Ders Saati


sayfa1/4
c.ogren-sen.com > Coğrafya > Ders
  1   2   3   4
ANTALYA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ LİSELER ÖRNEK YILLIK PLANI2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

....................................COĞRAFYA DERSİ 9. SINIFLAR

ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

SÜRE

ÖĞRENME ALANI: A. DOĞAL SİSTEMLER

Ay

Hafta

Tarih

Ders Saati

KAZANIMLAR

ALT ÖĞRENME ALANLARI

ÖĞRENME - ÖĞRETME YÖNTEM - TEKNİK VE UYGULAMALARI

COĞRAFİ BECERİLER

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ, ARAÇ VE GEREÇLERİ

DEĞERLENDİRME (Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi)

EYLÜL5. HAFTA

28 EYLÜL – 2 EKİM
1

1


A.9.1.Doğa ve insan etkileşimini anlamlandırır


Doğal Unsurlar

Bir coğrafya haftası planlanarak bu hafta boyunca yapılacak etkinlikler belirlenir ve doğa-insan ilişkisine yönelik sergi, konferans, gezi, animasyon, film izleme vb. çalışmalar yapılabilir.

Doğa-insan ilişkisine yönelik sergi, film izleme, projeksiyon gösterimi.


Gözlem Becerisi Sorgulama Becerisi Değişim ve Sürekliliği Algılama Becerisi Kanıt Kullanma Becerisi

Ders kitabı ve yardımcı kitaplar, küre, haritalar, bilgisayar, interaktif CD, Fotoğraflar, yakın çevreden temin edilecek materyaller, İnternet, dergi ve gazeteler

Kontrol listesi, Kavram haritaları, gözlem formu


ANTALYA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ LİSELER ÖRNEK YILLIK PLANI2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

....................................COĞRAFYA DERSİ 9. SINIFLAR

ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

SÜRE

ÖĞRENME ALANI: A. DOĞAL SİSTEMLER

Ay

Hafta

Tarih

Ders Saati

KAZANIMLAR

ALT ÖĞRENME ALANLARI

ÖĞRENME - ÖĞRETME YÖNTEM - TEKNİK VE UYGULAMALARI

COĞRAFİ BECERİLER

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ, ARAÇ VE GEREÇLERİ

DEĞERLENDİRME (Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi)
1. HAFTA

5-9 EKİM2A.9.2.Doğa ve insan etkileşimini ortaya koymada coğrafyanın rolünü algılarCoğrafyanın Konusu ve BölümleriDoğal sistemlerin coğrafya içerisindeki yerine yönelik doğal sistem kavram ağı oluşturulabilir

Yakın çevrede doğa unsurlarını tanımaya yönelik arazi çalışması yapılabilir.

Doğa-insan ilişkisine yönelik sergi, film izleme, projeksiyon gösterimi.


Gözlem Becerisi Sorgulama Becerisi Değişim ve Sürekliliği Algılama Becerisi Kanıt Kullanma BecerisiDers kitabı ve yardımcı kitaplar, küre, haritalar, bilgisayar, interaktif CD, Fotoğraflar, yakın çevreden temin edilecek materyaller, İnternet, dergi ve gazeteler

Kontrol listesi, Kavram haritaları, gözlem formu

EKİM

2. HAFTA

12-16 EKİM2


A.9.3. Doğal sistemlerin coğrafyanın konuları içerisindeki yerini belirler


Muhteşem Dörtlü: Atmosfer Hidrosfer Litosfer Biyosfer


Doğal sistemlerin coğrafya içerisindeki yerine yönelik doğal sistem kavram ağı oluşturulabilir.
Doğa-insan ilişkisine yönelik sergi, film izleme, projeksiyon gösterimi.


Gözlem Becerisi Sorgulama Becerisi Değişim ve Sürekliliği Algılama Becerisi Kanıt Kullanma Becerisi

Ders kitabı ve yardımcı kitaplar, küre, haritalar, bilgisayar, interaktif CD, Fotoğraflar, yakın çevreden temin edilecek materyaller, İnternet, dergi ve gazeteler

Kontrol listesi, Kavram haritaları, gözlem formu

3. HAFTA

19-23 EKİM2A.9.4. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri kullanım amaçları açısından karşılaştırır.Haritalar ve Kullanım Alanları

Projeksiyon Tipleri


Harita kullanımının nedenleri sorgulanarak, farklı amaçlar ve tekniklerle oluşturulan harita örnekleri kullanım amaçları açısından incelenir.

Verilen örmek haritaları mevcut kullanım amaçları açısından inceleyerek doğal afetlere yönelik risk haritası hazırlayabilir

Harita becerisi, birincil ve ikincil veri kaynaklarını etkili kullanma becerisi, kanıt kullanma becerisi

Ders kitabı ve ya

rdımcı kitaplar, atlas, çeşitli haritalar, uydu görüntüleri, küre, bilgisayar, internet

Kontrol listesi, gözlem formu

4. HAFTA

26-30 EKİM2

A.9.4. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri kullanım amaçları açısından karşılaştırır.


Haritalarla Yolculuk

Uzunluk ve alan hesaplaması

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI

Harita çizimine yönelik tekniklere ait örnekler üzerinde haritaların unsurları ve kullanımlarına ilişkin çalışmalar yapılabilir.

Matematik Öğretmeni ile işbirliği

Harita becerisi, birincil ve ikincil veri kaynaklarını etkili kullanma becerisi, kanıt kullanma becerisi

Ders kitabı ve yardımcı kitaplar, atlas, çeşitli haritalar, uydu görüntüleri, küre, bilgisayar, internet

Kontrol listesi, gözlem formu


ANTALYA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ LİSELER ÖRNEK YILLIK PLANI2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

....................................COĞRAFYA DERSİ 9. SINIFLAR

ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

SÜRE

ÖĞRENME ALANI: A. DOĞAL SİSTEMLER

Ay

Hafta

Tarih

Ders Saati

KAZANIMLAR

ALT ÖĞRENME ALANLARI

ÖĞRENME - ÖĞRETME YÖNTEM - TEKNİK VE UYGULAMALARI

COĞRAFİ BECERİLER

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ, ARAÇ VE GEREÇLERİ

DEĞERLENDİRME (Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi)

KASIM

1. HAFTA

2-6 KASIM
2

A.9.4. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri kullanım amaçları açısından karşılaştırır.

Cumhuriyetin laik demokratik ve sosyal niteliklerini örneklerle açıklar.


Haritalarla Yolculuk

Uzunluk ve alan hesaplamasıHarita çizimine yönelik tekniklere ait örnekler üzerinde haritaların unsurları ve kullanımlarına ilişkin çalışmalar yapılabilir.

Matematik Öğretmeni ile işbirliği

Harita okuma becerisi, sorgulama becerisi

Ders kitabı ve yardımcı kitaplar, atlas, çeşitli haritalar, uydu görüntüleri, küre, bilgisayar, internet


Kontrol listesi, gözlem formu
Derecelendirme ölçeği, gözlem formu, öz değerlendirme formu, performans ödevi

2. HAFTA

9-13 KASIM


2


A.9.5. Koordinat sistemi ve haritayı oluşturan unsurlardan yola çıkarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunurParalel ve Meridyenler
10 KASIM ATATÜRK’Ü ANMA

HAFTASI


Haritalar üzerindeki koordinat sistemini kullanarak yere ve zamana ait hesaplamalar yapılabilir.
Matematik Öğretmeni ile işbirliği

Harita becerisi, birincil ve ikincil veri kaynaklarını etkili kullanma becerisi, kanıt kullanma becerisi

Ders kitabı ve yardımcı kitaplar, atlas, çeşitli haritalar, uydu görüntüleri, küre, bilgisayar, internet


3. HAFTA

16-20 KASIM2


A.9.5. Koordinat sistemi ve haritayı oluşturan unsurlardan yola çıkarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur

Atatürk’ün temel düşüncelerini eserleri ve ilkelerini örneklerle açıklar.Yerel Saat Hesaplamaları
1.DÖNEM 1. YAZILIHaritalar üzerindeki koordinat sistemini kullanarak yere ve zamana ait hesaplamalar yapılabilir.
Matematik Öğretmeni ile işbirliğiDerecelendirme ölçeği, gözlem formu, öz değerlendirme formu, performans ödevi

4. HAFTA

23-27 KASIM


2

A.9.5. Koordinat sistemi ve haritayı oluşturan unsurlardan yola çıkarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunurYerel Saat Hesaplamaları
24KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ "Öğretmenler yeni nesil sizin eseriniz olacaktır" Atatürk


Haritalar üzerindeki koordinat sistemini kullanarak yerel ve zamana ait hesaplamalar yapılabilir

Matematik Öğretmeni ile işbirliği

Harita becerisi, arazi çalışma becerisi, gözlem becerisi

Ders kitabı ve yardımcı kitaplar, atlas, çeşitli haritalar, uydu görüntüleri, küre, çeşitli yöntemlerle çizilmiş haritalar, bilgisayar, İnteraktif CD, İnternet,

Gözlem formu, öz değerlendirme formu, performans ödevi Açık uçlu sorular çoktan seçmeli, boşluk doldurma, eşleştirme tipi testlerANTALYA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ LİSELER ÖRNEK YILLIK PLANI


  1   2   3   4

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Ders Saati iconDers saati

Ders Saati iconDers saati

Ders Saati iconDers Saati

Ders Saati iconDers saati

Ders Saati iconDers saati

Ders Saati icon12 Ders Saati

Ders Saati iconDers Saati

Ders Saati iconDers saati

Ders Saati iconDers saati

Ders Saati iconDers saati


Coğrafya
© 2000-2018
kişileri
c.ogren-sen.com