağıda verilenlerden hangisi Güney Afrika Cum.’nin büyük şehirlerinden birisidir?
A) Cape Town B) Kiev

C) Tien-çin D) Samara E) Port Horcuat
3-Günümüzde petrolün büyük kısmı petrol tankerleri ile taşınmaktadır. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin öneminin artmasına yol açmıştır?


 1. Petrol fiyatlarının

 2. Üretim miktarlarının

 3. Uluslar arası suyolu ve boğazların

 4. Petrol tüketiminin

 5. Petrol satan ülke sayısının


I – Tibet platosu II – Cap eyaleti

III – Karaorman dağları IV – Mançurya ovası

V – Ems nehri

4- Yukarıdakilerin hangileri, Almanya’nın sınırları içinde yer alır?

A) I ve II B) I ve IV C) II ve III

D) III ve IV E) IV ve V
5- Aşağıdakilerden hangisi bir ülkenin gelişmişlik düzeyi hakkında bilgi vermez?

A) Bebek ölüm oranı

B) Nüfus artış hızı

C) Sanayide çalışanların oranı

D) Nüfus yoğunluğu

E) Yaşam süresi
6- Nijerya’nın ekonomik gelişimini tamamlayamamış

olmasında, aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?

A) Alt yapının yetersiz olması

B) Enerji üretiminin yetersiz olması

C) Tüketici gelirlerinin düşük olması

D) Hammadde kaynaklarının yetersiz olması

E) Sanayi ürünlerindeki kapasite kullanımının düşük

olması
7-Aşağıda verilen nehirlerden hangisi çinde bulunan dünyanın en uzun nehirlerinden biridir?

A) İndus

B) Lena

C) Ganj

D) Obi

E)Gökırmak
8- Aşağıdakilerden hangisi Nijerya’nın özelliklerinden biri değildir?

A) Petrol ve doğal gaz önemli yeraltı kaynaklarıdır

B) Gine Körfezi’ne kıyısı vardır

C) Bağımlı nüfus oranı azdır

D) Nijer ve Benue önemli akarsularıdır

E) Çalışan nüfusun büyük bir bölümü tarım sektöründedir

9- Dünyada 1949 yılında kurulan ve Türkiye’nin 1952 yılında üye olduğu savunma örgütü aşağıdakilerden hangisidir?

A) IMF

B) AB

C) AGİT

D) NATO

E) KEİ
10- Aşağıdakilerden hangisi az gelişmiş ülkelerin özelliklerinden biri değildir?

A) Nüfus artış hızları yüksektir

B) Okur-yazar oranları düşüktür

C) Nüfusun büyük bir bölümü kırsal alanda yaşar

D) Kişi başına düşen gelir miktarı düşüktür.

E) Yaşlı nüfus oranı fazladır.

11. Çin Halk Cumhuriyetinde, nüfusun büyük bir bölümünün ülkenin doğu ve güney kıyılarında toplanmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yüzey şekillerinin sade olması

B) Ulaşım olanaklarının fazla olması

C) Turizm etkinliklerinin yoğun olması

D) Yer altı kaynakları yönüyle zengin olması

E) Tarım ve sanayi faaliyetlerinin gelişmiş olması
12. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’yi doğrudan ya da dolaylı yönden ilgilendiren sorunlardan biri değildir?

A) Kosova sorunu

B) Keşmir sorunu

C) Batı Trakya sorunu

D) Kafkasya da ki sorunlar

E) Bosna-Hersek sorunu

Bir ülkenin jeopolitik, konumu ; o ülkenin dünyadaki coğrafi, siyasi, askeri, ekonomik, kültürel konumu demektir.

13-Bu tanıma göre, aşağıdakilerden hangisi, ülkemizin jeopolitik konumunun sonuçlarından biri değildir?
A) Dünya petrolünün %60 nı çıkaran Ortadoğu ülkelerine komşu olması

B) Aritmetik nüfus yoğunluğunun Doğu Anadolu’da en az olması

C)Karadeniz ülkelerini açık denizlere ulaştıran iki boğaza sahip olması

D)Doğu ve batı kültürlerinin kaynaşma alanı olması

E)Avrupa-Asya ve Afrika’nın birbirine en çok yaklaştığı yerde olması
14- Aşağıdakilerden hangisi çevremizdeki suların kirlenmesinde etkili olmamaktadır?

A- Kanalizasyon suları

B- Fabrikalardan atılan zehirli atıklar

C- Çeşitli santralden çıkan kullanılmış sular

D- Büyük tanker ve gemi kazaları

E- Sebzelerde aşırı hormon kullanımı

15. Aşağıdakilerden hangisi Petrol İhraç den Ülkeler Örgütü’ne üye ülkelerden biri değildir?

A) Kuveyt B) ABD

C) Cezayir D) Nijerya

E) Venezuella

16-Türkiye aşağıdaki küresel veya bölgesel örgütlerden hangisine üye değildir?


 1. NATO (Kuzey Atlantik Savunma Birliği)

 2. AB ( Avrupa Birliği)

 3. KEİ ( Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı)

 4. IMF ( Uluslar arası Para Fonu)

 5. İKÖ ( İslam Konferansı Örgütü)17- BM’ye bağlı olan Dünya Eğitim-Bilim ve Kültür örgütünün adı nedir?
A) IMF B) FAO C) WHO D) UNESCO E) İLO

18-Aşağıda verilen ülkelerden hangisi AB ( Avrupa Birliği) ‘nin kurucu üyelerinden birisi değildir?

A) Polonya B) Almanya C) Hollanda D) Belçika E) İtalya
19-Aşağıda verilenlerden hangisi OECD ( Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği)’nin temel amaçlarından birisi değildir?

 1. Üye ülkelerde halkın yaşam standartlarını yükseltmek

 2. İşsizliğin ortadan kaldırılmasını sağlamak

 3. Dünya ticaretinin gelişmesini sağlamak

 4. Gelişmeyi sağlayan politikaları desteklemek

 5. Üye ülkelerin askeri güvenliğini sağlamak


2007 yılında 3 ülkenin ortak işbirliği ile açılan Türkiye’nin yeni ve en önemli petrol boru hattıdır.

20-Yukarıda bahsedilen boru hattı aşağıdakilerden hangisidir?


 1. Şah Deniz Boru Hattı

 2. Nabucco Boru Hattı

 3. Kerkük-Yumurtalık Boru Hattı

 4. Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı

 5. Mavi Akım Boru HattıI – Yeraltı suyunun azalması

II – Ülkelerin bağımsız olma istekleri

III – Sanayileşme

IV – Ormanların tahribi ve azalması

21- Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangilerinin, günümüzde yaşanan hava kirliliğinin ortaya çıkmasında etkili olduğu savunulabilir?

A) I B) II C) I ve III D) III ve IV E) II ve III

I – Dünya petrol rezervlerinin büyük kısmına sahip olması

II – Su kaynakları açısından zengin olması

III – Kutsal mekânların bulunması

IV – Önemli ticaret yollarının kavşak noktasında olması

V – Çok geniş ve verimli ovaların bulunması
22- Yukarıda verilen özelliklerden hangisi veya hangileri

Orta Doğu’nun sıcak çatışma bölgesi haline gelmesinde etkili olan sebeplerdir?

 1. I-III-IV B) II ve V C) III-IV

 2. D) I ve V E) IV ve V


23- Türkiye aşağıdaki küresel veya bölgesel örgütlerden hangisine üye değildir?


 1. NATO (Kuzey Atlantik Savunma Birliği)

 2. AB ( Avrupa Birliği)

 3. KEİ ( Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı)

 4. IMF ( Uluslar arası Para Fonu)

 5. İKÖ ( İslam Konferansı Örgütü)


24-Aşağıda verilen ülkelerden hangisi ile Çin’in büyük şehirlerinden birisidir?
A) Osaka B) Kazan C) Astana

D) Şanghay E) Lagos

Dünyadaki tatlı su kaynakları enlem ve değişik sebeplerle eşit olarak dağılmamıştır.

25-Buna göre aşağıdaki ülkelerden hangisinin diğerlerine göre su bolluğu yaşadığı söylenemez?
A ) Kanada B) Brezilya C) Endonezya D) Cezayir E) Rusya


NOT: Tüm soruların tek doğru cevabı olup

değeri 4 PUANDIR. Süre 30 dakikadır. Başarılar dilerim.


H.HÜSEYİN BAŞKURT

COĞRAFYA ÖĞRETMENİsosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Yozgat atatürk lisesi iconAnayurttan yozgat'a bozoklar

Yozgat atatürk lisesi iconGÜMÜŞhane küRTÜn atatürk lisesi 10/tm sinifi coğrafya dersi DÖnem yazili sinav sorularidir

Yozgat atatürk lisesi iconGÜMÜŞhane küRTÜn atatürk lisesi 10/tm sinifi coğrafya dersi DÖnem yazili sinav sorularidir

Yozgat atatürk lisesi iconGÜMÜŞhane küRTÜn atatürk lisesi 10/tm sinifi coğrafya dersi DÖnem yazili sinav sorularidir

Yozgat atatürk lisesi icon2 a 014-20145ÖĞretim yili siniflar atatürk anadolu lisesi coğrafya...

Yozgat atatürk lisesi icon2014-2015 EĞİTİM-ÖĞretim yili …Lİsesi 19 mayis atatüRK’Ü anma ve...

Yozgat atatürk lisesi icon2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Uşak Atatürk Lisesi Fizik Dersi 12/a...

Yozgat atatürk lisesi icon2012-2013 EĞİTİM ÖĞretim yiliyakutiye atatürk teknik ve endüstri...

Yozgat atatürk lisesi iconAtatürk İlkeleri

Yozgat atatürk lisesi iconAtatürk'ün Selânik'te doğumu


Coğrafya
© 2000-2018
kişileri
c.ogren-sen.com