Ders Saati


sayfa1/4
c.ogren-sen.com > Coğrafya > Ders
  1   2   3   4


ANTALYA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ LİSELER ÖRNEK YILLIK PLANI2015-2016EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ......................................

10. SINIF COĞRAFYA DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

SÜRE

ÖĞRENME ALANI: A. DOĞAL SİSTEMLER

Ay

Hafta

Tarih

Ders Saati

HEDEF VE DAVRANIŞLAR ( KAZANIMLAR )

KONULAR ( ALT ÖĞRENME ALANLARI )

ÖĞRENME - ÖĞRETME YÖNTEM - TEKNİK VE UYGULAMALARI

COĞRAFİ BECERİLER

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ, ARAÇ VE GEREÇLERİ

DEĞERLENDİRME (Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi)

EYLÜL4. HAFTA

28 EYLÜL-2 EKİM

2


Öğrencilerin okula, arkadaşlarına ve yeni ders yılına uyum sağlar

A.10.1. Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir.

Yerkabuğunun Ana Maddesi: Kayaçlar

Kayaçların Anlattıkları
Farklı kayaç türlerinden bir taş sergisi oluşturularak özellikleri birbirleriyle karşılaştırılır. Konuyla ilgili fotoğraflar incelenir.

Gözlem becerisi, arazi çalışma becerisi, sorgulama becerisi, değişim ve sürekliliği algılama becerisi, kanıt kullanma becerisi kazanımla birlikte organize edilerek verilecek becerilerdir.


Ders kitapları ve yardımcı ders kitapları Küre, Haritalar, Bilgisayar, Projeksiyon, Fotoğraflar, Afişler; Belgeseller, Yakın çevreden temin edilecek materyaller

Bu kazanımlar için öz değerlendirme formu, dereceleme ölçeği, açık uçlu sorular kullanarak değerlendirme yapabilirsiniz

EKİM

1.HAFTA

5-9 EKİM

2

Öğrencilerin okula, arkadaşlarına ve yeni ders yılına uyum sağlar

A.10.1. Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir.

Yerkabuğunun Ana Maddesi: Kayaçlar

Kayaçların Anlattıkları
Farklı kayaç türlerinden bir taş sergisi oluşturularak özellikleri birbirleriyle karşılaştırılır. Konuyla ilgili fotoğraflar incelenir.

Gözlem becerisi, arazi çalışma becerisi, sorgulama becerisi, değişim ve sürekliliği algılama becerisi, kanıt kullanma becerisi kazanımla birlikte organize edilerek verilecek becerilerdir.


Ders kitapları ve yardımcı ders kitapları Küre, Haritalar, Bilgisayar, Projeksiyon, Fotoğraflar, Afişler; Belgeseller, Yakın çevreden temin edilecek materyaller

Bu kazanımlar için öz değerlendirme formu, dereceleme ölçeği, açık uçlu sorular kullanarak değerlendirme yapabilirsiniz

2. HAFTA

12-16 EKİM2A.10.2. Su kaynaklarını farklı özelliklerine göre sınıflandırır.

Su Kaynakları

Su Sistemleri
Su kaynakları ile ilgili yapılan beyin fırtınası sonucunda ortaya çıkan kavramlar ortak bir yerde (kavram havuzu) listelenir. Karışık olarak listelenen kavramlar öğrenciler tarafından geliştirilecek sistematik ile kavram haritası hâline dönüştürülerek sınıfta sunulur.

Harita becerisi, gözlem becerisi, sorgulama becerisi, kanıt kullanma, değişim ve sürekliliği algılama becerisi kazanımla birlikte organize edilerek verilecek becerilerdir.Ders kitapları ve yardımcı ders kitapları Küre, Haritalar, Bilgisayar, Projeksiyon, Fotoğraflar, Afişler; Belgeseller, Yakın çevreden temin edilecek materyaller

Bu kazanımlar için öz değerlendirme formu, dereceleme ölçeği, açık uçlu sorular kullanarak değerlendirme yapabilirsinizANTALYA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ LİSELER ÖRNEK YILLIK PLANI


2015-2016EĞİTİM ÖĞRETİM YILI......................................

10. SINIF COĞRAFYA DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

SÜRE

ÖĞRENME ALANI: A. DOĞAL SİSTEMLER

Ay

Hafta

Tarih

Ders Saati

HEDEF VE DAVRANIŞLAR ( KAZANIMLAR )

KONULAR ( ALT ÖĞRENME ALANLARI )

ÖĞRENME - ÖĞRETME YÖNTEM - TEKNİK VE UYGULAMALARI

COĞRAFİ BECERİLER

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ, ARAÇ VE GEREÇLERİ

DEĞERLENDİRME (Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi)

EKİM

3. HAFTA

19-23 EKİM2

A.10.2. Su kaynaklarını farklı özelliklerine göre sınıflandırır.

Su Kaynakları

Su Sistemleri
Su kaynakları ile ilgili yapılan beyin fırtınası sonucunda ortaya çıkan kavramlar ortak bir yerde (kavram havuzu) listelenir. Karışık olarak listelenen kavramlar öğrenciler tarafından geliştirilecek sistematik ile kavram haritası hâline dönüştürülerek sınıfta sunulur.

Harita becerisi, gözlem becerisi, sorgulama becerisi, kanıt kullanma, değişim ve sürekliliği algılama becerisi kazanımla birlikte organize edilerek verilecek becerilerdir.

Ders kitapları ve yardımcı ders kitapları Küre, Haritalar, Bilgisayar, Projeksiyon, Fotoğraflar, Afişler; Belgeseller, Yakın çevreden temin edilecek materyaller

Bu kazanımlar için öz değerlendirme formu, dereceleme ölçeği, açık uçlu sorular kullanarak değerlendirme yapabilirsiniz

4. HAFTA

26-30 EKİM

2

A.10.2. Su kaynaklarını farklı özelliklerine göre sınıflandırır.


Su Kaynakları

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI


KASIM

1. HAFTA

2-6 KASIM

2A.10.3. Toprak çeşitliliğini oluşum süreçlerine göre açıklar

Toprağın Hikâyesi

Toprağın Serüveni


Çözünme kavramı ile ilgili kavram ağı oluşturularak iklim-yer şekilleri ilişkisi ve toprak oluşumu üzerinde nasıl bir etki yaptığı değerlendirilir. Daha sonra toprak türleri ile ilgili şema oluşturulabilir

Toprak oluşum süreci ile ilgili kısa filmler izlenerek film çalışma kâğıdı doldurulur. Sın ıfa getirilen toprak örnekleri incelenerek oluşum süreci ile toprak örneklerini ilişkilendiren görsel imgeler veya sebep sonuç diyagramları oluşturulabilir.

Harita becerisi, gözlem becerisi, sorgulama becerisi, kanıt kullanma, değişim ve sürekliliği algılama becerisi kazanımla birlikte organize edilerek verilecek becerilerdir.

Bu kazanım için kavram haritası, kısa cevaplı testler kullanarak değerlendirme yapabilirsiniz

2. HAFTA

9-13 KASIM


2A.10.4. Bitki tür ve topluluklarını genel özelliklerine göre sınıflandırır.

Bitkilerle ilgili Tür ve toplulukları tanıyalım
10 KASIM ATATÜRK'Ü ANMA


Bitkilerle ilgili imkanlar ölçüsünde farklı türlerden numuneler toplayarak sınıfa getirilmesi istenir. Ya da farklı türlere ait bitki resimleriyle ilgili koleksiyon oluşturulması istenilebilir. Elde edilen materyaller sınıf içinde benzer ve farklı özelliklerine göre gruplandırılarak öğrencilerden yorumlamaları istenebilir.

Gözlem becerisi, arazi çalışma becerisi, sorgulama becerisi, birincil ve ikincil kaynakları kullanma, değişim ve sürekliliği algılama becerisi kazanımla birlikte organize edilerek verilecek becerilerdir.

Bu kazanım için öz değerlendirme formu, açık uçlu sorular kullanarak değerlendirme yapabilirsiniz.

3. HAFTA

16-20 KASIM

2

A.10.5. Farklı bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir.


Dünyayı Kaplayan Örtü: Bitkiler

I.YAZILI SINAV


Bilgi kese kâğıdı tekniği ile bitki topluluklarının genel özellikleri ve dünya üzerinde görüldüğü alanlar sınıflandırılır. Elde edilen bilgiler harita üzerine aktarılarak iklim ve yer şekillerinin dağılışı ile ilişkilendirilir.

Harita becerisi, gözlem becerisi, arazi çalışma becerisi, sorgulama becerisi, tablo, diyagram, grafik oluşturma ve yorumlama becerisi, kanıt kullanma becerisi.ANTALYA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ LİSELER ÖRNEK YILLIK PLANI


  1   2   3   4

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Ders Saati iconDers saati

Ders Saati iconDers saati

Ders Saati iconDers saati

Ders Saati iconDers saati

Ders Saati icon12 Ders Saati

Ders Saati iconDers Saati

Ders Saati iconDers saati

Ders Saati iconDers saati

Ders Saati iconDers saati

Ders Saati iconDers Saati


Coğrafya
© 2000-2018
kişileri
c.ogren-sen.com