Ders saati


sayfa1/3
c.ogren-sen.com > Coğrafya > Ders
  1   2   3

T.C.
İNEBOLU KAYMAKAMLIĞI
İNEBOLU ATL, TL ve ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ 2009-2010 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
FİZİK DERSİ 10. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

AY

HAFTA

DERS SAATİ

KONU

KAZANIMLAR

ETKİNLİK

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ, ARAÇ VE GEREÇLERİ

DEĞERLENDİRME (Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi)

ÜNİTE 1 MADDE VE ÖZELLİKLERİ

24-25 EYLÜL

4.HAFTA

1+1

KATILARDA BOYUTLAR ARASI İLİŞKİLER VE DAYANIKLILIK

1. Katılar ile ilgili olarak öğrenciler;
1.1. Varlıkların en ve boyca belli bir oranda büyütülmesi veya
küçültülmesi durumunda kesit alanları, yüzey alanları,
hacimleri ve kütlelerinin hangi oranda değişeceğini hesaplar
(PÇB-1.b, 3.a-e; BİB-1.a-e,2.a-c, 3.a-c, 4.a-e, 5.c; TD-1.h,k,l). 

Kavram Haritası, Anlatım, soru-cevap, tartışma, deney, gözlem, gösteri, anahtar kavram, ,Sorgulayıcı Araştırma, Performans Değerlendirme
NOT: Okul ve çevre şartlarına bağlı olarak başka gözlem ve deneyler de yapılabilir.

1.ATATÜRK'ÜN HAYATI

 

[!] 1.1 Kesit alanının dayanıklılık ile ilişkisi irdelenir. [!] 1.1 Karıncanın, vücut ağırlığının birkaç katı ağırlığındaki yükleri kaldırabildiği; karıncayı orantılı olarak insan kadar büyütecek olsak kendi ağırlığını bile kaldıramayacağı vurgulanır.


28EYLÜL

2 EKİM

1.HAFTA

1+1

KATILARDA BOYUTLAR ARASI İLİŞKİLER VE DAYANIKLILIK

1.2. Canlıların çeşitli özellik ve ihtiyaçlarını, yüzey alanlarının
kütlelerine veya hacimlerine oranı ile ilişkilendirir (PÇB-3.a-e;
BİB-1.a-e,2.a-c, 3.a-c, 4.a-e).

King Kong Gerçek Olabilir mi?

Kavram Haritası, Anlatım, soru-cevap, tartışma, deney, gözlem, gösteri, anahtar kavram, ,Sorgulayıcı Araştırma, Performans Değerlendirme
NOT: Okul ve çevre şartlarına bağlı olarak başka gözlem ve deneyler de yapılabilir.

 

. [!] 1.2 Dikdörtgen prizma, silindir, ve kürenin yüzey alanlarının hacimlerine oranları ve en

düşük oranın ise kürede olduğu verilir. Küçük cisimlerin birim kütlesine düşen yüzey alanının, büyük cisimlere göre daha fazla olduğu verilir. Yani bir kilogram büyük

patatesle, bir kilogram küçük patates soyulduğunda, küçük patatesten daha fazla kabuk çıkacağı vurgulanır. [!] 1.2 Bir canlının ısı yayma (enerji yayma) hızının yüzey alanı ile ilişkili olduğu verildikten sonra bu oran, canlıların bacak kalınlıkları, kuyruk ve kulak büyüklükleri ve vücut ağırlıklarına göre ne kadar yük taşıyabilecekleri ve ne kadar yemeğe ihtiyaç duyacakları ile ilişkilendirilir. Bu oran canlıların yüksekten düştüklerinde ne kadar zarar görecekleri ile de ilişkilendirilir.


5-9 EKİM

2.HAFTA

1+1

SIVILARDA KILCALLIK VE YÜZEY GERİLİMİ

2. Sıvılar ile ilgili olarak öğrenciler;

2.1 Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını

örneklerle açıklar (PÇB-1.b,f, 2.a,e,f, 3.a-e; BİB-1.a-e,2.a-c,

3.a-c, 4.a-e).

2.2 Yüzey gerilimini örnekler vererek birbirini tutma ile açıklar

(PÇB-1.b,f, 2.a,e,f, 3.a-e, 5.c; BİB-1.a-e,2.a-c, 3.a-c, 4.a-e).


Ya Birlikte Batacağız ya Birlikte Yüzeceğiz 

Kavram Haritası, Anlatım, soru-cevap, tartışma, deney, gözlem, gösteri, anahtar kavram, ,Sorgulayıcı Araştırma, Performans Değerlendirme
NOT: Okul ve çevre şartlarına bağlı olarak başka gözlem ve deneyler de yapılabilir.

ÖDEVLERİN DAĞITILMASI

[!] 2.1 Sıvıların temel özellikleri hatırlatılacaktır.

[!] 2.2 Yaygın olarak kullanılan sıvılar, yüzey gerilim katsayılarına göre sıralanır. Yüzey gerilimine sıcaklığın ve tuzun etkisi örneklerle tartışılır.


12-16 EKİM

3.HAFTA

1+1

SIVILARDA KILCALLIK VE YÜZEY GERİLİMİ

2.3 Kılcallık olayını örnekler vererek yapışma ve birbirini tutma

ile açıklar (PÇB-1.b; BİB-1.a-e,2.a-c, 3.a-c, 4.a-e).


 

Kavram Haritası, Anlatım, soru-cevap, tartışma, deney, gözlem, gösteri, anahtar kavram, ,Sorgulayıcı Araştırma, Performans Değerlendirme
NOT: Okul ve çevre şartlarına bağlı olarak başka gözlem ve deneyler de yapılabilir.

2.ATATÜRK'ÜN KİŞİLİĞİ VE ÖZELLİKLERİ

[!] 2.3 Yüzey gerilimi, yapışma ve kılcallığın böceklerin yaşamını nasıl etkilediği verilir.


19-23 EKİM

4.HAFTA

1+1

GAZLAR VE PLAZMALAR

3.1. Atmosferin oluşumunu, havayı oluşturan moleküllere etkiyen

yer çekimi kuvveti ve güneş enerjisi ile etkileşmelerini

kullanarak açıklar (PÇB-1.b, 3.a-c; BİB-1.a-e,2.a-c, 3.a-c, 4.ae).

3.2. Soğuk ve sıcak plazmaya örnekler verir (PÇB-1.b; FTTÇ-1.j,l;

BİB-1.a-e,2.a-c, 3.a-c, 4.a-e; TD-1.a,b,d).


 

Kavram Haritası, Anlatım, soru-cevap, tartışma, deney, gözlem, gösteri, anahtar kavram, ,Sorgulayıcı Araştırma, Performans Değerlendirme
NOT: Okul ve çevre şartlarına bağlı olarak başka gözlem ve deneyler de yapılabilir.

 

[!] 3.1 Bir gaz tabakası olarak atmosferin oluşumunu açıklarken gazların belli bir hacim ve şekillerinin olmadığı, fakat bulundukları kapalı kabın içini doldurdukları vurgulanır. Bu durumdaki hacimlerin kabın hacmine eşit olduğu belirtilir. Günlük hayatta gazların nerede kullanıldığına örnekler verilir. Bu gazların yoğunluk değerleri verilerek hangi durumlarda gazları ayırt etmede kullanılabileceği vurgulanır.

[!] 3.1 Havanın atmosfer içinde toplam kütlesinin yüksekliğe göre yüzdelik değişimi verilir.

[!] 3.2 Kandaki plazma ile karıştırılmamalıdır. Plazmanın özellikleri hatırlatılır. Evrendeki maddelerin çoğunun plazma halinde olduğu verilir. Örnekler, üretilen plazmalardan (plazma topu, flüoresan, neon lambaları, füzyon çalışmalarında, vb.), dünyada görülenlerden (şimşek, iyonosfer, kuzey ve güney kutup ışıkları (Aurora borealis ve aurora australis), vb.) ve uzayda görülenlerden (güneş, yıldızlar, güneş rüzgarları, vb.)

ayrı ayrı verilmelidir.

[!] 3.2 Plazma ile enerji üretiminin başlangıç aşamasında olduğu bazı ülkelerde başlandığıve diğer enerji üretim yöntemlerinden daha temiz olduğu vurgulanır. 3.2 Plazma ile enerjinin nasıl üretildiğine girilmez.

 ÜNİTE 2 KUVVET VE HAREKET 


26-30 EKİM

5.HAFTA

1+1

KUVVET VE ÖZELLİKLERİ

1.1. Kuvveti, cisimler üzerinde oluşturduğu etkilerden yola çıkarak örneklerle açıklar (BİB-3.a,b,c).

1.2. Kuvvetin vektörel bir nicelik olduğunu örneklerle açıklar. (FTTÇ-1.h; BİB-1.a-d, 2.a).


Bir Doğru Boyunca Hareket

Kavram Haritası, Anlatım, soru-cevap, tartışma, deney, gözlem, gösteri, anahtar kavram, Çoklu Zekâ Öğrenme Kuramı, 5E Öğrenme Modeli
NOT: Okul ve çevre şartlarına bağlı olarak başka gözlem ve deneyler de yapılabilir.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI

[!] 1.1 Kuvvetin cisimlerin hareket ve şekilleri üzerindeki etkilerinden söz edilir. ??? 1.1 “Güç ve kuvvet aynı şeydir”, Güç ve enerji aynı şeydir” .

2-6 KASIM

1.HAFTA

1+1

KUVVET VE ÖZELLİKLERİ

1.3. Bir cisme etki eden kuvvetlerin bileşkesini farklı yollardan hesaplar (PÇB-3.e-i).


 Bir Kişi Dört Kişiye Bedel Olabilir mi?

Kavram Haritası, Anlatım, soru-cevap, tartışma, deney, gözlem, gösteri, anahtar kavram, Çoklu Zekâ Öğrenme Kuramı, 5E Öğrenme Modeli
NOT: Okul ve çevre şartlarına bağlı olarak başka gözlem ve deneyler de yapılabilir.

 

[!] 1.3 Çokgen, paralelkenar ve bileşenlerine ayırma yöntemleri kullanılır. Kuvvetlerin döndürme etkisi dikkate alınmaz ve cisimler noktasal kabul edilir. Kosinüs teoremi verilir.


9-13 KASIM

2.HAFTA

1+1

DENGELENMİŞ KUVVETLER ETKİSİNDE HAREKET
I. YAZILI YOKLAMA

2.1. Cisimlerin hareketini örnekler vererek açıklar (BİB-1.a-d; 3.a,b,c).


Gözlediğiniz Hareketi Kim Daha İyi Açıklıyor? Aristo mu

Newton mu? 

Kavram Haritası, Anlatım, soru-cevap, tartışma, deney, gözlem, gösteri, anahtar kavram, Çoklu Zekâ Öğrenme Kuramı, 5E Öğrenme Modeli
NOT: Okul ve çevre şartlarına bağlı olarak başka gözlem ve deneyler de yapılabilir.

10 KASIM ATATÜRK'Ü ANMA HAFTASI

3.ATATÜRK'ÜN DÜŞÜNCE SİSTEMİNİN OLUŞUMUNU HAZIRLAYAN ETKENLER

[!] 2.1 Newton’un 1. Hareket Yasası hatırlatılır. Sürtünme kuvveti de dikkate alınır. Sabit hızlı hareket eden ve durgun hâlde bulunan cisimlere örnekler vererek net kuvvet ile hareket arasındaki ilişki açıklanır. “Limit hız” kavramsal düzeyde verilmelidir.

??? 2.1 “Hareket hâlindeki bir cisme etkiyen net kuvvet kaldırıldığında cisim zamanla durur.”, “Sabit hızlı hareket eden bir cisme etkiyen net bir kuvvet vardır.” “Hareket varsa her zaman net kuvvet vardır.”, “Kuvvet varsa her zaman hareket de vardır.”


16-20 KASIM

3.HAFTA

1+1

DENGELENMİŞ KUVVETLER ETKİSİNDE HAREKET

2.2. İki cismin hareketini birbirine göre yorumlar

( PÇB-1.g; 2.f).


 Kaza Olacak mı?

Kavram Haritası, Anlatım, soru-cevap, tartışma, deney, gözlem, gösteri, anahtar kavram, Çoklu Zekâ Öğrenme Kuramı, 5E Öğrenme Modeli
NOT: Okul ve çevre şartlarına bağlı olarak başka gözlem ve deneyler de yapılabilir.

 

[!] 2.2 Cisimlerin birbirlerine göre hareketli olup olmadıkları, varsa hızlarının büyüklükleri ve yönleri yorumlanır. Sadece aynı ve dik doğrultudaki hareketlere örnek verilerek incelenir. Konuyla ilgili sorular çözülür.


23-26 KASIM

4.HAFTA

1+1

DENGELENMİŞ KUVVETLER ETKİSİNDE HAREKET

2.3. Hareketli bir ortamdaki cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar (PÇB-1.g; 2.f).


 

Kavram Haritası, Anlatım, soru-cevap, tartışma, deney, gözlem, gösteri, anahtar kavram, Çoklu Zekâ Öğrenme Kuramı, 5E Öğrenme Modeli
NOT: Okul ve çevre şartlarına bağlı olarak başka gözlem ve deneyler de yapılabilir.

KURBAN BAYRAMI
26 KASIM
ÖĞLEDEN SONRA
30 KASIM AKŞAM

[!] 2.3 Hareketli ortamlar olarak nehir, hareketli bir araç, rüzgârlı bir hava vb. düşünülür. Konuyla ilgili sorular çözülür.

1-4 ARALIK

1.HAFTA

1+1DENGELENMEMİŞ KUVVETLER ETKİSİNDE HAREKET

3.1 Net kuvvet ile cismin ivmesi ve kütlesi arasındaki bağıntıyı kullanarak problemler çözer (PÇB-3.e-g).
Kavram Haritası, Anlatım, soru-cevap, tartışma, deney, gözlem, gösteri, anahtar kavram, Çoklu Zekâ Öğrenme Kuramı, 5E Öğrenme Modeli
NOT: Okul ve çevre şartlarına bağlı olarak başka gözlem ve deneyler de yapılabilir.

 

[!] 3 Net kuvvetin sabit kaldığı kabul edilir. Değişken ivmeli harekete girilmez.[!] 3.1 Newton’un II. Hareket Yasası hatırlatılır


7-11 ARALIK

2.HAFTA

1+1

DENGELENMEMİŞ KUVVETLER ETKİSİNDE HAREKET

3.2 Tek boyutta sabit ivmeli hareketleri örneklerle açıklar (FTTÇ-3.k).


Hareketimizin Grafiğini Çizelim

Kavram Haritası, Anlatım, soru-cevap, tartışma, deney, gözlem, gösteri, anahtar kavram, Çoklu Zekâ Öğrenme Kuramı, 5E Öğrenme Modeli
NOT: Okul ve çevre şartlarına bağlı olarak başka gözlem ve deneyler de yapılabilir.

4.ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE SİSTEMİ

??? 3.2 “İvme ve hız her zaman aynı doğrultudadır.”, “Hız sıfırsa ivme de her zaman sıfırdır.”, “Cismin ivmesi yukarı doğru çıkarken azalır, aşağı doğru inerken artar.”


14-18 ARALIK

3.HAFTA

1+1

DENGELENMEMİŞ KUVVETLER ETKİSİNDE HAREKET

3.3 Tek boyutta konum-zaman, hız-zaman ve ivme- zaman

grafiklerini çizerek yorumlar (PÇB-3.a-g).


Hareketimizin Grafiğini Çizelim

Kavram Haritası, Anlatım, soru-cevap, tartışma, deney, gözlem, gösteri, anahtar kavram, Çoklu Zekâ Öğrenme Kuramı, 5E Öğrenme Modeli
NOT: Okul ve çevre şartlarına bağlı olarak başka gözlem ve deneyler de yapılabilir.

 
  1   2   3

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Ders saati iconDers saati

Ders saati iconDers Saati

Ders saati iconDers saati

Ders saati iconDers saati

Ders saati icon12 Ders Saati

Ders saati iconDers Saati

Ders saati iconDers saati

Ders saati iconDers saati

Ders saati iconDers saati

Ders saati iconDers Saati


Coğrafya
© 2000-2018
kişileri
c.ogren-sen.com