İTÜ geliŞTİrme vakfi okullari


c.ogren-sen.com > Coğrafya > Evraklar
İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARIitugvo ile ilgili görsel sonucu

ÖZEL EKREM ELGİNKAN LİSESİ

9. SINIF COĞRAFYA DERSİ İZLENCESİ

ÖĞRETMEN:

İlknur ŞENER


DERS: COĞRAFYA

EPOSTA:

ilknur.sener@itugvo.k12.tr

A. TANIM

Coğrafya; çevremizde gördüğümüz doğal ve beşeri olayların neden oluştuğunu , çevremizi ve birbirlerini nasıl etkilediğini ,nerelerde oluştuklarını inceler. Coğrafya, öğrencilerin çevrelerinde olanları anlamalarına ve insanın çevre ile etkileşimi hakkında bir anlayış geliştirmesine yardımcı olur. Yerlerin isimlerini, lokasyonlarını ve özelliklerini bilmek, coğrafyanın temelini oluşturan unsurlardır. Bu da çok büyük ve oldukça büyüleyici öğrenme alanının bir parçasıdır.


B. DERSİN AMAÇLARI

1-Doğa ve insana ait unsurları anlayarak mekanı doğru ve etkin kullanan,

2-İnsan ve doğa arasındaki karşılıklı etkileşimi fark eden,

3- Çevresine önem vererek geleceği düşünen,

4- Milli değerlere bağlı, vatanını koruyan,

5- Dünyanın ve insanlığın korunmasına yönelik sorumluluk duygusuna sahip,

6-Coğrafi bilgi ve becerileri kullanarak doğa ve insana ait değerleri geleceğe taşıma stratejileri geliştiren ve uygulayan,

7- İnsan ve doğa süreçleriyle oluşan ekolojik, ekonomik, sosyal ve politik ilişkileri dünya genelinde insanlar, yerler ve çevrelerin birbirleriyle olan etkileşimini anlayan,

8- Coğrafi sorgulama , harita okur- yazarlığı, bilgi teknolojilerini kullanma, arazi çalışmaları, gözlem ve etkili iletişim kurabilmeyi de içeren yöntem ve teknikleri kullanan sosyal becerilere sahip bireyler yetiştirmektir.

C. KONULAR

DOĞAL SİSTEMLER

YERİN ŞEKLİ VE HAREKETLERİ

Coğrafyanın Tanımı, Konusu, Bölümleri, Yardımcı Bilimleri, Coğrafya Biliminin Gelişimi

Coğrafi Konum, Matematik Konum ,Türkiye’nin Konumu, Paralel ve Meridyenler

Yerel saat Hesaplama, Ortak Saat Dilimleri,

Güneş Sistemi, Dünyanın Şekli ve Sonuçları

Dünyanın Günlük Hareketi ve Sonuçları

Dünyanın Yıllık Hareketi ve Sonuçları ,Eksen Eğikliği

Harita Bilgisi, Ölçekler ve özellikleri

Haritalarda Yeryüzü Şekillerini Gösterme ve İzohipslerin Özellikleri

Haritada alan -uzunluk hesaplamaları, Türk Haritacıları, CBS

İKLİM BİLGİSİ

İklim, İklim Elemanları, Atmosfer ve Özellikleri, Sıcaklık Dağılışını Etkileyen Faktörler

Basınç ve Özellikleri, Basıncı Etkileyen Faktörler.

Rüzgarlar, Rüzgarın Hızını ve Yönünü Etkileyen Faktörler, Sürekli, Mevsimlik ve Yerel Rüzgarlar

Nem ve Yağışlar, Yağış Çeşitleri,

Dünyada görülen iklim tipleri ve özellikleri

Türkiye İklimi

BEŞERİ SİSTEMLER

Beşeri dokular

İlk yerleşim yerleri

Yerleşme tipleri

Türkiye’de yerleşme

KÜRESEL ORTAM BÖLGELER ÜLKELER

Bölge kavramı

ÇEVRE VE TOPLUM

İnsanların doğadan yararlanması

İnsan doğa etkileşimi

Çevre sorunları


D. DERS ARAÇ GEREÇLERİ

MEB ders kitabı , İTÜGVO 9.Sınıf Coğrafya Ders Kitapçığı

E. NOTLANDIRMA

Coğrafya dersinde her dönemde iki yazılı sınav uygulanmaktadır. Ayrıca her çeyrek dönemde bir performans notu verilmektedir. Öğrencilere performans notları verilirken:

  • Ders araç gereçlerinin eksiksiz getirilmesi %10,

  • Derse karşı olumlu bir tutum içinde olunması %20,

  • Öğrencinin derse aktif katılımı ve ilgisi %20,

  • Ödevlerini düzenli ve özenli bir şekilde yapma %30,

  • Deneme sınavları ve SİS başarısı %20 olarak belirleyicidir. Deneme ve test sınavlarına mazeretli olarak katılamayan ve mazeret raporunu idareye bildirmiş olan öğrencilerin yüzdesi katıldığı sınav sayısı üzerinden hesaplanır. Mazeretsiz olarak katılmayan öğrencilerin yüzdesi uygulanan toplam sınav sayısı üzerinden hesaplanır.

F. SINIF KURALLARI

Okul kurallarına uyar.

Sınıf materyallerini ve eşyalarını temiz ve özenli kullanır.

Okul demirbaşlarına kesinlikle zarar vermez.

Derse geç kalmak kabul edilmez ve devamsızlığa işlenir.

Sınıfça ortak alınan kurallara uyar.

Ödevlerin aksatmaz.

Saygılı olur.

Kılık kıyafeti okul yönetmeliğine uygun olur.

Derste cep telefonu kesinlikle kullanmaz.

Sınıfta arkadaşlarını rahatsız edecek davranışlarda bulunmaz.

Sınıfa yiyecek içecek ile kesinlikle girmez.(Kesinlikle sakız çiğnemez.)

Çok acil olmadıkça dersten çıkmaya izin verilmez.

G. BAŞARI İÇİN ÖNERİLER

Devamlı öğretmenin anlattığı, öğrencinin dinlediği bir ders ilgi çekici olmaktan uzaklaşır, öğrencilerin dersten kopmalarına yol açar. Bu yüzden öğrenciler derste daima aktif olmalı, derse hazırlıklı gelmeli, verilen ödevleri zamanında ve tam yapmalı, dersin tekrarını mutlaka yapmalıdırlar. Konu eksiklerini tamamlamak için önceden belirlenen saatlerde ofis çalışmalarına katılmalıdırlar.

H. ÖDEV

1. Her hafta öğrencilere ödev verilir.

2. Ödevler itugvo.net sitesine öğretmen tarafından yüklenir.

3. Ödev takibi öğrencinin kendi sorumluluğundadır.

4. Ödevler akademik dürüstlük ilkesine uygun yapılmalıdır.

5. Verilen ödevlerdeki soruların benzerleri SİS ve test sınavlarında çıkacaktır.

6. Ödev yapmamayı alışkanlık haline getiren öğrenciler, okul saatleri dışında belirlenen tarih ve saatlerde eksik ödevlerini okulda tamamlama çalışmalarına katılacaklardır.


sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

İTÜ geliŞTİrme vakfi okullari iconMy okullari beyliKDÜZÜ kampüSÜ

İTÜ geliŞTİrme vakfi okullari iconTbv bilişim Vakfı Ansiklopedisi, 2003 Yayınlanmıştır

İTÜ geliŞTİrme vakfi okullari iconAraştırma Geliştirme

İTÜ geliŞTİrme vakfi okullari iconBilim ve Sanat Vakfı’nın geleneksel hâle gelen seminerlerinin 40....

İTÜ geliŞTİrme vakfi okullari iconSınıfınızda Dijital Becerileri Geliştirme

İTÜ geliŞTİrme vakfi okullari iconAraştırma-Geliştirme (ar-ge) Yardımına İlişkin Tebliğ

İTÜ geliŞTİrme vakfi okullari iconİstanbul İmes İşletme Geliştirme Merkez Müdürlüğü

İTÜ geliŞTİrme vakfi okullari iconMadde 1 (1) Ulusal Numaralandırma Planı, elektronik haberleşme şebekelerinde...

İTÜ geliŞTİrme vakfi okullari iconTrabzon Teknoloji Geliştirme Bölgesi ve Kurumsal Üniversite-Sanayi İlişkileri

İTÜ geliŞTİrme vakfi okullari iconEk-4 mağaza satiş alani geliŞTİrme ve yerleşTİrme sorumlusu (seviye 5) ulusal meslek standardi


Coğrafya
© 2000-2018
kişileri
c.ogren-sen.com