Araştırma Sonuçu 46


sayfa1/9
c.ogren-sen.com > Doğru > Araştırma
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


 

 

 

 

 

YEREL YÖNETİMLERDE

İL PLANLAMASININ İŞLEVİ

( TÜRK İDARİ SİSTEMİNDE YENİDEN YAPILANMA)

 

 

 

Vedat ATACAN

 

 

 

 

 

 

 


SUMMARY 3

SUNUŞ 4

 ÖZET 7

YÖNETİM OLGUSU 8

I - YEREL YÖNETİM 8

1.1- Kavramsal Açıdan Yerel Yönetim 8

1.2. Türkiye’de Yerel Yönetim : 9

1.3. Türkiye’de Yerel Yönetim Birimleri 11

1.3.1. Belediyeler 12

Belediye Organları 16

A. Belediye Başkanı : 16

B. Belediye Meclisi : 17

C. Belediye Encümeni : 18

  1.3.2. İl Özel Yönetimleri 18

İl Özel Yönetiminin Görevleri: 18

İl Özel Yönetimlerinin Organları 19

A.Vali : 20

B. İl Genel Meclisi 20

C. İl Daimi Encümeni 21

1.3.3. Köyler 21

1.3.4. Anakent Belediyeleri 23

II - İL YÖNETİMİ 24

2.1. Türkiye’de İl Yönetimi : 24

Valilik yada İl Sistemi, 24

2.2 Bölge Valiliği 26

2.3. Seçimli Valilik 27

PLANLAMA 28

I - DÜNYADAKİ OLUŞUMU ve GELİŞİMİ 28

II- TÜRKİYE’DE PLANLAMA ÖRGÜTLENMESİ 29

2.1 Merkezi Yönetim 29

2.1.1.Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı 30

2.1.2. Yüksek Planlama Kurulu 32

2.1.3 Özel İhtisas Komisyonları 33

2.2. Taşra Yönetimi : 34

2.2.1. Bölgesel Planlama Örgütü 34

2.2.2. İl Planlama Örgütlenmesi: 34

2.2.3.İl Mahalli İdareler Planlaması ( İLMİP ) 35

2.2.4. İl Planlaması 36

2.3. Yerel Yönetim 38

2.3.1. Örgütlenme 38

2.3.2 Yerel Yönetimlerde İl Planlaması 39

  2.3.3 Yerel Yönetimlerde Planlama ve Bursa Örneği 40

2.3.4. Bursa Yerel Yönetim Birimlerinde Planlama 42

ARAŞTIRMA 44

I. Amaç ve Yöntem 44

1.1 Amaç 44

1.2. Yöntem 44

1.3. Soru - Cevap Kağıtlarının Değerlendirilmesi 44

1.4 Araştırma Sonuçu 46

SONUÇ 52

 KAYNAKÇA 58SUMMARY


 

 

The meaning of local government system developed in the late 1800’s and the meaning of planning Turkish Government literatur after 1960. Both notions haven’t been accepted completely yet.

 

It ıs described in the constitution of 1982 that Local Government are legal juristic person who have some important responsible for the welfore of the citizens and provides services. Both the major and the council are elected. Their principals are indicated in the constitution.

 

Although Local Government is described above the notion of local government so indicates that the system isn’t aıtonomus completely.

 

İn our coutry planning notion is identical country planning. Planning is a whole of precaution which is formed to reach the targets.

 

The importance of city planning will be emphosized in this assignement. As it is being emphosized the both notions not only their formation but also their aim will be indicated.

 

With the help of the results that exist in the last part of this assignement gives us the the idea tat the phenomenon of local government is always open discussion and ıt is essntial that both the council members and central aıthorıty hrva to be unselfish giving.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Araştırma Sonuçu 46 iconAraştırma bulguları, yazarın yakın çevresindeki Türkçe bilen yabancıların...

Araştırma Sonuçu 46 iconF Araştırma Yöntemleri Dersi: Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma...

Araştırma Sonuçu 46 iconKatvan savaşı sonucu ele geçirilen yerler

Araştırma Sonuçu 46 iconG Araştırma izni: Sınırları belli bir alanda araştırma yapmak üzere...

Araştırma Sonuçu 46 icon*Ekliptiğin (dünyanın eksen eğikliği) eğilimini hesaplamış ve şu sonucu bulmuştur

Araştırma Sonuçu 46 iconKonutlarda yaşanan yoğUŞma sonucu rutubet ve küf mantari oluşumunun nedenleri ve çÖZÜm yöntemler

Araştırma Sonuçu 46 icon1 Aşağıdaki taşlardan hangisi yüksek sıcaklık ve basınç altında başkalaşma...

Araştırma Sonuçu 46 iconDediğimiz Orta Çağın etkileri yavaş yavaş ortadan kalkmıştır. Coğrafi...

Araştırma Sonuçu 46 icon1- bir olayın birden çok nedeni ve sonucu olabilir. Buna, olayın...

Araştırma Sonuçu 46 icon1. A gemisi vardiya zabiti Güneşten yaptığı gözlem sonucu Ho 48º...


Coğrafya
© 2000-2018
kişileri
c.ogren-sen.com