Yazim klavuzu başlik


c.ogren-sen.com > Coğrafya > Kaynakça
YAZIM KLAVUZU

BAŞLIK

Yazarlar ve Kurumları

ÖZET: Etkinliği kısaca özetleyiniz. En fazla 200 kelime olmalıdır.

Anahtar kelime: 5 kelime

ABSTRACT: Etkinlik özetini İngilizce yazınız.

Key words: 5 words.

GİRİŞ

Etkinliğin önemini ve amacını literatüre dayandırarak yazınız. Ayrıca bu kısımda etkinlik ile kazandırılacak beceriler ve varsa değerleri, etkinlikte kullanılan yöntem ve teknikleri belirtiniz.

ETKİNLİĞİN UYGULANMASI

Bu kısmında pilot uygulamanın detayları verilecektir. Kullanılan çalışma kağıtları eklenecektir.

SONUÇ ve ÖNERİLER

Bu kısımda pilot uygulamaya yönelik genel değerlendirme, karşılaşılan problemler ve ileriki uygulamalar için tavsiyeleri yazınız.

KAYNAKLAR

APA formatında yazınız (http://www.yde.yildiz.edu.tr/uddo/belgeler/apastyle-intro.htm ).

NOT: Etkinlikleriniz 7 sayfayı geçmeyecek şekilde Times New Roman, 11 punto ve 1 satır aralığı ile yazılmalıdır. Başlık Times New Roman, 14 punto, alt başlıklar ise 12 punto olarak kalın ve büyük harf ile yazılmalıdır.

Lütfen değerlendirme kriterlerini de inceleyiniz (bkz. Değerlendirme_rubrik.pdf).

Makaleleriniz bize yukarıda belirtilen formatta ulaşmalıdır. (Bkz. örnek_etkinlik.pdf). Makaleniz yayınlanmadan önce sizin de onayınız alınarak, grafik tasarımcılarımız tarafından makalenize resim ekleme ve renklendirme işlemleri uygulanabilir (Bkz. düzenlenmiş_etk.pdf).

KAYNAKÇA için ÖRNEKLER

Makale

Battista, M. T. & Clements, D. H. (1996). Students' understanding of three-dimensional rectangular arrays of cubes. Journal for Research in Mathematics Education, 27(3), 258-292.

Kitap

Erden, M. (1998). Eğitimde program değerlendirme. Ankara: Anı Yayıncılık.

Steen, L. A. (1998). The science of patterns. In J. K. Baumgart, D. E. Deal, B. R. Vogeli, and A. E. Hallerberg (Eds.), Historical topics for the mathematics classroom (pp. 477-488). Reston, VA: NCTM.

Bildiri

Koskela, R. & Ganser, T. (1995). Exploring the role of cooperating teacher in relationship to personal career development. Paper presented at the Annual Meeting of the Association of Teacher Educators, Detroit, MI.

Şahinel, M.G. ve Karasu, M. (Nisan, 2007). Türkçe 1-5. Sınıflar Öğretim Programı İlk Okuma- Yazma Öğretimine İlişkin Öğretmen Görüşleri. VI. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumunda Sunuldu, Eskişehir.

İnternetten Kaynak

Güven, B ve Uzman, E. (2006). Ortaöğretim coğrafya dersi tutum ölçeği geliştirme çalışması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 14, 2. İnternetten 12 Nisan 2008’de http://eku.comu.edu.tr/makaleler/ozler/2.html adresinden alınmıştır.

National Council of Teachers of Mathematics. (2000). Principles and standards for school mathematics. Retrieved from www.nctm.org on December 2, 2005.

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Yazim klavuzu başlik iconTÜRKÇE başlık (tahoma 16 punto – tümü büyük – kalın – sola Hİzali)

Yazim klavuzu başlik iconTez yazim kilavuzu

Yazim klavuzu başlik iconYazım ve noktalama kurallarını uygulama

Yazim klavuzu başlik iconSes Bılgısi ve Yazım Kuralları

Yazim klavuzu başlik iconUluslararası Sosyal Bilimler Konferansının Özet Yazım Kılavuzu

Yazim klavuzu başlik iconÖnemli not : bu puroje şablonu, sdü feb tez yazim kilavuzuna göre hazirlanmiştir

Yazim klavuzu başlik icon1-Aşağıdaki tümcelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? A dün okul...


Coğrafya
© 2000-2018
kişileri
c.ogren-sen.com