A grubu 2014-2015 EĞİTİM ÖĞretm yili yariyil adana sosyal biLİmler lisesi siniflar coğrafya dersi yazili sinavi


c.ogren-sen.com > Coğrafya > Ders

A GRUBU

2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETM YILI 2.YARIYIL ADANA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ 9. SINIFLAR COĞRAFYA DERSİ 1.YAZILI SINAVI
ADI SOYADI:

SINIF VE NO :1.Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri doldurunuz.(her şık 2 puan)
a)Atmosferin en alt katmanı ………………………………

b)Dünya’da en yüksek sıcaklıklar ………………………..

civarında ölçülür.

c)Yerkabuğunun üst bölümüne ………………….. denir.

d)Yurdumuzda dağların güney yamacındaki karın, kuzey yamacından daha önce erimesi……………………………. olayı ile ilgilidir.

e) Havadaki nem ………………………………………….. ile ölçülür.

2.Aşağıda verilen özellikler hava basıncını nasıl etkiler? Belirtiniz. (Artırır-Azaltır )(her şık 2 puan)

a) Havanın ısınması: b)Ekvatora yakınlaşma:

c)Alçalıcı hava hareketi: d)Yükseltinin azalması: e)Havanın soğuması:
3.Aşağıda verilen şekillere bakarak basınç merkezlerini ve yarımkürelerini yazınız.(her şık 5 puan)a) ………B, ……YK b) ……….B, …..YK.

4. Aşağıdaki tabloda verilen merkezlerin indirgenmiş sıcaklıklarını hesaplayarak tabloya yazınız. (her şık 2 puan)

MERKEZLER

Yükselti

Gerçek

Sıcaklık

İndirgenmiş

Sıcaklık

Aksaray

900m

-2,3C
Ardahan

2200m

-18C
Bursa

100m

7C
Kastamonu

800m

0C
Muş

1300m

5,5C
5. Aşağıdaki şekilde; KISA çizgiler üzerine basınç alanlarını (AB, YB, şeklinde), UZUN çizgiler üzerine ise bölgede esen sürekli rüzgarları yazınız.(10 puan)6. Aşağıdaki ifadelerin iklim ya da hava durumu ile ilgili olduğunu işaretleyiniz.(10 puan)
İklim

Hava Durumu

Doğu Karadeniz çok yağışlı olduğundan çay yetişir.Sibirya’dan gelen soğuk hava kütlesi yarından itibaren ülkemizde etkili olacak.Sabah saatlerinde sis vardı.Adana’da kışlar ılık geçer.İngiltere’de okyanus akıntıları sayesinde kışlar ılık geçer.Buraların yazı kısa sürer.Tropikal bölgelerde insanlar yükseklerde yaşar.Ankara’da bugün hava sıcaklığı 5C ‘dir.Yarından itibaren Marmara Bölgesi’nde kar yağışı bekleniyor.Bursa’da kışlar yağışlı geçer.7. Aşağıdaki coğrafi olayların nedenlerini alttaki boşluklara yazınız.(her şık 5 puan)

a)Kutuplar ve çevresinde sıcaklık yıl boyunca düşüktür. Niçin?

…………………………………………………………………………………………

b)Afrika’nın batı kısımları ile Güney Amerika’nın Doğu kısımlarında birbirine benzer canlı fosillerinin bulunması neyi kanıtlar?

…………………………………………………………………………………………

c)Yükseklere çıkıldıkça sıcaklığın her 200 metrede 1⁰C düşmesinin nedeni nedir?

…………………………………………………………………………………………

8. Aşağıdaki şekle göre;

a) Yuvarlak kutucuklara basınç merkezlerini (2 P)

b) Alttaki boşluğa rüzgarın adını yazıp,(2 P)

c) Nasıl oluştuğunu kısaca açıklayınız.(6 puan)………………………………. meltemi

NOT: Her sorunun puan değerleri üzerinde belirtilmiştir. Sınavdan sonra soruların doğru cevaplarını araştırınız. Sonra ‘’benim notum eksik geldi’’ diye itiraz etmeyiniz. BAŞARILAR…9. Yukarıdaki haritada koyu tonla gösterilen iklim tipi ve görüldüğü yerler ile ilgili aşağıdaki bilgilerin doğru mu yanlış mı olduğunu belirtiniz.(D/Y şeklinde)(her şık 1 puandır)

a)Oluşumunda alizelerin etkisi vardır.( )

b)Günlük ve yıllık sıcaklık farkları fazla değildir.( )

c)Doğal Bitki örtüsü Step’tir ( )

d) Yağış rejimi düzenlidir. ( )

e) Yer yer vahalara rastlanılır ( )

10-Yukarıdaki rüzgar gülünde boş bırakılan yerlere uygun olan rüzgarları yazıp; bunlardan hangilerinin gittikleri yerde sıcaklığı DÜŞÜRDÜĞÜNÜ, nedeni ile belirtiniz.(10 puan)

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

A grubu 2014-2015 EĞİTİM ÖĞretm yili yariyil adana sosyal biLİmler lisesi siniflar coğrafya dersi yazili sinavi icon2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı lisesi 10. Sınıflar Coğrafya Dersi Dönem Yazılı Soruları

A grubu 2014-2015 EĞİTİM ÖĞretm yili yariyil adana sosyal biLİmler lisesi siniflar coğrafya dersi yazili sinavi icon2007 – 2008 ÖĞretim yili adana borsa lisesi 9- sinifi coğrafya dersi yazili sinavi

A grubu 2014-2015 EĞİTİM ÖĞretm yili yariyil adana sosyal biLİmler lisesi siniflar coğrafya dersi yazili sinavi iconT arsus lisesi 2014-2015 yili 10. Siniflar coğrafya dersi II. DÖnem son. Yazili sorularidir

A grubu 2014-2015 EĞİTİM ÖĞretm yili yariyil adana sosyal biLİmler lisesi siniflar coğrafya dersi yazili sinavi iconÇETİnkaya lisesi 2014-2015 EĞİT. ÖĞretim yili sinif coğrafya dersi DÖnem yazili sinavi

A grubu 2014-2015 EĞİTİM ÖĞretm yili yariyil adana sosyal biLİmler lisesi siniflar coğrafya dersi yazili sinavi icon2014-2015 EĞİTİM –ÖĞretim yili darende lisesi 9/c-d siniflari dönem...

A grubu 2014-2015 EĞİTİM ÖĞretm yili yariyil adana sosyal biLİmler lisesi siniflar coğrafya dersi yazili sinavi iconSİnop anadolu öĞretmen lisesi 2014-2015 ÖĞretim yili dönem siniflar...

A grubu 2014-2015 EĞİTİM ÖĞretm yili yariyil adana sosyal biLİmler lisesi siniflar coğrafya dersi yazili sinavi icon2014-2015 EĞİTİM-ÖĞretim yili köPRÜBAŞI Çok programli lisesi 10/tm...

A grubu 2014-2015 EĞİTİM ÖĞretm yili yariyil adana sosyal biLİmler lisesi siniflar coğrafya dersi yazili sinavi icon2014-2015 EĞİTİM ÖĞretim yili miLLİ Pİyango lisesi 10 sos a sinifi...

A grubu 2014-2015 EĞİTİM ÖĞretm yili yariyil adana sosyal biLİmler lisesi siniflar coğrafya dersi yazili sinavi iconETİmesgut anadolu kiz meslek lisesi ve kiz meslek lisesi 2009-2010...

A grubu 2014-2015 EĞİTİM ÖĞretm yili yariyil adana sosyal biLİmler lisesi siniflar coğrafya dersi yazili sinavi iconKadiköY İbrahim küÇÜKÜnal çok programli lisesi 2014/2015 EĞİTİM ÖĞretim...


Coğrafya
© 2000-2018
kişileri
c.ogren-sen.com