COĞrafyanin konusu ve böLÜmleri konu testi: A


c.ogren-sen.com > Coğrafya > Test

COĞRAFYANIN KONUSU VE BÖLÜMLERİ KONU TESTİ: 1.A
 1. İnsanların geçim kaynaklarını (Tarım, hayvancılık, sanayii turizm, ulaşım madencilik, vb) inceleyen coğrafyanın bölümü aşağıdakilerden hangisidir?
  1. Yerel coğrafya

  2. Biyocoğrafya

  3. Siyasi coğrafya

  4. Nüfus coğrafyası

  5. Ekonomik coğrafya 1. I. Finlandiya’ da altmış binden fazla göl vardır.

II. Türkiye’ de Akdeniz, Karadeniz ve Karasal iklim görülür.

III. İsveç demir-çelik sanayisinde çok gelişmiştir.

IV.Matematik iklim kuşakları: Kutup, orta ve tropikal kuşaktır.

 1. Japonya bir ada devletidir.Yukarıdakilerden hangisi ülkeler coğrafyasının konusu değildir?
A) I B) II C) III D) IV E) V


 1. Aşağıdakilerden hangisi fiziki coğrafyanın bölümlerinden birisi değildir?
  1. Hidroloji

  2. Bölgeler coğrafyası

  3. Klimatoloji

  4. Biyocoğrafya

  5. Jeomorfoloji
 1. Coğrafyanın bilim dallarından olan Demografi’ nin konusu aşağıdakilerden hangisidir?
  1. Nüfus bilimidir

  2. Bitki bilimidir

  3. Taş bilimidir

  4. Toprak bilimidir

  5. İklim bilimidir 1. Fiziki coğrafya yeryüzünün fiziksel özelliklerini inceler. İncelediği konulara göre bazı bölümlere ayrılır.

Aşağıda fiziki coğrafyanın işlediği konular ve bölümleri eşleştirilmiştir. Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?


  1. Klimatoloji – iklimleri inceler

  2. Jeomorfoloji – Yeryüzünü inceler

  3. Biyocoğrafya – İnsan ve onun etkinliklerini

inceler

  1. Hidrocoğrafya - Suları inceler

  2. Matematik coğrafya – Yerin şeklini ve

boyutlarını inceler

 1. Aşağıdakilerden hangisinde coğrafyanın tanımı tam olarak verilmiştir?
  1. Yer bilimidir

  2. Yerin yapısını inceler

  3. Doğal ve beşeri olaylar ile bunlar arasındaki ilişkileri kendine özgü bir yöntemle inceleyen pozitif bir bilimdir.

  4. Beşeri olayları inceler

  5. Doğal olayları inceler 1. Karadeniz Bölgesi’ nde yaşayan bitki topluluklarını ve bunların özelliklerini inceleyen bir araştırmacı elde ettiği sonuçları aşağıda verilen bilim dallarından hangisinde bir araya getirir?


A) Yerleşme B) Bölgeler Coğrafyası

C) Biyocoğrafya D) Toprak Coğrafyası

E ) Hidrocoğrafya


 1. Çok geniş bir inceleme alanına sahip olan coğrafya, birçok bilim dalından yararlanır.

Aşağıdakilerden hangisi, bu bilim dallarından birisi değildir?

A) İstatistik B) Sosyoloji C) Botanik

D) Psikoloji E) Kartografya

COĞRAFYANIN KONUSU VE BÖLÜMLERİ KONU TESTİ: 1.A
 1. I. Nedensellik

II. Dağılış

Yukarıdaki terimlerin coğrafya ile bağlantısı nedir?


 1. Coğrafyanın konusudur

 2. Coğrafyanın yardımcı bilimidir

 3. Coğrafyanın bölümleridir

 4. Coğrafyanın inceleme alanlarıdır

 5. Coğrafyanın yöntemleridir


 1. İnsan ve onun etkilerini inceleyen coğrafya kolu

aşağıdakilerden hangisidir?


  1. Biyocoğrafya

  2. Fiziki coğrafya

  3. Beşeri ve ekonumik coğrafya

  4. Yerel coğrafya

  5. Matematik coğrafya11) Coğrafyanın konusu kapsamına giren olayları, sınırları belli bir alanda ele alıp inceleyen coğrafya kolu aşağıdakilerden hangisidir? 1. Fiziki coğrafya

 2. Genel coğrafya

 3. Beşeri ve ekonomik coğrafya

 4. Ülkeler coğrafyası

 5. Matematik coğrafya


12) Coğrafya yeryüzünde bitki örtüsünün dağılışı, bu dağılışı etkileyen faktörleri ve bitki türlerini incelerken aşağıdaki yardımcı bilim dallarından hangisinden yararlanılır? 1. Zooloji

 2. Astronomi

 3. Klimatoloji

 4. Botanik

 5. Topoğrafya


13) Bir ülke içerisinde gerçekleşen göç hareketlerini ve bunların sonuçlarını inceleyen coğrafyanın hangi dalıdır?


 1. Matematik coğrafya

 2. Fiziki coğrafya

 3. Beşeri coğrafya

 4. Ekonomik coğrafya

 5. Biocoğrafya14) Yer dıştan içe doğru kabuk, manto, dış çekirdek ve iç çekirdek tabakalarından meydana gelmiştir.

Yukarıdaki bilgi coğrafyanın hangi bölümünün araştırma konusudur?


 1. Klimatoloji

 2. Matematik

 3. Hidrografya

 4. Jeomorfoloji

 5. Biyografya

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

COĞrafyanin konusu ve böLÜmleri konu testi: A icon1-coğrafyanin tanimi, konusu ve böLÜmleri

COĞrafyanin konusu ve böLÜmleri konu testi: A iconCOĞrafyanin tanimi-konusu-böLÜmleri, İlkeleri ve yararlandiği biLİmler

COĞrafyanin konusu ve böLÜmleri konu testi: A iconDeveli Lisesi Coğrafya Dersi Konu Değerlendirme Testi

COĞrafyanin konusu ve böLÜmleri konu testi: A icon1. Aşağıdakilerden hangisi fiziki coğrafyanın bölümlerinden değildir?

COĞrafyanin konusu ve böLÜmleri konu testi: A iconPerformans görevi 9/ 2 coğrafya böLÜmleri

COĞrafyanin konusu ve böLÜmleri konu testi: A iconPerformans görevi 9/ 18 coğrafya’nin böLÜmleri

COĞrafyanin konusu ve böLÜmleri konu testi: A icon5. Sınıf Süreç Değerlendirme Testi 1

COĞrafyanin konusu ve böLÜmleri konu testi: A iconGenel Kültür Karma Testi 5

COĞrafyanin konusu ve böLÜmleri konu testi: A icon4. Sınıf Tarama Testi 1 Hazır Bulunurluk

COĞrafyanin konusu ve böLÜmleri konu testi: A iconTÜrk diLİ ve edebiyati testi soru kitapçIĞI


Coğrafya
© 2000-2018
kişileri
c.ogren-sen.com