Ders Saati


sayfa3/4
c.ogren-sen.com > Coğrafya > Ders
1   2   3   4ANTALYA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ LİSELER ÖRNEK YILLIK PLANI2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

....................................COĞRAFYA DERSİ 9. SINIFLAR

ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

SÜRE

ÖĞRENME ALANI: A. DOĞAL SİSTEMLER

Ay

Hafta

Tarih

Ders Saati

KAZANIMLAR

ALT ÖĞRENME ALANLARI

ÖĞRENME - ÖĞRETME YÖNTEM - TEKNİK VE UYGULAMALARI

COĞRAFİ BECERİLER

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ, ARAÇ VE GEREÇLERİ

DEĞERLENDİRME (Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi)
1. HAFTA

29 ŞUBAT- 4 MART

1
1

A.9.12.Dünyanın tektonik oluşumundaki değişim ve sürekliliğe kanıtlar gösterir
A.9.13. Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar


Yerin Yapısı ve Oluşum süreci

Jeolojik Zamanlar

Levha tektoniğinin aşamaları çizimlerle verilerek her aşama ve sonuçları jeolojik zaman çizelgesi ile ilişkilendirilerek tartışılır. Dünya üzerindeki büyük levhalar ve hareket yönlerini gösteren bir harita incelenerek gelecekle ilgili zihin haritaları oluşturulabilir.

Dünyanın hareketliliği ve jeolojik zamanların özellikleri ile ilgili çeşitli belgesel filmler izlenebilir

Rasathaneye MTA ya yada farklı zamanlara ait kayaçlar ve fosilleri toplamaya yönelik araştırma inceleme gezisi yapılabilir.

Sorgulama becerisi, harita becerisi, zamanı algılama becerisi, değişim ve sürekliliği algılama becerisi kanıt kullanma becerisi

Ders kitabı ve yardımcı kitaplar, atlas, çeşitli haritalar, yeryüzüne ait uzay görüntüleri, küre, uydu fotoğrafları, değişik taş örnekleri, şekil ve diyagramlar, VCD ler. Bilgisayar, İnteraktif CD, Animasyonlar, İnternet

Performans ödevleri, proje, , öz değerlendirme formu, açık uçlu sorular

MART

2. HAFTA

7-11 MART


1
1

A.9.14.İç kuvvetleri, yer şekillerinin oluşumuna etkileriyle birlikte açıklar


İç kuvvetler:

Dağ Oluşumu
Kıta Oluşumu

ATATÜRK’ÜN ANTALYA’YA GELİŞİ

Yer şekillerini oluşturan faktörler oluşum kaynaklarına göre sınıflandırılır. Farklı yer şekillerine ait fotoğraflar ve haritalar yardımıyla yer şekillerinin oluşumunda etkili olan iç ve dış kuvvetlere yönelik tablolar oluşturulabilir

Harita, gözlem becerisi, coğrafî sorgulama becerisi, zamanı algılama becerisi, değişim ve sürekliliği algılama becerisi, kanıt kullanma becerisi

Ders kitabı ve yardımcı kitaplar, atlas, çeşitli haritalar, yeryüzüne ait uzay görüntüleri, küre, uydu fotoğrafları, değişik taş örnekleri, şekil ve diyagramlar, VCD ler. Bilgisayar, İnteraktif CD, Animasyonlar, İnternet

Öz değerlendirme formu, çoktan seçmeli, boşluk doldurma, eşleştirme tipi testler


3. HAFTA

14-18 MART

1
1

A.9.14.İç kuvvetleri, yer şekillerinin oluşumuna etkileriyle birlikte açıklar
ÇANAKKALE GEÇİLMEZ”


Volkanizma

Depremler

12 MART İSTİKLAL MARŞININ KABULÜ

18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ


Harita, gözlem becerisi, coğrafî sorgulama becerisi, zamanı algılama becerisi, değişim ve sürekliliği algılama becerisi, kanıt kullanma becerisi

4. HAFTA

21-25 MART

1

1


A.9.15.Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşumuna etkileriyle birlikte açıklar
Dış Kuvvetler:

Akarsular ve Oluşturduğu Yer şekilleri

2.DÖNEM 1.YAZILIAşınım ve birikimi oluşturan kuvvetlerin işleyişini ve oluşturdukları yeryüzü şekillerini gösteren diyagramlar hazırlanır. Süreç ile ilgili metinler oluşturulması istenebilir.

Harita, gözlem becerisi, coğrafî sorgulama becerisi, zamanı algılama becerisi, değişim ve sürekliliği algılama becerisi, kanıt kullanma becerisi

5. HAFTA

28 MART-1 NİSAN
A.9.15.Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşumuna etkileriyle birlikte açıklar


Rüzgârların oluşturduğu yer şekilleri

Dalga ve Akıntıların oluşturduğu yer şekilleriAşınım ve birikimi oluşturan kuvvetlerin işleyişini ve oluşturdukları yeryüzü şekillerini gösteren diyagramlar hazırlanır. Süreç ile ilgili metinler oluşturulması istenebilir

Harita, gözlem becerisi, coğrafî sorgulama becerisi, zamanı algılama becerisi, değişim ve sürekliliği algılama becerisi, kanıt kullanma becerisi

ANTALYA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ LİSELER ÖRNEK YILLIK PLANI2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

....................................COĞRAFYA DERSİ 9. SINIFLAR

ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

SÜRE

ÖĞRENME ALANI: A. DOĞAL SİSTEMLER B . BEŞERİ SİSTEMLER

Ay

Hafta

Tarih

Ders Saati

KAZANIMLAR

ALT ÖĞRENME ALANLARI

ÖĞRENME - ÖĞRETME YÖNTEM - TEKNİK VE UYGULAMALARI

COĞRAFİ BECERİLER

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ, ARAÇ VE GEREÇLERİ

DEĞERLENDİRME (Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi)

NİSAN

1. HAFTA

4-8 NİSAN


1
1

A.9.15.Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşumuna etkileriyle birlikte açıklar

Kıyı Tipleri ve Oluşum Süreci
Buzulların Oluşturduğu ŞekillerAşınım ve birikimi oluşturan kuvvetlerin işleyişini ve oluşturdukları yeryüzü şekillerini gösteren diyagramlar hazırlanır. Süreç ile ilgili metinler oluşturulması istenebilir

Harita, gözlem becerisi, coğrafî sorgulama becerisi, zamanı algılama becerisi, değişim ve sürekliliği algılama becerisi, kanıt kullanma becerisi


Ders kitabı ve yardımcı kitaplar, atlas, çeşitli haritalar, yeryüzüne ait uzay görüntüleri, küre, uydu fotoğrafları, değişik taş örnekleri, şekil ve diyagramlar, VCD ler. Bilgisayar, İnteraktif CD, Animasyonlar, İnternet


Öz değerlendirme formu, çoktan seçmeli, boşluk doldurma, eşleştirme tipi testler2. HAFTA

11-15 NİSAN


1
1

A.9.15.Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşumuna etkileriyle birlikte açıklar


Yer altı Sularının Oluşturduğu Şekiller
( Karstik Şekiller)Aşınım ve birikimi oluşturan kuvvetlerin işleyişini ve oluşturdukları yeryüzü şekillerini gösteren diyagramlar hazırlanır. Süreç ile ilgili metinler oluşturulması istenebilir

Harita, gözlem becerisi, coğrafî sorgulama becerisi, zamanı algılama becerisi, değişim ve sürekliliği algılama becerisi, kanıt kullanma becerisi

3. HAFTA

18-22 NİSAN

1
1

A.9.15.Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşumuna etkileriyle birlikte açıklarKütle HareketleriAşınım ve birikimi oluşturan kuvvetlerin işleyişini ve oluşturdukları yeryüzü şekillerini gösteren diyagramlar hazırlanır. Süreç ile ilgili metinler oluşturulması istenebilir

Harita, gözlem becerisi, coğrafî sorgulama becerisi, zamanı algılama becerisi, değişim ve sürekliliği algılama becerisi, kanıt kullanma becerisi

4. HAFTA

25-29 NİSAN


1
1


B.9.1. İnsan faaliyetlerinden yola çıkarak beşerî sistemlerin coğrafyanın konuları içerisindeki yerini açıklar.

B.9.2. Yerleşmelerin konumunu belirleyen ve gelişimini etkileyen faktörleri geçmişten günümüze fonksiyonel değişiklikler açısından analiz eder.

Ulusal egemenlik ve önemini örneklerle açıklar.


Beşeri Dokular
İlk Yerleşmeler ve Değişim
23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI


İnsan faaliyetleri ve coğrafya ilişkisini analiz etmeye yönelik bir forum çalışması yapılır. Beşerî sistemlerin coğrafya konuları içindeki yerine dair zihin haritaları oluşturulabilir.
"Doğal Sistemler” ile ilişkilendirilecek
İlk yerleşim alanlarını gösterir haritalar üzerinde dünyanın hangi alanlarına ilk olarak yerleşildiği, bu alanların konum özelliklerinin neler olduğu ve nedenleri tartışılır, geçmişten günümüze değişimlerle ilgili senaryolar oluşturulabilir.

Gözlem becerisi, sorgulama becerisi, birincil ve ikincil kaynakları kullanma becerisi, kanıt kullanma becerisi kazanımla birlikte organize edilerek verilecek becerilerdirANTALYA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ LİSELER ÖRNEK YILLIK PLANI


1   2   3   4

Benzer:

Ders Saati iconDers saati

Ders Saati iconDers saati

Ders Saati iconDers Saati

Ders Saati iconDers saati

Ders Saati iconDers saati

Ders Saati icon12 Ders Saati

Ders Saati iconDers Saati

Ders Saati iconDers saati

Ders Saati iconDers saati

Ders Saati iconDers saati


Coğrafya
© 2000-2018
kişileri
c.ogren-sen.com