Lİse 1 coğrafya (İKLİM)


c.ogren-sen.com > Coğrafya > Evraklar
LİSE 1 COĞRAFYA (İKLİM)


Soru1. Yer’in katı ve sıvı yüzeyini çepeçevre saran gaz örtüsüne atmosfer denir. Atmosferin yer yüzeyindeki canlılar üzerinde koruyucu ve düzenleyici bir etkisi vardır.

Aşağıda verilen bilgilerden hangisi atmosferin bu özelliklerinden birisi değildir?


 1. İklim olaylarının meydana gelmesini sağlar.

 2. Güneşten gelen zararlı ışınları süzer.

 3. İçindeki oksijen gazı nedeniyle hayatı yaşanılır hale getirir.

 4. Güneşten gelen ışınların dağılımını sağlayarak , Güneş ışığını alamayan yerlerinde aydınlık olmasını sağlar.

 5. Işığı ve sesi yalıtır


Soru2. – Güneşten gelen son derece tehlikeli zararlı ışınları tutar.

-- Aynı zamanda bir bakteri öldürücüdür.

Yukarda özelliklerinden bahsettiğimiz atmosferin hangi katmanıdır?


 1. Troposfer

 2. Eksosfer

 3. Stratosfer

 4. Ozonosfer

 5. İyonosfer


Soru3. Atmosfer olaylarının uzun yıllar içerisinde göstermiş olduğu ortalama duruma iklim adı verilir. İklim olayları da troposferin 3-4 km’lik alt kısımlarında gerçekleşir.

Bu durumun temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?


 1. Yatay hava hareketlerinin yalnızca bu bölümde oluşması.

 2. Su buharının tamamına yakının bu bölümde bulunması

 3. Atmosfer sıcaklığının bu bölümde daha yüksek olması

 4. Canlı hayatının sadece bu bölümde yer alması

 5. Güneşten gelen enerjinin tamamının bu bölümde tutulması


Soru4. Üst sınırı , yeryüzünden 250-300 km. yüksekliktedir. Radyo dalgalarını yansıttığı için yeryüzü haberleşmesinde büyük önem taşır.

Yukarıda özelliklerinden bahsettiğimiz atmosferin katmanı aşağıdakilerden hangisidir?


 1. İyonosfer

 2. Ozonosfer

 3. Kemosfer

 4. Troposfer

 5. EksosferSoru5. Bir çok bilim adamı geçmişte bir çok sebebe bağlı olarak iklim değişikliklerinin meydana geldiğini, günümüzde de yer küre üzerinde yapılan bir çok araştırmalar küresel ısınmaya bağlı olarak gelecekte iklim değişikliklerinin meydana gelebileceğinden bahsetmektedirler.

Bu durumun temel sebebi aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?


 1. Dünyanın yörüngedeki hızının artması.

 2. Ozon gaz katmanının incelmesi.

 3. Yılın altı aylık dönemlerinde kutupların gündüzü yaşaması.

 4. Kutuplardaki buzulların hızla erimesi.

 5. Atmosfere karışan klorofloro-karbon gazlarının artması.


Soru6. Güneş ışınları atmosferden geçerken yansıma yoluyla dağılır.

Bu durum aşağıdakilerden hangisinin oluşmasına sebep olur?


 1. Yerden yükseldikçe sıcaklığın azalmasına

 2. Basınç alanlarının oluşmasına

 3. Gölgeli yerlerin de aydınlanmasına

 4. Basınç merkezlerinin oluşmasına

 5. Yıllık sıcaklık farklarının artmasına


Soru7. Aşağıda değişik bölgelerimizden beş farklı şehrimizin bir yıl içerisindeki aylık ortalama sıcaklıklarının dağılış grafikleri verilmiştir.

Yukarıdaki grafiğe bakarak yıllık sıcaklık farklarının en fazla olduğu numaralandırılmış şehir hangisidir?


 1. 1

 2. 2

 3. 3

 4. 4

 5. 5


Soru8. İklim atmosfer olaylarının uzun yıllar içerisinde gösterdiği ortalama duruma denir. Hava durumu ise kısa süreli atmosfer olaylarıdır.

Aşağıda bazı karşılaştırmalar yapıldı bu karşılaştırmalara bakarak hangisinin doğru olduğu düşüncesine varırız?

İklim Hava Durumu

A) Ilıman bir kış Donlu gece

B) Kurak bir kış Sert bir yağış

C) Yağışlı bir mevsim Yağışlı ilkbahar

D) Donlu bir gün Ilık kış

E) Karlı bir gün Sisli bir akşam
Soru9.


Yukarıda farklı basınç merkezleri gösterilmiştir. Bunlardan hangileri Alçak Basınç merkezleridir?


 1. I ve IV

 2. II ve III

 3. III ve IV

 4. II ve IV

 5. I ve III


Soru10. Aşağıdaki basınç alanlarından hangisi Kuzey Yarım kürede yer alan yüksek basınç alanlarına aittir?

Soru11. Aşağıdakilerden hangisi soğuk yerel rüzgarlar arasında kabul edilemez?


 1. Mistral

 2. Poyraz

 3. Samyeli

 4. Bora

 5. Karayel


Soru12. Aynı enlemlerde yer almalarına rağmen yaz aylarında Asya Kıtası, Kuzey Amerika Kıtasından daha sıcak olmaktadır. Bunun temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?


 1. Asya’nın Amerika’ya göre daha karasal olması

 2. Güney yarım kürede yer alması

 3. Yeryüzü şekilleri

 4. Farklı okyanus akıntılarının etkisinde kalması

 5. Dünyanın geoid şeklinde olması


Soru13. Aşağıdakilerden hangisi iklimden etkilenmez?


 1. Yağış rejimi

 2. Yeraltı zenginlikleri

 3. Tarımsal etkinlikler

 4. Yaşama biçimi

 5. Sıcaklık düzeni


Soru14. Aşağıdakilerden hangileri havadaki bağıl nemin doyma noktasına ulaşmasını sağlayan etkenlerden biridir?

I . Sıcaklığın düşmesi

II. Rüzgarın şiddetlenmesi

III. Yükseltinin artması

IV. Basıncın artması


 1. I ve II

 2. II ve III

 3. IIIve IV

 4. I ve III

 5. II ve IV


Soru15. Bir yerde yağışın oluşabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?


 1. Hava basıncının yükselmesi

 2. Bulut seviyesinin yükselmesi

 3. Havadaki nemin doyma noktasına ulaşması

 4. Havanın sıcaklığının artması

 5. Havanın rüzgarlı olması


Soru16. Yağışlı mevsim ilkbahar ve yaz aylarıdır. Don olayı ve donlu gün sayısı oldukça fazladır.Yıllık yağış miktarı ise oldukça fazladır.

Yukarıda konu edilen iklim tipi aşağıdakilerden hangisidir?


 1. Akdeniz iklimi

 2. Muson iklimi

 3. Karadeniz iklimi

 4. Orta Kuşağın Karasal iklimi

 5. Savan iklimi


Soru17. Aşağıda isimleri yazılı olan ülkelerin hangisinde Akdeniz iklimi görülmez?

 1. Almanya

 2. Türkiye

 3. Yunanistan

 4. İtalya

 5. Libya


Soru18. Tayga ormanları aşağıdaki iklim tiplerinin hangisinin tipik bitki örtüsüdür?


 1. Savan

 2. Karasal

 3. Tundra

 4. Muson

 5. Ekvatoral


Soru19. Dünya üzerinde cephe yağışları daha çok aşağıdaki yerlerden hangisinde görülür?


 1. Kutuplarda

 2. Çöl bölgelerinde

 3. Dönenceler arası kuşakta

 4. Ekvatoral bölgede

 5. Orta kuşaktaSoru20. IV

III

II V

I Dağlık Alan
Deniz
Yukarıdaki işaretli merkezlerden hangisinde havanın taşıyabileceği nem miktarı en azdır?


 1. I

 2. II

 3. III

 4. IV

 5. V


CEVAP ANAHTARI


1

E

2

D

3

B

4

A

5

E

6

C

7

B

8

C

9

D

10

E

11

C

12

A

13

B

14

D

15

C

16

D

17

A

18

C

19

E

20

E


.


sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Lİse 1 coğrafya (İKLİM) iconLİse 1 coğrafya

Lİse 1 coğrafya (İKLİM) iconİKLİM: Yeryüzünün herhangi bir yerinde, atmosferin olaylarının ortaklaşa...

Lİse 1 coğrafya (İKLİM) iconLİse 1 coğrafya etkiNLİK Çalişmasi sayfa (4)

Lİse 1 coğrafya (İKLİM) iconLise 1, Coğrafya dersi, 1 dönem yazılı soruları

Lİse 1 coğrafya (İKLİM) iconCOĞrafya dersi Ş. Fazil yildirim a. LİSE. Ygs çalişma tablosu

Lİse 1 coğrafya (İKLİM) iconCOĞrafya dersi Ş. Fazil yildirim a. LİSE. 11. Siniflar ygs çalişma tablosu

Lİse 1 coğrafya (İKLİM) iconLİse 2016-2017 ÖĞretim yili dönem 11. Sinif coğrafya dersi yazili yoklama sorulari

Lİse 1 coğrafya (İKLİM) iconAntakya'da doğdu. İlk-Orta ve Lise Öğrenimimi Ankara'da tamamladıktan...

Lİse 1 coğrafya (İKLİM) iconÜRGÜP Çok programli lise 2014-2015 ÖĞretim yili dönem 11. Sinif coğrafya...

Lİse 1 coğrafya (İKLİM) iconEkvatoral iklim, çöl iklimi,savan iklimi, tundra iklimi,karasal iklim,akdeniz...


Coğrafya
© 2000-2018
kişileri
c.ogren-sen.com