Ders adi


sayfa1/5
c.ogren-sen.com > Coğrafya > Ders
  1   2   3   4   5
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ MÜFREDAT PROGRAMI VE İÇERİKLERİ


OP.KD

D.KD

SINIF

Y.Y

DERS ADI

T

U

K
SBÖ101

1

1

SOSYAL BİLİMLERE GİRİŞ

2

0

2

"Sosyal Bilimler" ve "Sosyal Bilgiler" kavramları, sosyal bilimlerde bilgi, her sosyal bilim disiplininin temel kavramları ve birbirleriyle ilişkileri, Coğrafya, Tarih, Ekonomi, Sosyoloji, Antropoloji, Psikoloji, Siyaset Bilimi kavramları arasındaki ilişkiler ve sosyal bilim disiplinlerince paylaşılan değişim, zaman, yer, vb. kavramlar.

OP.KD

D.KD

SINIF

Y.Y

DERS ADI

T

U

K
SBÖ103

1

1

İLKÇAĞ TARİHİ VE UYGARLIĞI

3

0

3

Tarihin tanımı, konusu ve diğer bilimlerle ilişkisi; Akdeniz uygarlığının önemli merkezleri (Mezopotamya, Girit, Anadolu, Mısır, Helen, Roma); Anadolu’da kurulan uygarlıklar; diğer antik medeniyetler; ilkçağ kültür ve uygarlığının çağdaş uygarlığa etkileri.

OP.KD

D.KD

SINIF

Y.Y

DERS ADI

T

U

K
SBÖ105

1

1

GENEL VE FİZİKİ COĞRAFYA

4

0

4

Coğrafyanın tanımı, konusu, ilkeleri, bölümleri, Matematik Coğrafya konuları, Kartografya, harita bilgisi, Jeomorfoloji (temel Jeoloji bilgileri, yeryüzü şekilleri bilgisi), Hidrografya (Akarsular, Yeraltı suları, göller, denizler), Klimatoloji (iklim bilgileri), Toprak Coğrafyası (oluşum, çeşitleri, dağılışı, toprak sorunları), Bitki Coğrafyası (yetişme ortamı şartları, dağılışı).

OP.KD

D.KD

SINIF

Y.Y

DERS ADI

T

U

K
SBÖ151

1

1

ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE GİRİŞ

3

0

3

Öğretmenlik mesleğinin özellikleri ve ilkeleri, sınıf ve okul ortamı, eğitimde alternatif perspektifler, eğitimin sosyal, psikolojik, felsefi ve tarihi temelleri, Türk eğitim sistemi.

OP.KD

D.KD

SINIF

Y.Y

DERS ADI

T

U

K
SBÖ161

1

1

TÜRKÇE I:YAZILI ANLATIM

2

0

2

Dilin tanımı ve önemi; dil kültür ilişkisi; yazı dili ve özellikleri, yazılı anlatımda dış yapı ve kurallar, imla kuralları ve noktalama işaretleri; yazıda plan, tema, bakış açısı, yardımcı fikirler, paragraf yazımı; kompozisyon kavramı, kompozisyon yazma kuralları ve planları; seçilmiş yazılarda kompozisyon çatısı, tema, paragraf incelemesi, kompozisyon düzeltme çalışmaları, genel anlatım bozuklukları, düşünme ve düşündüğünü ifade edebilme; çeşitli yazı türleri, (anı, fıkra, hikaye, eleştiri, roman, vb.), formal yazılar (özgeçmiş, dilekçe, rapor, ilan, bibliyografya, tebliğ, resmi yazılar, bilimsel yazılar, makale, vb.), makalelerin giriş, gelişme ve sonuç bölümleri üzerine çalışma, makale yazma çalışması, not alma ve özetleme yöntem ve teknikleri.

OP.KD

D.KD

SINIF

Y.Y

DERS ADI

T

U

K
SBÖ171

1

1

ATATÜRK İLKELERİ VE İNK.TARİHİ I

2

0

2
OP.KD

D.KD

SINIF

Y.Y

DERS ADI

T

U

K
SBÖ181

1

1

YABANCI DİL SEÇMELİ I İNGİLİZCE

3

0

3
OP.KD

D.KD

SINIF

Y.Y

DERS ADI

T

U

K
SBÖ102

1

2

FELSEFEYE GİRİŞ

2

0

2

Felsefe ile ilgili temel kavramlar, Felsefenin çalışma alanları ve sosyal bilimler içindeki rolü, felsefi akımlar, önemli düşünürlerin incelenmesi, felsefi perspektifin geliştirilmesi.

OP.KD

D.KD

SINIF

Y.Y

DERS ADI

T

U

K
SBÖ104

1

2

ORTAÇAĞ TARİHİ VE UYGARLIĞI

4

0

4

İslamiyetin doğuşu; Arap-İslam Devletleri (Dört Halife Dönemi, Emeviler, Abbasiler); Türk-İslam Devletleri (İdil Bulgarları, Karahanlılar, Gazneliler, Selçuklular ve varisleri); İslam Uygarlığı (Arap-Türk-Fars kültürlerinin İslam uygarlığına katkıları); Batı Dünyası ve Uygarlığı; Hiristiyanlığın doğuşu, yayılışı ve Batı dünyasına etkileri; Roma ve Bizans Tarihi.

OP.KD

D.KD

SINIF

Y.Y

DERS ADI

T

U

K
SBÖ106

1

2

GENEL BEŞERİ VE EKONOMİK COĞR.

4

0

4

BEŞERİ-Nüfus, yerleşme, göçler, diller, dinler, ırklar, kültürlerin yeryüzüne dağılışı. EKONOMİK- Tarım coğrafyası, hayvancılık, ormancılık, madenler ve enerji kaynakları, sanayi coğrafyası, Dünya gıda kaynakları, ticaret, turizm.

OP.KD

D.KD

SINIF

Y.Y

DERS ADI

T

U

K
SBÖ152

1

2

OKUL DENEYİMİ I

1

4

3

Bu derste öğretmen adaylarının mümkün olduğu kadar erken bir aşamada, bir uygulama öğretmeni nezaretinde okulu, öğrencileri ve öğretmenlik mesleğini çeşitli yönlerden tanıması amaçlanmaktadır. Bu ders kapsamında yer alması önerilen başlıca etkinlikler şunlardır: okul örgütü ve yönetimi, okuldaki günlük işler, zümre etkinlikleri, bir öğrencinin okuldaki günlük yaşantısı, bir öğretmenin okuldaki günlük yaşantısı, okul-aile işbirliği, ana ve yan branşlarla ilgili derslerin gözlenmesi, okul ve sorunları, araç-gereç ve yazılı kaynaklar ve öğretmenlik mesleğinin çeşitli yönleri.

OP.KD

D.KD

SINIF

Y.Y

DERS ADI

T

U

K
SBÖ162

1

2

TÜRKÇE II:SÖZLÜ ANLATIM

2

0

2

Konuşma becerilerinin geliştirilmesi ve değerlendirilmesi, Türkçe'nin doğru telaffuzunda önemli olan hususlar, diksiyon ve önemi, doğru imla, doğru vurgu, doğru tonlama, metin ağırlıklı uygulamalar, konuşma bozuklukları ve giderilmesi; diyalog, güzel konuşmaya yardımcı teknikler, önemli günler için konuşma hazırlama, konuşma içeriğinin düzenlenmesi, konuşmanın vücutla ilgili unsurları, konuşmayı etkileyen faktörler, şiir okuma teknikleri, münazara, açık oturum, panel, forum, sempozyum, konferans üzerine çalışmalar. ANLAMA TEKNİKLERİ: Okuduğunu anlama, çeşitli okuma becerileri ve teknikleri, etkili okumayı engelleyen etkenler, okuma ve not alma, eleştirel okuma, okuduğunu transfer etme, okumanın diğer öğrenme biçimleriyle ilişkisi, okuma hızını ve verimliliğini arttırma, dinlediğini anlama, çeşitli dinleme becerileri ve teknikleri, etkili dinlemeyi engelleyen etkenler, dinleme ve not alma, eleştirel dinleme, dinlemenin verimliliğini arttırma, dinlemenin diğer öğrenme biçimleriyle ilişkisi.

OP.KD

D.KD

SINIF

Y.Y

DERS ADI

T

U

K
SBÖ172

1

2

ATATÜRK İLKELERİ VE İNK.TARİHİ II

2

0

2
OP.KD

D.KD

SINIF

Y.Y

DERS ADI

T

U

K
SBÖ182

1

2

YABANCI DİL SEÇMELİ II İNGİLİZCE

3

0

3
  1   2   3   4   5

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Ders adi iconDers adi

Ders adi iconDers Adı

Ders adi iconDers Grubunun Adı

Ders adi iconDers Grubunun Adı

Ders adi iconDers plani dersin adi

Ders adi iconDers plani dersin adi

Ders adi iconDers plani dersin adi

Ders adi iconDers plani dersin adi

Ders adi iconDers plani dersin Adı

Ders adi iconDers plani dersin adi


Coğrafya
© 2000-2018
kişileri
c.ogren-sen.com