Ders Saati


sayfa2/4
c.ogren-sen.com > Coğrafya > Ders
1   2   3   4

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

....................................COĞRAFYA DERSİ 9. SINIFLAR

ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

SÜRE

ÖĞRENME ALANI: A. DOĞAL SİSTEMLER

Ay

Hafta

Tarih

Ders Saati

KAZANIMLAR

ALT ÖĞRENME ALANLARI

ÖĞRENME - ÖĞRETME YÖNTEM - TEKNİK VE UYGULAMALARI

COĞRAFİ BECERİLER

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ, ARAÇ VE GEREÇLERİ

DEĞERLENDİRME (Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi)

ARALIK

1. HAFTA

30 KASIM -4 ARALIK2


A.9.6. Eş yükselti eğrileriyle çizilmiş bir harita üzerinde ana yer şekillerini ayırt eder


Arazi Rehberimiz: İzohipslerÜzerinde yükselti değerleri yazılı çalışma kâğıtları dağıtılarak bu kâğıtlar üzerinde eş yükselti eğrileri oluşturulur. Daha sonra harita üzerinde hangi yer şekilleri olduğu ve eş yükselti eğrilerinin nasıl yorumlandığına yönelik uygulamalar yapılabilir

Harita becerisi, arazi çalışma becerisi, gözlem becerisi

Ders kitabı ve yardımcı kitaplar, atlas, çeşitli haritalar, uydu görüntüleri, küre, çeşitli yöntemlerle çizilmiş haritalar, bilgisayar, İnteraktif CD, İnternet, Yaşanılan yerleşme alanına ait 1/100 000 veya 1/250 000 ölçekli haritalar

Gözlem formu, öz değerlendirme formu, performans ödevi Açık uçlu sorular çoktan seçmeli, boşluk doldurma, eşleştirme tipi testler


2. HAFTA

7-11 ARALIK2A.9.6. Eş yükselti eğrileriyle çizilmiş bir harita üzerinde ana yer şekillerini ayırt eder


Profil Oluşturma
Eğim hesaplama

Üzerinde yükselti değerleri yazılı çalışma kâğıtları dağıtılarak bu kâğıtlar üzerinde eş yükselti eğrileri oluşturulur. Daha sonra harita üzerinde hangi yer şekilleri olduğu ve eş yükselti eğrilerinin nasıl yorumlandığına yönelik uygulamalar yapılabilir

Harita becerisi, küre ve atlas kullanma becerisi, sorgulama becerisi, kanıt kullanma becerisi

3. HAFTA

14-18 ARALIK2A.9.7. Dünyanın şekli ve hareketlerini yorumlar
Yerkürenin şekli ve sonuçları


Harita becerisi, küre ve atlas kullanma becerisi, sorgulama becerisi, kanıt kullanma becerisi

4. HAFTA

21-25 ARALIK2

A.9.7. Dünyanın şekli ve hareketlerini yorumlar
Yerkürenin Hareketleri ve sonuçları

1.DÖNEM 2. YAZILI


Dünya ve güneş sistemine ait çeşitli haritalar ve diğer görsel materyallerden yararlanarak dünyadaki genel iklim kuşaklarının oluşumunun nasıl olduğu sorgulanır. Farklı iklim kuşaklarının özelliklerine göre sloganlar hazırlanabilir.

Konuyla ilgili animasyon izlenebilir İnternet araştırması verilebilir


Harita becerisi, sorgulama becerisi, tablo, diyagram, grafik oluşturma ve yorumlama becerisi, değişim ve sürekliliği algılama becerisi, kanıt kullanma becerisi

Atlas, haritalar, yeryüzüne ait uzay görüntüleri, grafik, resim ve şekiller. Meteorolojiden temin edilebilecek hava tahmin bültenleri, İklim ve hava durumları ile ilgili CD, Bilgisayar, İnternet, Gazete ve Dergiler

Performans ödevi Açık uçlu sorular çoktan seçmeli, boşluk doldurma, eşleştirme tipi testler

Kavram haritaları,

5.HAFTA

28-ARALIK-1 OCAK


1
1

A.9.8.Atmosferin özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir
A.9.9.Hava durumu ve iklim özelliklerini etkileri açısından karşılaştırır

Atmosfer ve özellikleri


Hava durumu ve iklim


Meteorolojiden günlük, haftalık, aylık ve yıllık hava raporları tablo ve grafik haline dönüştürülerek yorumlanır. Hava olaylarının oluşum süreçleriyle ilgili diyagramlar hazırlanır. İklim ve hava arasında nasıl bir ilişki olduğu sorgulanır Animasyon izlenebilir

Meteoroloji istasyonuna gezi yapılarak ölçüm ve değerlendirmeler yerinde gözlenebilir

Harita becerisi, sorgulama becerisi, tablo, diyagram, grafik oluşturma ve yorumlama becerisi, değişim ve sürekliliği algılama becerisi, kanıt kullanma becerisi
ANTALYA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ LİSELER ÖRNEK YILLIK PLANI


2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

....................................COĞRAFYA DERSİ 9. SINIFLAR

ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

SÜRE

ÖĞRENME ALANI: A. DOĞAL SİSTEMLER
Ay

Hafta

Tarih

Ders Saati

KAZANIMLAR

ALT ÖĞRENME ALANLARI

ÖĞRENME - ÖĞRETME YÖNTEM - TEKNİK VE UYGULAMALARI

COĞRAFİ BECERİLER

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ, ARAÇ VE GEREÇLERİ

DEĞERLENDİRME (Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi)

OCAK1. HAFTA

4-8 OCAK


1

1


A.9.10.İklim elemanlarının oluşumunu, dağılışını ve bunlar üzerinde etkili olan faktörleri sorgularİklim elemanları
Sıcaklık


İklim elemanlarının oluşumuna yönelik kavram haritaları oluşturulur. Farklı iklim bölgelerindeki şehirlerin iklim verileri haritalara aktarılır, tablo ve grafikler haline getirilerek karşılaştırılabilir.

Harita becerisi, sorgulama becerisi, tablo, diyagram, grafik oluşturma ve yorumlama becerisi, değişim ve sürekliliği algılama becerisi, kanıt kullanma becerisi

Atlas, haritalar, yeryüzüne ait uzay görüntüleri, grafik, resim ve şekiller. Meteorolojiden temin edilebilecek hava tahmin bültenleri, İklim ve hava durumları ile ilgili CD, Bilgisayar, İnternet, Gazete ve Dergiler

Kavram haritaları, performans ödevleri, proje, öz değerlendirme, çoktan seçmeli, boşluk doldurma, eşleştirme tipi testler

2. HAFTA

11-15 OCAK


1

1


A.9.10.İklim elemanlarının oluşumunu, dağılışını ve bunlar üzerinde etkili olan faktörleri sorgular


Sıcaklık


Basınç ve Rüzgârlarİklim elemanlarının oluşumuna yönelik kavram haritaları oluşturulur. Farklı iklim bölgelerindeki şehirlerin iklim verileri haritalara aktarılır, tablo ve grafikler haline getirilerek karşılaştırılabilir.

Harita becerisi, sorgulama becerisi, tablo, diyagram, grafik oluşturma ve yorumlama becerisi, değişim ve sürekliliği algılama becerisi, kanıt kullanma becerisi

3. HAFTA

18-22 OCAK2

A.9.10.İklim elemanlarının oluşumunu, dağılışını ve bunlar üzerinde etkili olan faktörleri sorgular


Basınç ve Rüzgârlar
Rüzgâr Çeşitleri

İklim elemanlarının oluşumuna yönelik kavram haritaları oluşturulur. Farklı iklim bölgelerindeki şehirlerin iklim verileri haritalara aktarılır, tablo ve grafikler haline getirilerek karşılaştırılabilir.

Harita becerisi, sorgulama becerisi, tablo, diyagram, grafik oluşturma ve yorumlama becerisi, değişim ve sürekliliği algılama becerisi, kanıt kullanma becerisi


ANTALYA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ LİSELER ÖRNEK YILLIK PLANI2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

....................................COĞRAFYA DERSİ 9. SINIFLAR

ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

SÜRE

ÖĞRENME ALANI: A. DOĞAL SİSTEMLER

Ay

Hafta

Tarih

Ders Saati

KAZANIMLAR

ALT ÖĞRENME ALANLARI

ÖĞRENME - ÖĞRETME YÖNTEM - TEKNİK VE UYGULAMALARI

COĞRAFİ BECERİLER

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ, ARAÇ VE GEREÇLERİ

DEĞERLENDİRME (Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi)

ŞUBAT
2. HAFTA

8-12 ŞUBAT


1
1

A.9.10.İklim elemanlarının oluşumunu, dağılışını ve bunlar üzerinde etkili olan faktörleri sorgular


Nemlilik ve Yağış

İklim elemanlarının oluşumuna yönelik kavram haritaları oluşturulur. Farklı iklim bölgelerindeki şehirlerin iklim verileri haritalara aktarılır, tablo ve grafikler haline getirilerek karşılaştırılabilir.

Harita becerisi, sorgulama becerisi, tablo, diyagram, grafik oluşturma ve yorumlama becerisi, değişim ve sürekliliği algılama becerisi, kanıt kullanma becerisi

Atlas, haritalar, yeryüzüne ait uzay görüntüleri, grafik, resim ve şekiller. Meteorolojiden temin edilebilecek hava tahmin bültenleri, İklim ve hava durumları ile ilgili CD, Bilgisayar, İnternet, Gazete ve Dergiler

Performans ödevleri,, öz değerlendirme, açık uçlu sorular çoktan seçmeli, boşluk doldurma,

3. HAF TA

15-19 ŞUBAT


1

1A.9.11.Farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur.
Dünyadaki İklim Tipleri

Farklı iklim tiplerine ait özelliklerden yararlanarak “Dünya İklim Bölgeleri” dağılış haritası oluşturulur.
Farklı iklim tiplerine göre gruplar oluşturularak yaratıcı drama çalışması yapılabilir

Harita becerisi, gözlem becerisi, sorgulama becerisi, tablo, diyagram ve grafik oluşturma becerisi, zamanı algılama becerisi, değişim ve sürekliliği algılama becerisi

Ders kitabı ve yardımcı kitaplar, atlas, çeşitli haritalar, uydu görüntüleri, bilgisayar, İnteraktif CD, İnternet

Performans ödevleri,, öz değerlendirme, açık uçlu sorular

4. HAFTA

22-26 ŞUBAT


1
1A.9.11.Farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur.
Dünyadaki İklim Tipleri

Farklı iklim tiplerine ait özelliklerden yararlanarak “Dünya İklim Bölgeleri” dağılış haritası oluşturulur.
Farklı iklim tiplerine göre gruplar oluşturularak yaratıcı drama çalışması yapılabilir

Harita becerisi, gözlem becerisi, sorgulama becerisi, tablo, diyagram ve grafik oluşturma becerisi, zamanı algılama becerisi, değişim ve sürekliliği algılama becerisi

Ders kitabı ve yardımcı kitaplar, atlas, çeşitli haritalar, uydu görüntüleri, bilgisayar, İnteraktif CD, İnternet

Performans ödevleri,, öz değerlendirme, açık uçlu sorular
1   2   3   4

Benzer:

Ders Saati iconDers saati

Ders Saati iconDers saati

Ders Saati iconDers Saati

Ders Saati iconDers saati

Ders Saati iconDers saati

Ders Saati icon12 Ders Saati

Ders Saati iconDers Saati

Ders Saati iconDers saati

Ders Saati iconDers saati

Ders Saati iconDers saati


Coğrafya
© 2000-2018
kişileri
c.ogren-sen.com