Ders saati


sayfa1/4
c.ogren-sen.com > Coğrafya > Ders
  1   2   3   4
İSTANBUL KAĞİTHANE ANADOLU LİSESİ 2010 - 2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI COĞRAFYA 12 DERSİ ( SOSYAL BİLİMLER) ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILIK PLANI

SÜRE

ÖĞRENME ALANI: A.DOĞAL SİSTEMLER

AY

HAFTA

TARİH

DERS SAATİ

HEDEF VE DAVRANIŞLAR

KAZANIMLAR

KONULAR

ALT ÖĞRENME ALANLARI

ÖĞRENME - ÖĞRETME

YÖNTEM TEKNİK VE ETKİNLİKLERİ

COĞRAFİ BECERİLER

KULLANILAN EĞİTİM

DEĞERLENDİRME

TEKNOLOJİLERİ, ARAÇ VE GEREÇLER

EYLÜL

4

20 - 22 /09/2010

2

 A.12.1. Doğa süreçlerinin ekstrem durumlarına ait örneklerden yararlanarak bunların oluşumlarını ve doğa süreçlerine olan etkilerini değerlendirir


Sıra dışı Doğa Olayları

( Doğanın Ekstremleri)
Ekstrem Durumların

Doğal Süreçlere Etkisi


 Ekstrem durumun sebep olduğu olaylarla ilgili gazete haberleri ve fotoğraflar incelenerek bu olaylara hangi doğa sürecinin neden olduğu belirlenir. Ekstrem durumların doğa süreçler üzerine etkisini vurgulayan kavram ağları oluşturulur

Harita becerisi, gözlem becerisi, sorgulama becerisi, tablo, diyagram, grafik oluşturma ve yorumlama becerisi

Gözlem formu, dereceleme ölçeği, performans ödevi

Ders kitabı ve yardımcı kitaplar, haritalar, bilgisayar, İnteraktif CD, fotoğraflar, belgeseller, İnternet, gazeteler,

5

27.9/01.10-2010

2

A.12.2. Arazi çalışması yoluyla doğal ve beşerî süreçler arasındaki etkileşimi kanıtlamaya yönelik bütünsel bir bakış açısı geliştirir.

Doğal ve Beşeri Süreçlerin Etkileşimi( İnsan ve Doğa Etkileşimi)

Yakın çevrede bir arazi çalışması yapılarak, doğa ve insan unsurlarına ait incelemeler yapılır. Gezi sonunda toplanan örnekler, çekilen fotoğraflar, çizimler ve tutulan notlar değerlendirilerek araştırma raporu oluşturulur.

Harita becerisi, gözlem becerisi, sorgulama becerisi, tablo, diyagram, grafik oluşturma ve yorumlama becerisi, arazi çalışma becerisi, kanıt kullanma becerisi.

Ders kitabı ve yardımcı kitaplar, haritalar, bilgisayar, İnteraktif CD, fotoğraflar, belgeseller, İnternet, gazeteler.

Gözlem formu, dereceleme ölçeği, performans ödevi

EKİM

1

2 - 8.10.2010

2

 A.12.3. Verilerden yararlanarak doğal sistemlerdeki olası değişimlerle ilgili çıkarımlarda bulunur.

 

Doğanın Geleceği

( Yarından Sonra)

 Doğal sistemlerin işleyişine yönelik zihin haritaları veya diyagramlar oluşturulur. Bunlardan yararlanarak görsel imge destekli senaryolarla geleceğe yönelik tahmin yapılır

 Harita becerisi, sorgulama becerisi, tablo, diyagram, grafik oluşturma ve yorumlama becerisi, değişim ve sürekliliği algılama becerisi

 Ders kitabı ve yardımcı kitaplar, haritalar, bilgisayar, İnteraktif CD, fotoğraflar, belgeseller, İnternet, gazeteler

Gözlem formu, dereceleme ölçeği, performans ödevi

SÜRE

ÖĞRENME ALANI: B. BEŞERÎ SİSTEMLER

2

11 - 15.10.2010

2

 B.12.1. Haritalar ve görsel materyaller kullanarak ilk kültür merkezlerinin ortaya çıkışını ve yayılışını belirleyen faktörleri zaman, süreklilik ve değişim açısından değerlendirir.Dünyanın İlk Kültür Merkezleri

Kültür kavram ağı oluşturarak, ilk kültür merkezleri dünya haritası üzerinde belirlenir. İlk kültür merkezlerinin oluşumundaki etkili faktörler sınıflandırılarak, dünyada kültürel yayılıştaki önemi sorgulanır.

Harita becerisi, sorgulama becerisi, değişim ve sürekliliği algılama becerisi

Ders kitabı ve yardımcı kitaplar, haritalar, bilgisayar, interaktif CD, belgeseller, animasyonlar, internet, Google Earth Programı

Bu kazanım için gözlem formu, performans ödevi, açık uçlu sorular

3

18 - 22.10.2010

2

 B.12.2. Örnek incelemeler yoluyla bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünün sosyal ve kültürel yaşama olan etkilerini tartışır.

 Ekonomik Faaliyetlerin Sosyal ve Kültürel Etkileri


 Seçilen bir bölgedeki ekonomik faaliyetler belirlenerek bunlardan hangisinin baskın faaliyet olduğu tartışılır. Baskın ekonomik faaliyetin sosyal ve kültürel yaşama etkilerine senaryolar oluşturur.

 Gözlem becerisi, arazi çalışma becerisi, sorgulama becerisi, tablo, diyagram, grafik oluşturma ve yorumlama becerisi, kanıt kullanma becerisi

 Ders kitabı ve yardımcı kitaplar, haritalar, bilgisayar, interaktif CD, belgeseller, animasyonlar, internet

 Bu kazanım için gözlem formu, dereceleme ölçeği

4

25 - 29.10.2010

2

 B.12.3. Şehirleşme, göç ve sanayileşme olgularını birbirleriyle olan ilişkileri açısından yorumlar.

Cumhuriyetimizin laik, demokratik ve sosyal niteliklerini örneklerle açıklar

Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisi

29 EKİM

CUMHURİYET BAYRAMI

 Şehirleşme, göç ve sanayileşmenin toplumlar üzerindeki etkisini vurgulayan rol kartları hazırlanarak drama çalışması yapılır. Sebep-sonuç diyagramları oluşturulur. Sorgulama becerisi, birincil ve ikincil kaynakları etkili kullanma becerisi, değişim ve sürekliliği algılama becerisi

 Ders kitabı ve yardımcı kitaplar, haritalar, bilgisayar, interaktif CD, belgeseller, animasyonlar, internet

 Bu kazanım için açık uçlu sorular

SÜRE

ÖĞRENME ALANI: B.BEŞERİ SİSTEMLER

AY

HAFTA

TARİH

DERS SAATİ

HEDEF VE DAVRANIŞLAR

KAZANIMLAR

KONULAR

ALT ÖĞRENME ALANLARI

ÖĞRENME - ÖĞRETME

YÖNTEM TEKNİK VE ETKİNLİKLERİ

COĞRAFİ BECERİLER

KULLANILAN EĞİTİM

TEKNOLOJİLERİ, ARAÇ VE GEREÇLER

DEĞERLENDİRME

KASIM

1

 1 -5.11.2010

1

B.12.2. Çeşitli verilerden yararlanarak nüfus, yerleşme ve ekonomik faaliyetlerde gelecekte olabilecek değişimlerle ilgili çıkarımlarda bulunur. 
Geleceği Tasarlamak

( Günümüz Dünyasından Geleceğin Dünyasına)

Beşerî unsurlara ait çeşitli veriler, haritalar ve diğer görsel materyallerden yararlanarak mevcut durum ve olası değişimler hakkında beyin fırtınası yapılır. Daha sonra oluşturulan gruplardan gelecekte bir tarih belirleyerek olası değişimler ve gelişmelerle ilgili senaryolar yazmaları istenir.

Harita becerisi, gözlem becerisi, sorgulama becerisi, tablo, diyagram, grafik oluşturma ve yorumlama becerisi, değişim ve sürekliliği algılama becerisi, kanıt kullanma becerisi

Ders kitabı ve yardımcı kitaplar, haritalar, bilgisayar, interaktif CD, fotoğraflar, animasyonlar, internet, grafikler, Google Earth Programı

Bu kazanım için proje, açık uçlu sorular

1

I.DÖNEM I.YAZILI DEĞERLENDİRME

Sınav Kâğıdı - Kalem
 

ÖĞRENME ALANI: C. MEKÂNSAL BİR SENTEZ: TÜRKİYE

2

 8 – 12.11.2010

2

C.12.1. Bölge sınıflandırma ilkelerinden yola çıkarak Türkiye’nin coğrafî bölgelerinin oluşturulma gerekçelerini sorgular.
Atatürk'ün temel düşünceleri, eserleri ve ilkelerinin örneklerle açıklar
 

Türk Coğrafya Kurumunun kuruluşu ve görevleri

( Coğrafi Bölgelerin tespiti)

10 KASIM ATATÜRK’Ü ANMA

Birinci Türk Coğrafya Kongresi'ne ait kitaptan bölge çalışmaları ile ilgili metinler seçilerek incelenir. Sınıfta bir coğrafya kongresi organize edilerek, bölge oluşturma gerekçeleri analiz edilir.

Harita becerisi, gözlem becerisi, sorgulama becerisi, zamanı algılama becerisi, değişim ve sürekliliği algılama becerisi, kanıt kullanma becerisi

Ders kitabı ve yardımcı kitaplar, haritalar, bilgisayar, interaktif CD, fotoğraflar, afişler, İnternet, grafikler, Google Earth Programı

Öğrenci ürün dosyaları, açık uçlu sorular, kısa cevaplı, çoktan seçmeli, boşluk doldurma, eşleştirme tipi testler

Ege Bölgesi

3
2

KURBAN BAYRAMI 16 – 19 KASIM 2010

4

22 -26.11.2010

2

 C.12.1. Bölge sınıflandırma ilkelerinden yola çıkarak Türkiye’nin coğrafî bölgelerinin oluşturulma gerekçelerini sorgular

 

Karadeniz Bölgesi

Marmara Bölgesi
Akdeniz Bölgesi

 Öğrenciler yedi gruba ayrılır. Her grup bir bölgenin oluşturulma gerekçesini analiz eder. Bölgenin genel coğrafi özelliklerini görsel materyallerden yararlanıp sunar. Sunum sonunda soru cevap yöntemiyle coğrafî bölgenin oluşturulma gerekçeleri sorgulanır

 Harita becerisi, gözlem becerisi, sorgulama becerisi, zamanı algılama becerisi, değişim ve sürekliliği algılama becerisi, kanıt kullanma becerisi

 Ders kitabı ve yardımcı kitaplar, haritalar, bilgisayar, interaktif CD, fotoğraflar, afişler, İnternet, grafikler, Google Earth Programı

 Öğrenci ürün dosyaları, açık uçlu sorular, kısa cevaplı, çoktan seçmeli, boşluk doldurma, eşleştirme tipi testler


SÜRE

ÖĞRENME ALANI: C. MEKÂNSAL BİR SENTEZ: TÜRKİYE

AY

HAFTA

TARİH

DERS SAATİ

HEDEF VE DAVRANIŞLAR

KAZANIMLAR

KONULAR

ALT ÖĞRENME ALANLARI

ÖĞRENME - ÖĞRETME

YÖNTEM TEKNİK VE ETKİNLİKLERİ

COĞRAFİ BECERİLER

KULLANILAN EĞİTİM

TEKNOLOJİLERİ, ARAÇ VE GEREÇLER

DEĞERLENDİRME

ARALIK

1

 29-30.11-01-03.12/2010

2

 C.12.1. Bölge sınıflandırma ilkelerinden yola çıkarak Türkiye’nin coğrafî bölgelerinin oluşturulma gerekçelerini sorgular

 İç Anadolu Bölgesi
Güneydoğu Anadolu Bölgesi
Doğu Anadolu Bölgesi

 Öğrenciler yedi gruba ayrılır. Her grup bir bölgenin oluşturulma gerekçesini analiz eder. Bölgenin genel coğrafi özelliklerini görsel materyallerden yararlanıp sunar. Sunum sonunda soru cevap yöntemiyle coğrafî bölgenin oluşturulma gerekçeleri sorgulanır

 Harita becerisi, gözlem becerisi, sorgulama becerisi, zamanı algılama becerisi, değişim ve sürekliliği algılama becerisi, kanıt kullanma becerisi

 Ders kitabı ve yardımcı kitaplar, haritalar, bilgisayar, interaktif CD, fotoğraflar, afişler, İnternet, grafikler, Google Earth Programı

 Öğrenci ürün dosyaları, açık uçlu sorular, kısa cevaplı, çoktan seçmeli, boşluk doldurma, eşleştirme tipi testler

2

 6-10.12.2010

2

 C.12.2. Ulaşımda etkili olan unsurlardan yola çıkarak ülkemizdeki ulaşım sistemlerinin gelişimiyle ilgili çıkarımlarda bulunur

 

Türkiye'nin Ulaşım Ağları ve Gelişimi

( Türkiye’de Ulaşım Sistemlerinin Gelişimi)

 Belirlenen hatlar arasında yolculuk yaptıkları düşünülerek doğal ve beşerî faktörler açısından karşılaşabilecekleri durumlar hakkında öykü yazmaları istenir. Yazılan öykülerden ve ulaşım sistemimizin gelişimini gösteren haritalardan yararlanarak yerleşme, ekonomik faaliyet ve ulaşım ilişkisi kurulur.

 Harita becerisi, sorgulama becerisi, tablo, diyagram, grafik oluşturma ve yorumlama becerisi, zamanı algılama becerisi, değişim ve sürekliliği algılama becerisi

 Ders kitabı ve yardımcı kitaplar, haritalar, bilgisayar, interaktif CD, fotoğraflar, afişler, İnternet, grafikler, Google Earth Programı

 Gözlem formu, performans ödevi, açık uçlu sorular

3

 13 – 17.12.2010

2

 C.12.3. Ulaşım ağları ile yerleşme ve ekonomik faaliyetleri ilişkilendirir
"Ekonomik hayatın faaliyet ve canlılığı, ancak ulaştırma vasıtalarının, yolların, trenlerin, limanların durumu ve derecesiyle orantılıdır." Atatürk

 Ulaşım, Yerleşme ve Ekonomi ilişkisi

( Ulaşım Sistemleri ve Kalkınma)

 Gazete ve dergilerden haberler biriktirilip yorumlanarak ülkemiz ve çevresi ile ilgili önemli ulaşım projeleri incelenir (Grup oluşturarak proje çalışmaları yapılabilir).

 Harita becerisi, sorgulama becerisi, tablo, diyagram, grafik oluşturma ve yorumlama becerisi, zamanı algılama becerisi, değişim ve sürekliliği algılama becerisi

 Ders kitapları, yardımcı kitaplar, haritalar, atlaslar, grafikler, fotoğraflar, bilgisayar, İnteraktif CD, İnternet, gazete haberleri

 Gözlem formu, performans ödevi, açık uçlu sorular

4

 20 – 22.12.2010

2

 C.12.2. Ülkemizin ticaret merkezlerini, ticarete konu olan mallarını ve akış yönlerini değişim ve süreklilik açısından analiz eder.

Türkiye'de Ticaret

 

 Ülkemizin bölgesel ve küresel ölçekte etkili olan önemli ticaret merkezlerini belirleyerek, farklı dönemlere ait ticari akış haritaları oluşturulur (CBS kullanılabilir). Ticarete konu olan mallar ve ticaretin ekonomimizdeki yerini gösteren tablo ve grafikler hazırlanarak yorumlanır.

Tarihî ticaret yolları da (İpek yolu gibi) vurgulanacak

 

 Harita becerisi, arazi çalışma becerisi, sorgulama becerisi, tablo-diyagram ve grafik oluşturma ve yorumlama becerisi, değişim ve sürekliliği algılama becerisi

 

Ders kitapları, yardımcı kitaplar, haritalar, atlaslar, grafikler, fotoğraflar, bilgisayar, İnteraktif CD, İnternet, gazete haberleri

 

Gözlem formu, performans ödevi, açık uçlu sorular

5

 27 -31.12.2010


2

 C.12.5. Ülkemizin dış ticaretini ve dünya pazarlarındaki yerini ticarete konu olan ürünler açısından analiz eder.

 

Türkiye'nin Dünya Ticaretindeki Yeri

( Dış Ticaret)

 Ders kitapları, yardımcı kitaplar, haritalar, atlaslar, grafikler, fotoğraflar, bilgisayar, İnteraktif CD, İnternet, gazete haberleri


 Gözlem formu, öz değerlendirme formu, kontrol listesi
  1   2   3   4

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Ders saati iconDers saati

Ders saati iconDers saati

Ders saati iconDers Saati

Ders saati iconDers saati

Ders saati icon12 Ders Saati

Ders saati iconDers Saati

Ders saati iconDers saati

Ders saati iconDers saati

Ders saati iconDers saati

Ders saati iconDers Saati


Coğrafya
© 2000-2018
kişileri
c.ogren-sen.com