T. C. ÇAnkiri karatekiN ÜNİversitesi


c.ogren-sen.com > Coğrafya > Evraklar

T.C.

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

COĞRAFYA BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI

BİRİNCİ YIL


I. YARIYIL

II. YARIYIL

COG 101    COĞRAFYAYA GİRİŞ

CB 102     KLİMATOLOJİ I

COG 103    JEOMORFOLOJİ I

CB 104     JEOMORFOLOJİ II

COG 105    COĞRAFİ OKUMALAR I

CB 106     COĞRAFİ OKUMALAR II

TBT 191    TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI

CB 108     KARTOĞRAFYA

TDI 101     TÜRK DİLİ I

TDİ 102     TÜRK DİLİ II

YDI 101     YABANCI DİL I

YDİ 102     YABANCI DİL II

ATA 101    ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I

ATA 102    ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ II       

SEÇMELİ DERSLER

SEÇMELİ DERSLER


CB 107    MİNERALLER VE KAYAÇLAR

CB 110    TOPLUM VE ÇEVRE SORUNLARI

SOS 121 GENEL SOSYOLOJİ

FİZ 168    FİZİKTE TEMEL KAVRAMLAR

İKİNCİ YIL


III. YARIYIL 

IV. YARIYIL

CB 201     COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNE (CBS) GİRİŞ I

CB 202     COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNE (CBS) GİRİŞ II

CB 203     TÜRKİYE'NİN FİZİKİ COĞRAFYASI

CB 204     TÜRKİYE'NİN BEŞERİ VE EKONOMİK COĞRAFYASI

CB 205     BÖLGESEL COĞRAFYA

CB 206     COĞRAFYA ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

CB 207     NÜFUS COĞRAFYASI

CB 208     KIRSAL YERLEŞMELER

CB 209     KLİMATOLOJİ II

CB 210     HİDROGRAFYA          

SEÇMELİ DERSLER

SEÇMELİ DERSLER

CB 211    COĞRAFYA TARİHİ I

CB 212    COĞRAFYA TARİHİ II

CB 213    ENERJİ KAYNAKLARI

CB 214    TOPRAK COĞRAFYASI

CB 215    ULAŞIM COĞRAFYASI

CB 216    KÜLTÜREL COĞRAFYA

ÜÇÜNCÜ YIL


V. YARIYIL

VI. YARIYIL

CB 301     CBS UYGULAMALARI I

CB 302     CBS UYGULAMALARI II

CB 303     ARAZİ ARAŞTIRMALARI I

CB 304     ARAZİ ARAŞTIRMALARI II

CB 305     TARİHİ COĞRAFYA I

CB 306     TARİHİ COĞRAFYA II

CB 307     SANAYİ COĞRAFYASI     

CB 308     KENTSEL YERLEŞMELER              

SEÇMELİ DERSLER

SEÇMELİ DERSLER

CB 309    BİYOCOĞRAFYA

CB 310    TARIM COĞRAFYASI


CB 311    EROZYON VE TOPRAK KORUMASI

CB 312    KUATERNER VE ALÜVYAL JEOMORFOLOJİ

CB 313    TURİZM COĞRAFYASI

CB 314    ORTADOĞU COĞRAFYASI


CB 315    COĞRAFİ KEŞİFLER VE YENİ

DÜNYA COĞRAFYASI

CB 316    TIBBİ COĞRAFYA


CB 317    YAPISAL JEOMORFOLOJİ
DÖRDÜNCÜ YIL


VII. YARIYIL

VIII. YARIYIL

CB 401     SEMİNER

CB 402     SEMİNER II

CB 403     BİTİRME TEZİ I

CB 404     BİTİRME TEZİ II

CB 405     SİYASI COĞRAFYA

CB 406     TÜRK DÜNYASI COĞRAFYASI

CB 407     TÜRKİYE'NİN TARİHİ COĞRAFYASI I

CB 408     TÜRKİYE'NİN TARİHİ COĞRAFYASI II

CB 409     YABANCI DİLDE COĞRAFİ METİNLER I           

CB 410     YABANCI DİLDE COĞRAFİ METİNLER II

SEÇMELİ DERSLER

SEÇMELİ DERSLER

CB 411    KUZEY AMERİKA COĞRAFYASI

CB 412    DOĞAL AFETLER COĞRAFYASI

CB 413    KARST JEOMORFOLOJİSİ

CB 414    TÜRKİYE KALKINMA COĞRAFYASI

CB 415    ÇAĞDAŞ COĞRAFİ DÜŞÜNCE VE SORUNLARI

CB 416    COĞRAFİ YAZIM YÖNTEMLERİ

CB 417    UZAKDOĞU COĞRAFYASI

CB 418    PALEOCOĞRAFYA

CB 419    DİNLER COĞRAFYASI

CB 420    JEOMORFOLOJİK ANALİZLER

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

T. C. ÇAnkiri karatekiN ÜNİversitesi iconUludağ ÜNİversitesi

T. C. ÇAnkiri karatekiN ÜNİversitesi iconUludağ ÜNİversitesi

T. C. ÇAnkiri karatekiN ÜNİversitesi iconT. C. İStanbul üNİversitesi

T. C. ÇAnkiri karatekiN ÜNİversitesi iconUludağ ÜNİversitesi

T. C. ÇAnkiri karatekiN ÜNİversitesi iconT. C. Pamukkale üNİversitesi

T. C. ÇAnkiri karatekiN ÜNİversitesi iconUludağ ÜNİversitesi

T. C. ÇAnkiri karatekiN ÜNİversitesi iconUludağ ÜNİversitesi

T. C. ÇAnkiri karatekiN ÜNİversitesi iconUludağ ÜNİversitesi

T. C. ÇAnkiri karatekiN ÜNİversitesi iconUludağ ÜNİversitesi

T. C. ÇAnkiri karatekiN ÜNİversitesi iconUludağ ÜNİversitesi


Coğrafya
© 2000-2018
kişileri
c.ogren-sen.com