Ders saati


sayfa1/4
c.ogren-sen.com > Coğrafya > Ders
  1   2   3   4
……………………… ANADOLU LİSESİ 2015 – 2016 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI COĞRAFYA DERSİ 11. SINIFLAR YILLIK PLANI (4 SAATLİK)


SÜRE

ÖĞRENME ALANI: A. DOĞAL SİSTEMLER

AY

HAFTA

TARİH

DERS SAATİ

HEDEF VE DAVRANIŞLAR

KAZANIMLAR

KONULAR

ÖĞRENME - ÖĞRETME YÖNTEM - TEKNİK VE ETKİNLİKLERİ

COĞRAFİ BECERİLER

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ, ARAÇ VE GEREÇLERİ

DEĞERLENDİRME (Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi)

EYLÜL

5. HAFTA

28 EYLÜL – 2 EKİM

2

A.11.1. Biyoçeşitliliğin oluşumunda ve azalmasında etkili olan faktörleri sorgular.

Biyoçeşitlilik

Haritalar incelenerek bitki ve hayvan türlerinin zenginliği ve dağılışı ile doğa unsurları ilişkisi kurulur. Dünyadaki tür zenginliğinin nedenleri ile türlerin azalmasına neden olan faktörler ilişkilendirilerek raporlar oluşturulur. Bu konuda belgeseller izlenerek varılan sonuç rapor haline getirilip ürün dosyasına konur.

Biyoloji Öğretmeninden Yardım Alınabilir

Harita kullanma, sorgulama, değişim ve sürekliliği algılama, kanıt kullanma

Ders kitabı ve yardımcı kitaplar, Haritalar, Bilgisayar, Fotoğraflar, Afişler, Belgeseller, İnternet
2

Biyoçeşitliliğin Yeryüzüne Dağılışı

EKİM

1. HAFTA

5 – 9 EKİM

2

A.11.2. Ekosistemi oluşturan unsurları, madde döngüsünü ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı

açısından analiz eder.

Ekosistemlerdeki İşleyiş

Azot, karbon, su, enerji ve besin döngüsü diyagramlarından yararlanarak doğal sistemlerin etkileşimi örneklendirilir. Bu döngülerin birbirlerine etkileri ve sistem ilişkisi analiz edilebilir.

Kimya ve Biyoloji Öğretmeninden Yardım Alınabilir

Sorgulama, değişimi ve sürekliliği algılama, kanıt kullanma

Ders kitabı ve yardımcı kitaplar, Haritalar, Bilgisayar, Fotoğraflar, Afişler, Belgeseller, İnternet
2

Besin Zinciri

2. HAFTA

12 – 16 EKİM

2

A.11.2. Ekosistemi oluşturan unsurları, madde döngüsünü ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder.

Madde Döngüleri

Azot, karbon, su, enerji ve besin döngüsü diyagramlarından yararlanarak doğal sistemlerin etkileşimi örneklendirilir. Bu döngülerin birbirlerine etkileri ve sistem ilişkisi analiz edilebilir.

Kimya Öğretmeninden Yardım Alınabilir

Sorgulama, değişim ve sürekliliği algılama, kanıt kullanma

Ders kitabı ve yardımcı kitaplar, Haritalar, Bilgisayar, Fotoğraflar, Afişler, Belgeseller, Animasyonlar
1

A.11.3. Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini analiz eder.

Su Ekosistemleri

Ekosistem kavram ağı oluşturulur. Su ekosistemine ait unsurlardan yola çıkılarak bunun (su ekosisteminin) yaşam için önemi tartışılır. Örnek bir su ekosistemi incelenerek (Bir göl incelemesi olabilir.) sınıf ortamında çeşitli görsel materyallerden yararlanarak sunum yapılabilir. Su döngüsü ve dünyadaki su varlığının doğal sistemlerin işleyişi üzerindeki etkileri üzerinde durulur. Biyoloji ve Kimya Öğretmeninden Yardım Alınabilir

Sorgulama, değişim ve sürekliliği algılama, kanıt kullanma

Ders kitabı ve yardımcı kitaplar, Haritalar, Bilgisayar, Fotoğraflar, Afişler, Belgeseller, Animasyonlar, İnternet
1

Su Döngüsü


……………………… ANADOLU LİSESİ 2015 – 2016 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI COĞRAFYA DERSİ 11. SINIFLAR YILLIK PLANI (4 SAATLİK)


SÜRE

ÖĞRENME ALANI: B. BEŞERÎ SİSTEMLER

AY

HAFTA

TARİH

DERS SAATİ

HEDEF VE DAVRANIŞLAR

KAZANIMLAR

KONULAR

ÖĞRENME - ÖĞRETME YÖNTEM - TEKNİK VE ETKİNLİKLERİ

COĞRAFİ BECERİLER

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ, ARAÇ VE GEREÇLERİ

DEĞERLENDİRME (Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi)

EKİM

3. HAFTA

19 – 23 EKİM

2

B.11.1. Ülkelerin farklı dönemlerine ait nüfus politikalarını ve bunların sonuçlarını karşılaştırır.

Nüfus ve Nüfus Politikaları

Seçilerek belirlenen ülkelerin, uyguladıkları nüfus politikalarının olumlu ve olumsuz yönleri, değişim ve süreklilik açısından karşılaştırılır.

Gözlem, tablo, diyagram, grafik oluşturma ve yorumlama, değişim ve sürekliliği algılama

Ders kitabı ve yardımcı kitaplar, Haritalar, Bilgisayar, Fotoğraflar, Animasyonlar, İnternet, grafikler, nüfus istatistikleri
1

B.11.2. Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından örneklendirerek bunların küresel ve bölgesel etkilerini yorumlar.

Cumhuriyetimizin laik, demokratik ve sosyal niteliklerini örneklerle açıklar

Şehirlerin Fonksiyonları

İş birlikli öğrenme yöntemiyle seçilen şehirler etki alanlarına göre sınıflandırılır ve şehirsel fonksiyonların neler olduğu belirlenir. Daha sonra verilen dünya haritası üzerinde küresel, bölgesel ve yerel etkiye sahip şehirler işaretlenerek etkileri yorumlanır. Dünyadaki şehirler; verilecek nüfus aralıkları, etki alanları ve belirlenen fonksiyonlar açısından sınıflandırılır ve dünya haritasında işaretlenir. Öğrencilerden bu şehirler hakkında değerlendirme yapmaları istenebilir. (CBS Kullanılabilir)

Harita becerisi, değişimi ve sürekliliği algılama, kanıt kullanma

Ders kitabı ve yardımcı kitaplar, Şehir Haritaları, Bilgisayar, Fotoğraflar, Animasyonlar, İnternet, grafikler, Google Earth
Şehirlerin Etki Alanları

1

Büyük Şehirlerin Kurulduğu Yerler

4. HAFTA

26 – 30 EKİM

4

B.11.3. Tarihsel süreçte şehirlerin nüfus ve fonksiyonel özelliklerindeki değişimleri küresel etkileri açısından yorumlar.

Şehirlerin Tarihsel Süreçte Gelişimi

Öğrencilere üç ayrı döneme ait şehir örnekleri verilerek örnek şehir inceleme yöntemiyle raporlar hazırlanır. Belgesel izlenebilir

Harita kullanma, sorgulama, tablo, diyagram, grafik oluşturma ve yorumlama

Ders kitabı ve yardımcı kitaplar, Şehir Haritaları, Bilgisayar, Fotoğraflar, Animasyonlar, İnternet, grafikler
KASIM

1. HAFTA

2 – 6 KASIM

4

B.11.4. Doğal unsurların üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisini analiz eder.

Atatürk'ün temel düşünceleri, eserleri ve ilkelerinin örneklerle açıklar

Üretim, Dağıtım ve Tüketimi Etkileyen Doğal Faktörler

CUMHURİYET BAYRAMI

29 Ekim Perşembe

Üretim, tüketim ve dağıtım kavramlarına ait kavram haritaları oluşturularak ilişkilendirme yapılır. Daha sonra ekonominin temeli olan bu faaliyetler üzerinde etkili faktörler sorgulanarak, dağılışları ile ilgili örneklere dayalı haritalar, tablo ve grafik çalışmaları yapılır

Harita kullanma, arazi çalışma, sorgulama, tablo, diyagram, grafik oluşturma ve okuma, kanıt kullanma

Ders kitabı ve yardımcı kitaplar, Haritalar, Bilgisayar, Fotoğraflar, Animasyonlar, İnternet, grafikler
2. HAFTA

9 – 13 KASIM

4

B.11.5. Beşerî unsurların üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisini analiz eder.

Üretim, Dağıtım ve Tüketimi Etkileyen Beşeri Faktörler

10 KASIM ATATÜRK'Ü ANMA

Üretim, tüketim ve dağıtım kavramlarına ait kavram haritaları oluşturularak ilişkilendirme yapılır. Daha sonra ekonominin temeli olan bu faaliyetler üzerinde etkili faktörler sorgulanarak, dağılışları ile ilgili örneklere dayalı haritalar, tablo ve grafik çalışmaları yapılır

Harita kullanma, arazi çalışma, sorgulama, tablo, diyagram, grafik oluşturma ve okuma, kanıt kullanma

Ders kitabı ve yardımcı kitaplar, Haritalar, Bilgisayar, Fotoğraflar, Animasyonlar, İnternet, grafikler

…………………….. ANADOLU LİSESİ 2015 – 2016 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI COĞRAFYA DERSİ 11. SINIFLAR YILLIK PLANI (4 SAATLİK)


SÜRE

ÖĞRENME ALANI: B. BEŞERÎ SİSTEMLER

AY

HAFTA

TARİH

DERS SAATİ

HEDEF VE DAVRANIŞLAR

KAZANIMLAR

KONULAR

ÖĞRENME - ÖĞRETME YÖNTEM - TEKNİK VE ETKİNLİKLERİ

COĞRAFİ BECERİLER

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ, ARAÇ VE GEREÇLERİ

DEĞERLENDİRME (Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi)

KASIM

3. HAFTA

16 – 20 KASIM

1

B.11.6. Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından analiz eder.

Üretim, Dağıtım ve Tüketim Sektörleri Arasındaki Etkileşim

Üretim, tüketim ve dağıtım kavramlarına ait kavram haritaları oluşturularak ilişkilendirme yapılır. Daha sonra ekonominin temeli olan bu faaliyetler üzerinde etkili faktörler sorgulanarak, dağılışları ile ilgili örneklere dayalı haritalar, tablo ve grafik çalışmaları yapılır

Harita kullanma, arazi çalışma, sorgulama, tablo, diyagram, grafik oluşturma ve okuma, kanıt kullanma

Ders kitabı ve yardımcı kitaplar, Haritalar, Bilgisayar, Fotoğraflar, Animasyonlar, İnternet, grafikler
2

B.11.7. Doğal kaynakları sınıflandırarak doğal kaynak- ekonomi ilişkisini açıklar.

Doğal Kaynaklar

Doğal kaynakların kullanım amaçları, oluşumları ve ekonomik kalkınma açısından önemine yönelik kavram ağları oluşturularak ilişkilendirme yapılabilir.

Sorgulama, tablo, diyagram, grafik oluşturma ve yorumlama, kanıt kullanma

Ders kitabı ve yardımcı kitaplar, Haritalar, Bilgisayar, Fotoğraflar, Animasyonlar, İnternet, grafikler
1

I. DÖNEM I. SINAV

Sınav kâğıdı, kurşun kalem


SÜRE

ÖĞRENME ALANI: C. MEKÂNSAL BİR SENTEZ: TÜRKİYE

KASIM

4. HAFTA

23 – 27 KASIM

4

C.11.1. Türkiye’nin tarih boyunca medeniyetler merkezi olmasının nedenlerini coğrafi konum açısından değerlendirir.

Medeniyetlerin Beşiği: Anadolu

24 KASIM

ÖĞRETMENLER GÜNÜ

Türkiye topraklarının dünya medeniyetleri arasındaki yerine ait metinler incelenerek ülkemizin konum özelliklerinin rolü tartışılır. Ülkemizin tanıtımına yönelik afiş veya broşür çalışmaları yapılabilir. Türkiye tanıtım filmleri izlenir

Harita kullanma, sorgulama, tablo, diyagram, grafik oluşturma ve yorumlama, kanıt kullanma

Ders kitapları, yardımcı kitaplar, duvar haritası Atlaslar, grafikler, resim ve fotoğraflar, broşürler, Bilgisayar, İnternet, gazete haberleri
ARALIK

1. HAFTA

30 KASIM 4 ARALIK

4

C.11.2. Türkiye’deki yer şekilleri ile arazi kullanımı arasındaki ilişkiyi analiz eder.

Türkiye’de Arazi Kullanımı

Görsel materyaller ve Türkiye haritasından yararlanarak Türkiye’nin yer şekilleriyle başlıca arazi kullanım şekilleri ilişkilendirilir. Ayrıca öğrencilerden yakın çevrelerinden yer şekilleri arazi kullanım ilişkisine kanıtlara dayalı olarak rapor oluşturmaları istenir.

Harita okuma, sorgulama, tablo, diyagram, grafik oluşturma ve yorumlama, kanıt kullanma

Ders kitapları, yardımcı kitaplar, duvar haritası Atlaslar, grafikler, resim ve fotoğraflar, broşürler, Bilgisayar, İnternet, gazete haberleri, animasyonlar  1   2   3   4

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Ders saati iconDers saati

Ders saati iconDers Saati

Ders saati iconDers saati

Ders saati iconDers saati

Ders saati icon12 Ders Saati

Ders saati iconDers Saati

Ders saati iconDers saati

Ders saati iconDers saati

Ders saati iconDers saati

Ders saati iconDers Saati


Coğrafya
© 2000-2018
kişileri
c.ogren-sen.com