Dersin Adı


c.ogren-sen.com > Coğrafya > Ders

ANADOLU LİSESİ

TARİH: 16-20/03/2015

BÖLÜM I

Dersin Adı

Coğrafya

Sınıflar

11A-11B-11C-11D-11E

Ünitenin Adı

C. MEKÂNSAL BİR SENTEZ: TÜRKİYE

Konu

Türkiye’de Doğal Afetler:

  • Doğal Afet

  • Jeolojik(Yerin Yapısı İle İlgili) Afetler

  • Depremler

  • Seller Ve Taşkınlar

  • Kütle Hareketleri

  • Orman Yangınları

  • Çığ

Önerilen Süre

4 Ders Saati (45+45+45+45 Dakika)

BÖLÜM II

Öğrenci Kazanımları /Hedef ve Davranışlar

Verilerden ve haritalardan yararlanarak Türkiye’deki doğal afetlerin dağılışıyla oluşum şekillerini ilişkilendirir.

Ünite Kavramları ve Sembolleri /Davranış Örüntüsü

Doğal afet, deprem, çığ, heyelan, taşkın, kütle hareketi

Coğrafi Beceriler

Harita becerisi, sorgulama becerisi, tablo, diyagram, grafik oluşturma ve yorumlama becerisi, değişim ve sürekliliği algılama becerisi kanıt kullanma becerisi

Güvenlik Önlemleri (Varsa)

--------------------------------------

Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri

Anlatım, soru cevap, Kavram haritası oluşturma, beyin fırtınası, sunum yapma, Araştırma, problem çözme

Kullanılan Eğitim Teknolojileri-Araç, Gereçler ve Kaynakça

(Öğretmen - Öğrenci)

Ders kitapları, yardımcı kitaplar, duvar haritası Atlaslar, grafikler, resim ve fotoğraflar, broşürler, afişler, Bilgisayar, İnternet, gazete ve dergi haberleri

Öğretme-Öğrenme Etkinlikleri

Sözel-Dilsel

Türkiye’de görülen doğal afetlerin dağılışını, nedenlerini ve sonuçlarını açıklar. Yaşadığı veya izlediği doğal afetlerle ilgili duygu ve düşüncelerini açıklar.

Doğacı

Türkiye’de görülen başlıca doğal afetleri ve oluşum nedenlerini açıklar. Bazı doğal afetlerin oluşumunda insanın önemli rol oynadığını örneklerle anlatır.

Sosyal-Kişiler Arası

Doğal afetlere karşı alınması gereken tedbirleri ve doğal afetlerin meydana getirdiği zararları tartışır.

Mantıksal-Matematiksel

Verilerden ve haritalardan yararlanarak Türkiye’deki doğal afetlerin dağılışıyla oluşum şekillerini ilişkilendirir.

İçsel-Bireysel

Doğa olaylarının afete dönüşmesinde, birçok can ve mal kaybı yaşanmasında ihmalin ve bilinçsizliğin önemli rol oynadığını kavrar. Doğal afetlere karşı ne tür hazırlıklar yapmak gerektiğini açıklar.

Görsel-Uzaysal

Doğal afetlere yönelik kısa filmler izleme, konu ile ilgili harita, grafik ve tabloları yorumlama.

Müziksel-Ritmik

Doğal afetlerin yaratmış olduğu yıkımı, acıları, çaresizliği anlatan müziklerden örnekler verme

Bedensel-Kinestetik

Konuyu açıklayıcı hareket zinciri oluşturulması.

BÖLÜM III

ÖLÇME-DEĞERLENDİRME

*Bireysel Öğrenme Etkinliklerine Yönelik Ölçme Değerlendirme

*Grupla Öğrenme Etkinliklerine Yönelik Ölçme ve Değerlendirme

*Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrenciler ve İleri Düzeyde Öğrenme hızında Olan Öğrenciler İçin Ek Ölçme-Değerlendirme Etkinlikleri

1-Yurdumuza en çok zarar veren doğal afetler nelerdir?

2-Yurdumuzda deprem afetinin çok sık yaşanmasının nedenleri nelerdir?

3-Yurdumuzda heyelan olaylarının görüldüğü yerler nereleridir? Bu yerlerin ortak özellikleri nelerdir?

4-Ülkemizde sel ve taşkın olayları en çok hangi bölgelerimizde yaşanmaktadır? Neden?

5-Ülkemizde Muğla, Antalya ve İzmir’de çok sayıda orman yangını çıkmasının nedenleri nelerdir?

BÖLÜM IV

Planın Uygulamasına İlişkin Açıklamalar

Konu dört (4) ders saatinde işlenmiş, gerekli değerlendirmeler yapılarak amacına ulaşmıştır.


Coğrafya Öğretmeni Okul Müdürü

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Dersin Adı iconDersin Adı

Dersin Adı iconDersin Adı

Dersin Adı iconDersin Adı

Dersin Adı iconDersin adi

Dersin Adı iconDersin Adı

Dersin Adı iconDersin Adı

Dersin Adı iconDersin adi

Dersin Adı iconDersin Adı

Dersin Adı iconDersin adi

Dersin Adı iconDersin adi


Coğrafya
© 2000-2018
kişileri
c.ogren-sen.com