Bilimsel çalışmalarla uğraşan kimselere “bilim insanı” denir. Bilim adamı,bilim kadını,alim ve bilgin bu kelimelerin eş anlamlısıdır


c.ogren-sen.com > Coğrafya > Evraklar

SOSYAL BİLGİLER

GERÇEKLEŞEN DÜŞLER


BİLİME YÖN VERENLER

Bilimsel çalışmalarla uğraşan kimselere “bilim insanı” denir. Bilim adamı ,bilim kadını ,alim ve bilgin bu kelimelerin eş anlamlısıdır.
Evrenin ya da olayların bir bölümünü konu

olarak seçen, deneysel yöntemlere ve gerçekliğe

dayanarak sonuçlar çıkarmaya çalışan düzenli bilgiler “ bilim” denir.

THOMAS ALVA EDISON

* Bini aşkın buluş yapan;elektrik ampulünü, fonografi ve film gösterme makinelerini geliştiren bilim adamıdır. * Amerikalı mucittir. * 1879 yılının Ekim ayında elektrikle çalışan “ampul”ü bulmuştur.
LOUIS PASTEUR
* Fransa’da doğmuş bu bilim adamı fizik,

kimya ve tıp alanındaki çalışmaları ile tanınmıştır.

* İnsan ve hayvanlarda görülen şarbon, tavuk kolerası ve kuduz hastalıkları ile aşı hazırlama teknikleri üzerinde çalışmıştır.

* Pasteur’un tüm dünyada tanınmasını sağlayan buluşu ise kuduz aşısıdır.

MADAM CURİE
* 1867 – 1934 yılları arasında yaşamış Polonyalı ünlü kadın fizikçidir.

* Kanser hastalığını tedavi eden radyoaktivite

ışınlarını bulmuştur. * Bilim dalında Nobel Ödülü’nü iki kere alan ilk bilim insanı olmuştur.

GUGLIELMO MARCONI
* İtalya’da doğan bu bilim adamıdır. * İlk başarılı telsiz telgraf sistemini geliştirmiştir.

* Kısa dalga radyo iletişimi üzerinde yaptığı

çalışmalarla modern radyo yayımcılığının

gelişmesini sağladığından, “ radyonun babası”

olarak tanınmıştır.

ALBERT EINSTEIN
* 1879 – 1955 yılları arasında yaşamış Alman bilim adamıdır.

* Çağdaş fiziğin temellerini atmıştır.

* Evreni ve evrende gözlediğimiz bütün olayları nasıl yorumlamamız gerektiğine dair yasalar buldu.

* Einstein, sadece iyi bir fizikçi değil aynı zamanda yetenekli bir matematikçiydi.
“Ben atomu insanlığa hizmet etmek için buldum. Onlar bomba yapıp birbirlerini yok ettiler.”

Albert A. Einstein

ISAAC NEWTON
* 1642 – 1727 yıllarında yaşamış İngiliz bilim adamıdır.

* Yer çekimi kuvvetini bulmuştur.

* Fizik, matematik, astronomi alanlarında buluşlar yapan ,büyük bir mucittir.

* Aynalı teleskopu geliştirmiştir.
ALESSANDRO VOLTA

* 1745 – 1827 yılları arasında yaşamış Rus asıllı İtalyan bilim adamıdır.

* Günümüzde de kullandığımız “ pili ” icat etmiştir.


GALILEO
* 1564 – 1642 yılları arsında yaşamış İtalyan bilim adamıdır.

* Güneşi gözlemlemiş ve Güneş üzerinde bulunan

gölgelerin Güneş’in üzerinde yer alan lekeler

olduğunu kanıtlamıştır.

* Kısaca, 30 kez büyüyen teleskopu yaptı. * Termometreyi, sarkacı buldu.

WRIGHT KARDEŞLER
* Amerikalı mucitlerdir.

* İlk motorlu uçağı yapan Wilbur ve Orville Wright “ kardeşler ,iki bisiklet ustasıdır.

* İlk uçuşlarını 17 Aralık 1903 ‘te gerçekleştirirler.

BLAISE PASCAL
* 1623 – 1662 yılları arsında yaşamış Fransız bilim adamıdır.

* Henüz 12 yaşında iken, hiç geometri bilgisine sahip olmadığı halde daireler ve eşkenar üçgenler çizmeye başlayarak, bir üçgenin iç açılarının toplamının iki dik açıya eşit olduğunu

bulmuştur.

* 16 yaşındayken geometri ve fizik kitapları yazmıştır.

* 19 yaşında ise aritmetik işlemlerini mekanik olarak yapan bir hesap makinesi icat etmiştir.

ALEXANDER GRAHAM BELL
* Telefonun icat eden Amerikalı mucittir.

* Graham Bell aslında, sağırların sessizliğini ortadan kaldırmaya çalışıyordu. Bunu başaramadı

ama telefonla birbirinden kilometrelerce uzaktaki

insanların birbirlerini duymalarını sağlayan telefonu bulmuştur.

ALFRED NOBEL
* Dinamitin mucidi olarak bilinir.

* Servetinin bir kısmını her yıl insanlığa hizmette

bulunanlara sunulmasını vasiyet etti.

* Bu ödüller fizik, kimya, tıp yada fizyoloji, edebiyat ve barışa hizmet olmak üzere toplam beş

dalda verilmektedir.

* 1900 yılında İsveç Hükümeti Nobel Vakfı’nı kurdu. Bu yıldan sonra da Nobel ödülleri düzenli olarak verilmeye başlandı.

JOHANN GUTENBERG
* Binlerce sayıda kitabın basılarak geniş halk kitlelerine ulaşmasını sağlayan “ matbaa’yı” 1450 yılında icat etmiştir.

* Alman mucittir.

SAMUEL MORSE
* 1936’da çalışan ilk telgraf örneğini bitirdi.

* Kendi adını verdiği bir telgraf kodu tasarladı. Telgraf haberleşmesinde kullanılan bu koda “Mors Alfabesi” denir.

* Morse ayrıca bir su kütlesi üstünden,

demiryolu altından ve iletken herhangi bir şeyden

sinyal gönderebilen radyo telgrafın icadına öncülük

etti.


ALEXANDER FLEMING
* 1881 – 1955 yılları arsında yaşamış İngiliz bilim adamıdır.

* Öldürücü bakteriyel hastalıklarla savaşabilen ilk antibiyotik olarak tarihe geçen “ penisilin ”i bulmuştur.


WILHELM CONDRAD RÖNTGEN
* 1845 – 1923 yılları arsında yaşamış Alman bilim adamıdır.

* Röntgen adı X- ray ışınlarının keşfederek sağlık alanında büyük bir buluş gerçekleştirmiş bilim adamıdır.

CHARLES FRANCİS RİCHTER
* 1900 – 1985 yılları arsında yaşamış Amerikalı bilim adamıdır.

* Bugünde kullandığımız depremin şiddetini (büyüklüğünü) ölçmeye yarayan, kendi adıyla anılan “ Richter Ölçeğini geliştirmiştir.


ARCHİMEDES

* Fizikçi ,kimyacı ve filozoftur.

* Mekanik alanında yapmış olduğu buluşlar arasında birleşik makaralar ,sonsuz vidalar ,yakın aynalar sayılabilir.

* İlk defa denge prensiplerini ortaya koyan bilim adamıdır.

CHRİSTOPHE COLOMB
* 1451 – 1506 yılları arsında yaşamış İspanyol denizcidir..

* 12 Ekim 1492 yılında sadece yerlilerin yaşadığı “Amerika Kıtası’na “ ayak basmış fakat buranın bir Doğu Asya adası olduğunu zannetmiştir.

* 1499 yılında “ Amerigo Vespucci “ adıdaki bir kaşif ,buranın yeni bir kıta olduğunu farketti ve bu yeni kıta bu kaşifin adıyla anılmaya başladı.


PİRİ REİS
* 1470 – 1554 yıları arasında yaşamış 16. yy’ın en büyük Türk denizcisi ve Coğrafya bilginidir.

* 1513 yılında yayınlanan “Kitab-ı Bahriye’ adlı eserinde genel atlas ve seyrüsefer bilgilerini yazmıştır.

* İki dünya haritası çizmiştir.1513 yılında çizdiği ilk dünya haritasında Amerika’yı gösteren en eski haritalardan biridir.
FARABİ
* Doğa bilimleri ve felsefe tarihi alanında yaklaşık

100 eser yazdı.

* Felsefe ve mantık alanında yaptığı çalışmaları ile büyük ün kazanmış bir bilim adamıdır.

BİRUNİ

* Yaşadığı çağa damgasını vurdu.

* Araştırmacı ruhu ,öğrenme hırsı ve sönmeyen azmiyle birleşince ,17 yaşında eser vermeye başladı.

* Matematik ,astronomi ,fizik ,geometri ,kimya gibi otuz bilim dalında çalışmalar yaptı ve eserler yazdı.

İBN-İ SİNA (LOKMAN HEKİM)
* Felsefe, matematik, astronomi, fizik, kimya, tıp

ve müzik gibi bilgi ve beceri gerektiren çeşitli alanlarda çalışmalar yapmıştır.

* “Tıbbın Kanunu” adlı eseri XII. Yüzyılda Latince’ye çevrildi.

* İbn-i Sina 700 yıl Avrupa’nın tıp hocası oldu.

CAHİT ARF

* Şu anda kullandığımız 10 liraların arkasında fotoğrafı yer alan Cahit Arf, dünyaca ünlü bir matematikçimizdir. * Kendi adıyla bilinen matematik kuramları ile dünya çapında tanınır.

Prof. Dr. GAZİ YAŞARGİL
* 1925’te Diyarbakır’da doğmuş Türk bilim adamıdır.

* Beyin ev sinir sistemleri üzerine yaptığı çalışmalarla tıp alanında çok önemli buluşlar gerçekleştirmiştir.

* Micro cerrahiyi beyinle ilgili hastalıklarda

uygulayarak çok zor ve hassas bölgelerdeki

tümörlerin alınabileceğini kanıtlamıştır.

* Bu başarılarından dolayı “Dünya Beyin Cerrahları Birliği” tarafından “ yüzyılın adamı ” seçilmiştir.

Prof. Dr. MEHMET ÖZ
* 1960’ta Konya’da doğmuştur.

* Kalp damar cerrahıdır. Kalp ve damar hastalıkları üzerinde yaptığı çalışmalardan dolayı “yılın

doktoru” seçilmiştir.

* Mehmet öz halen Amerika’da meslek yaşantısını devama ettirmektedir.

Prof. Dr. OKTAY SİNANOĞLU
* 1935 yılında doğan Oktay Sinanoğlu kimya ve biyoloji alanında çalışmaları bulunan bilim insanımızdır.

* 50 yıldır çözülemeyen bir matematik

kuramını bilim dünyasına kazandırarak 28 yaşında profesör unvanını aldı.

FEZA GÜRSEY
* Kuramsal fizik alnındaki çalışmalarını atom

çekirdeğini oluşturan parçacıklar arasındaki temel etkileşmelerin ve bu parçacıkların iç yapısının

incelenmesi üzerinde yoğunlaştırmış ünlü bir

fizikçimizdir.


FERYAL ÖZEL
* 1975 yılı doğumlu Türk bilim kadınıdır.

* Dünyanın en akıllı olarak gösterilen astrofizikçi profesördür.

* Albert Einstein ile “Büyük Fikirler Listesi’ne” giren 20 bilim insanından biridir.

* Halen Arizona Üniversitesi'nde çalışmalarını sürdürmektedir.

ALİ ERDEMİR
* Dünyanın en önemli 100 bilim adamı arasında yer alan bir Türk dehasıdır.

* Nanoteknoloji kullanarak geliştirdiği yapay elmas özelliği taşıyan buluşu ile bilim ödülü kazandı.

* Motor ve makinelerde sürtünmeyi sıfıra indiren icadı ile bilim ödülü kazandı.

BAYRAM BÜTÜN
* Bilkent Üniversitesi doktora öğrencisidir.

* Kimya ve nanoteknoloji kullanarak yeni nesil görüntüleme sistemlerinde kullanılabilecek geleceğin teknolojisini üretti.

* DVD ,LCD ,cep telefonuekranı ,dijital fotoğraf makinesi ve sağlıkta kullanılan görüntüleme teknolojilerinin renk ve kalitesinin geliştirdi.
kar_nca.gifkar_nca.gifkar_nca.gif
Başarı çalışmada gizlidir.


…www.dersimizsosyal.com…


sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Bilimsel çalışmalarla uğraşan kimselere “bilim insanı” denir. Bilim adamı,bilim kadını,alim ve bilgin bu kelimelerin eş anlamlısıdır iconBilimsel çalışmalarla uğraşan kimselere “bilim insanı” denir. Bilim...

Bilimsel çalışmalarla uğraşan kimselere “bilim insanı” denir. Bilim adamı,bilim kadını,alim ve bilgin bu kelimelerin eş anlamlısıdır iconBilimsel çalışmalarla uğraşan kimselere “bilim insanı” denir. Bilim...

Bilimsel çalışmalarla uğraşan kimselere “bilim insanı” denir. Bilim adamı,bilim kadını,alim ve bilgin bu kelimelerin eş anlamlısıdır iconTÜrk biLİm adamlari kimlerdiR ÜNLÜ BİLİM İnsanlari gelmiŞ ve geçMİŞ...

Bilimsel çalışmalarla uğraşan kimselere “bilim insanı” denir. Bilim adamı,bilim kadını,alim ve bilgin bu kelimelerin eş anlamlısıdır iconBİLGİ toplumunda biLİM, sosyal biLİM VE sosyal biLGİler öĞretiMİ

Bilimsel çalışmalarla uğraşan kimselere “bilim insanı” denir. Bilim adamı,bilim kadını,alim ve bilgin bu kelimelerin eş anlamlısıdır iconJeoloji : Yerkürenin yapısını, yaşını ve özelliklerini araştıran...

Bilimsel çalışmalarla uğraşan kimselere “bilim insanı” denir. Bilim adamı,bilim kadını,alim ve bilgin bu kelimelerin eş anlamlısıdır icon1 X. Uluslar arası Bilim Temelleri Bilgi Yarışmasının kurucusu Otonom...
«Uluslar arası Bilim Temelleri Bilgi Yarışması» eğitim projesinin ve tüm yarışma testlerinin telif hakları kurucuya aittir

Bilimsel çalışmalarla uğraşan kimselere “bilim insanı” denir. Bilim adamı,bilim kadını,alim ve bilgin bu kelimelerin eş anlamlısıdır iconSözcük ilk kez 1846 yılında İngiliz bilimci William j. Thomas tarafından...
«adlı bir dernek, folklor sözcüğünün bir bilim dalına dönüşmesine önemli katkıda bulundu. Fransa, Rusya, İskandinav ülkeleri ve Portekiz'de...

Bilimsel çalışmalarla uğraşan kimselere “bilim insanı” denir. Bilim adamı,bilim kadını,alim ve bilgin bu kelimelerin eş anlamlısıdır iconKod Bilim Alanı Koşul No

Bilimsel çalışmalarla uğraşan kimselere “bilim insanı” denir. Bilim adamı,bilim kadını,alim ve bilgin bu kelimelerin eş anlamlısıdır iconRönesans Döneminde Bilim ve Teknoloji

Bilimsel çalışmalarla uğraşan kimselere “bilim insanı” denir. Bilim adamı,bilim kadını,alim ve bilgin bu kelimelerin eş anlamlısıdır iconRönesans Döneminde Bilim ve Teknoloji


Coğrafya
© 2000-2018
kişileri
c.ogren-sen.com