Ders Saati


sayfa4/4
c.ogren-sen.com > Coğrafya > Ders
1   2   3   4

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

....................................COĞRAFYA DERSİ 9. SINIFLAR

ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

SÜRE

ÖĞRENME ALANI: B. BEŞERİ SİSTEMLER C. MEKANSAL BİR SENTEZ: TÜRKİYE Ç. KÜRESEL ORTAM :BÖLGELER VE ÜLKELER

Ay

Hafta

Tarih

Ders Saati

KAZANIMLAR

ALT ÖĞRENME ALANLARI

ÖĞRENME - ÖĞRETME YÖNTEM - TEKNİK VE UYGULAMALARI

COĞRAFİ BECERİLER

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ, ARAÇ VE GEREÇLERİ

DEĞERLENDİRME (Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi)

MAYIS

1. HAFTA

2-6 MAYIS


1
1

B.9.2. Yerleşmelerin konumunu belirleyen ve gelişimini etkileyen faktörleri geçmişten günümüze fonksiyonel değişiklikler açısından analiz eder.
Yerleşmeyi Sınırlandıran Faktörler

1 MAYIS EMEKÇİ BAYRAMI


İlk yerleşim alanlarını gösterir haritalar üzerinde dünyanın hangi alanlarına ilk olarak yerleşildiği, bu alanların konum özelliklerinin neler olduğu ve nedenleri tartışılır, geçmişten günümüze değişimlerle ilgili senaryolar oluşturulabilir.

Harita becerisi, sorgulama becerisi, zamanı algılama becerisi, değişim ve sürekliliği algılama becerisi, kanıt kullanma becerisi kazanımla birlikte organize edilerek verilecek becerilerdir.
Performans ödevleri, öz değerlendirme formu, açık uçlu sorular

2. HAFTA

9-13 MAYIS


1

1

B.9.3. Yerleşme doku ve tiplerinin oluşmasında etkili olan nedenleri sorgular.


C.9.1.Yaşadığı yerleşim biriminin coğrafi özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur


Yerleşme Doku ve TipleriÇeşitli yerleşmelere ait fotoğraf, hava fotoğrafı, plan, resim vb. görsel materyaller sorgulanarak yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili faktörler tablo haline getirilebilir.

Yaşanılan alanla ilgili arazi gezileri ve araştırmalar yapılarak tüm coğrafi özelliklerin ele alındığı bir rapor hazırlanabilir


Harita becerisi, sorgulama becerisi, zamanı algılama becerisi, değişim ve sürekliliği algılama becerisi, kanıt kullanma becerisi kazanımla birlikte organize edilerek verilecek becerilerdir.

Ders kitabı ve yardımcı kitaplar, atlas, çeşitli haritalar, yeryüzüne ait uzay görüntüleri, küre, uydu fotoğrafları, değişik taş örnekleri, şekil ve diyagramlar, VCD ler. Bilgisayar, İnteraktif CD, Animasyonlar, İnternet

Performans ödevleri, öz değerlendirme formu, açık uçlu sorular

3. HAFTA

16-20 MAYIS


1

1
C.9.2.Yaşadığı yerleşim alanının farklı zaman periyotlarındaki değişim ve sürekliliğini coğrafi açıdan analiz eder

Ç.9.1.Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından analiz eder


Yaşadığım Çevre

2.DÖNEM 2.YAZILI

ANTALYA ve çevresinin fiziki, beşeri ve ekonomik özellikleri incelenir.

Patara Antik Kentine İnceleme ve Kazı gezisi düzenlenir

Antalya ve çevresinin tanıtım filmi, albüm, slayt gösterisine eklenir

Öğrencilere dünyadaki bazı bölge isimleri verilerek bu bölgelerin sınırlarını belirleyen ana faktörler belirlenir. Dilsiz dünya haritası üzerinde belirlenen ortak kriterlere göre yeni bölge sınırları oluşturulabilir

Harita becerisi, sorgulama becerisi, zamanı algılama becerisi, değişim ve sürekliliği algılama becerisi, kanıt kullanma becerisi kazanımla birlikte organize edilerek verilecek becerilerdir.


Harita becerisi, sorgulama becerisi, tablo, diyagram, grafik oluşturma ve yorumlama becerisi
Performans ödevleri, öz değerlendirme formu, açık uçlu sorular Öğrenci ürün dosyaları, öz değerlendirme, açık uçlu sorular

4. HAFTA

23-27 MAYIS


1


1

Ç.9.2.Çeşitli ölçeklerdeki bölge örneklerini kullanarak bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliliğini açıklar

Atatürk’ün 19 mayıs 1919 da Samsun’a çıkışı ile Kurtuluş Savaşının başlaması, bağımsızlığın ve ulusal birliğin önemini kavrar.

Ç.9.3. Haritalardan yararlanarak çeşitli coğrafî kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri ayırt eder.


Ortak Payda: Bölge

Bölge Sınırları Değişir mi?
19 MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI

Bölge Sınırları Nasıl Oluşturulur?

Öğrencilere dünyadaki bazı bölge isimleri verilerek bu bölgelerin sınırlarını belirleyen ana faktörler belirlenir. Dilsiz dünya haritası üzerinde belirlenen ortak kriterlere göre yeni bölge sınırları oluşturulabilir
Ülkelerin konumları dikkate alınarak zihin haritaları oluşturulur.


Harita becerisi, sorgulama becerisi, tablo, diyagram, grafik oluşturma ve yorumlama becerisi


Harita becerisi, sorgulama becerisi, tablo, diyagram, grafik oluşturma ve yorumlama becerisi

Ders kitabı ve yardımcı kitaplar, atlas, çeşitli haritalar, fotoğraf ve afişler, broşürler, fotoğraf makinesi, VCD ler. bilgisayar, interaktif CD, internet, animasyonlar, gazete ve dergiler

Öz değerlendirme formu, açık uçlu sorular, kısa cevaplı, çoktan seçmeli, boşluk doldurma, eşleştirme tipi testlerANTALYA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLĞÜ LİSELER ÖRNEK YILLIK PLANI2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

....................................COĞRAFYA DERSİ 9. SINIFLAR

ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

SÜRE

ÖĞRENME ALANI: D. ÇEVRE VE TOPLUM

Ay

Hafta

Tarih

Ders Saati

HEDEF VE DAVRANIŞLAR ( KAZANIMLAR )

KONULAR ( ALT ÖĞRENME ALANLARI )

ÖĞRENME - ÖĞRETME YÖNTEM - TEKNİK VE UYGULAMALARI

COĞRAFİ BECERİLER

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ, ARAÇ VE GEREÇLERİ

DEĞERLENDİRME (Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi)

HAZİRAN

1. HAFTA

30 MAYIS - 3 HAZİRAN


1
1

D.9.1. İnsanların gereksinimlerinden yola çıkarak doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir.

Doğadan Nasıl Yararlanıyoruz?


İnsan-doğa ilişkisini gösteren fotoğraflardan yola çıkılarak, Doğadan nasıl yararlandığımız konusunda kavram ağları oluşturulur.

Gözlem becerisi, arazi çalışma becerisi, sorgulama becerisi, tablo, diyagram, grafik oluşturma ve yorumlama becerisi, değişim ve sürekliliği algılama becerisi, kanıt kullanma becerisi.2. HAFTA

6-10 HAZİRAN


11

D.9.2. Doğal çevrenin insan faaliyetlerine etkilerini ve insanların doğal çevreye uyum süreçlerini karşılıklı ilişkileri çerçevesinde analiz eder.
Doğanın Emrinde Miyiz?

5 HAZİRAN DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ


Görsel malzemelerden yararlanarak, insanların doğal ortamdaki farklı faaliyetleri belirlenir ve bunların dünyanın hangi bölgelerinde neden yapıldıkları sorgulanır

Gözlem becerisi, arazi çalışma becerisi, sorgulama becerisi, tablo, diyagram, grafik oluşturma ve yorumlama becerisi, değişim ve sürekliliği algılama becerisi, kanıt kullanma becerisi.


Ders kitabı ve yardımcı kitaplar, atlas, çeşitli haritalar, fotoğraf ve afişler, broşürler, fotoğraf makinesi, VCD ler. bilgisayar, interaktif CD, internet, animasyonlar, gazete ve dergiler


Öz değerlendirme formu, açık uçlu sorular, kısa cevaplı, çoktan seçmeli, boşluk doldurma, eşleştirme tipi testler

13-17 HAZİRAN


1
1

D.9.3. Örneklerden yararlanarak doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimlerin sonuçlarını analiz eder


İnsanın Doğal Çevreye Etkisi: Suçlu Kim?Davacının doğa, davalının insanlar olduğu insan-doğa ilişkisini tüm boyutları ile sorgulayan mahkeme simülasyonu hazırlanabilir.

Gözlem becerisi, arazi çalışma becerisi, sorgulama becerisi, tablo, diyagram, grafik oluşturma ve yorumlama becerisi, değişim ve sürekliliği algılama becerisi, kanıt kullanma becerisi.


Ders kitabı ve yardımcı kitaplar, atlas, çeşitli haritalar, fotoğraf ve afişler, broşürler, fotoğraf makinesi, VCD ler. bilgisayar, interaktif CD, internet, animasyonlar, gazete ve dergiler


Öz değerlendirme formu, açık uçlu sorular, kısa cevaplı, çoktan seçmeli, boşluk doldurma, eşleştirme tipi testler


NOT: **Bu Plan Talim ve Terbiye Kurulunun 26.08.2011 tarih ve 131 sayılı Kararı ile kabul edilen Coğrafya Dersi Müfredat Programına uygun olarak hazırlanmıştır.

**ATATÜRKÇÜLÜK KONULARI: Mayıs 1998 tarihli 2488 sayılı Tebliğler Dergisine göre hazırlanmıştır.

**Plan hazırlanırken Ağustos 2003 tarih ve 2551sayılı T.D.indeki “Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim ve Öğretim Çalışmalarının Plânlı Yürütülmesine İlişkin Yönerge” esas alınmıştır.

****BU PLAN OKULUN ÇEVRE, FİZİKİ KOŞULLARINA, ÖĞRENCİLERİ PERFORMANS DURUMU VE KULLANILAN YÖNTEM TEKNİK KAYAKLARINA GÖREOKUL DERS ZÜMRELERİNCE KONU SIRASI DEĞİŞTİRİLMEMEK KOŞULU İLE YENİDEN DÜZENLENİP OKUL MÜDÜRÜNÜN ONAYINDAN SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRECEKTİR.


İMZA ONAY

28/09/2015
1   2   3   4

Benzer:

Ders Saati iconDers saati

Ders Saati iconDers saati

Ders Saati iconDers Saati

Ders Saati iconDers saati

Ders Saati iconDers saati

Ders Saati icon12 Ders Saati

Ders Saati iconDers Saati

Ders Saati iconDers saati

Ders Saati iconDers saati

Ders Saati iconDers saati


Coğrafya
© 2000-2018
kişileri
c.ogren-sen.com