Firma Unvanı Vekâletname


c.ogren-sen.com > Doğru > Evraklar

TPE Barkod

AlanıCOĞRAFİ İŞARET

BAŞVURU FORMU

1.Referans No
2. Başvuru Sahibi

Başvuru Sahibi Sayısı:
Başvuru Sahibi Kişiliği

 Özel Kişidir ( Şahıs)

 Tüzel Kişidir (Firma)

Adı Soyadı veya Unvanı
Uyruğu / Kayıtlı Ülke
TC Kimlik veya Vergi No
TPE Sahip No
Adres
İlçe
Posta Kodu
İl
Ülke
Telefon / Faks
E-posta adresi
3. Marka Vekili

Başvuru Marka Vekili aracılığı ile yapılıyorsa vekil bilgilerini aşağıda belirtiniz.

TC Kimlik No (Sicil No)
Adı SoyadıFirma Unvanı

Vekâletname

 Ektedir

 TPE’de ……………. numaralı dosyada bulunmaktadır.


4. Ödeme Bilgileri

Yatırılan Ücret
(Varsa ön yazı talebi ücreti dahil)

Ücret Ödeme Şekli

 Şubeden Ödeme

 Havale

 EFT

5. Dekont Bilgileri

 Dekont Ektedir.

Ödemenin Yapıldığı Banka ve ŞubesiÖdeme Tarihi
Dekont/Fiş/Sorgu Numarası
6.Fatura Bilgileri

 Fatura yanda belirtilen Başvuru Sahibi Adına Kesilecektir.
 Fatura Vekil Adına Kesilecektir
Adı Soyadı

Tarih

İmza


Coğrafi İşarete İlişkin Bilgileri aşağıdaki sayfalarda belirtiniz.


2. Sayfa

Coğrafi İşarete İlişkin Bilgiler

Başvuru Tarihi

Enstitü Tarafından Doldurulacaktır.

Başvuru No

Enstitü Tarafından Doldurulacaktır.

Coğrafi İşaretin Adı

Örnek: “Malatya Kayısısı”
Ürünün Adı

Örnek: “Kayısı”
Coğrafi İşaretin Türü

 Mahreç İşareti

-Ürünün üretimi, işlenmesi ve diğer işlemlerinin tamamı sınırları belirlenmiş coğrafi alanda gerçekleşmek zorunda ise bu durumda bulunan coğrafi işaretlere “menşe adı” denir. (Örnek: Malatya Kayısısı.)

-Ürünün üretimi, işlenmesi ve diğer işlemlerinden en az biri sınırları belirlenmiş coğrafi alanda gerçekleşmek zorunda ise bu durumdaki coğrafi işaretlere de "mahreç işareti" denir. (Örnek: Gaziantep Baklavası.)

 Menşe Adı

Kullanım Biçimi

(Ürünün nitelikleri göz önünde bulundurularak, markalama, etiketleme veya işaretleme usullerinden sadece bir tanesi belirtilmeli ve bu hususa ait açıklamalara form ekinde ayrıca yer verilmelidir.  (Markalama; üreticilerin kendilerine ait markalarla birlikte coğrafi işareti ürünlerinin üzerinde kullanmalarını ifade eder. Etiketleme ise; başvuru sırasında görsel örneği belirlenmiş etiketin üretilen tüm ürünlerde kullanılmasını ifade eder.)

Tescili talep edilen coğrafi işaretin standart karakterlerde yazılmış bir kelime unsurundan ibaret olmaması;(i) kelime unsurunun yanı sıra şekli unsur da içermesi ya da, (ii) kullanım şekli olarak “etiketleme” usulünün seçilmesi hallerinde, ilgili coğrafi işaret (i) ya da etiket (ii) örneğinin 7x7 cm boyutlarında hazırlanarak başvuru ekinde sunulması gerekir.)

Üretim Alanı

(Ürünün üretildiği coğrafi alan, ayrıntılı olarak belirtilmelidir. Bu bilgiler, gerekiyorsa harita ile desteklenebilir. Örnek: “Malatya ili sınırları” ya da “Malatya ili Hekimhan ilçesi” v.b.)Sonraki sayfaya geçiniz.

3. Sayfa

Ürünün Tanımı ve Ayırt Edici Özellikleri

(Ürünün fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik ve benzeri ilgili özelliklerini açıklayıcı teknik bilgiler bulunmalıdır. Tescile konu edilen ürünü diğer yörelerde üretilen benzer ürünlerden ayıran özellikler; üretim alanına ait iklim, toprak ve beşeri faktör özelliklerinin ürün üzerindeki ayırt edici etkileri tüm ayrıntılarıyla bu kısma yazılmalıdır. Bu amaçla daha önce ürünle ilgili yapılmış bilimsel çalışmaların eklenmesi veya böyle bir çalışma yoksa, uzman kuruluşlar ile yapılacak bir çalışmayla başvurunun şekillendirilmesi gerekmektedir. (Üniversite, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Araştırma kuruluşları vb.))
Üretim Metodu

(Aynı tür ürüne ait genel üretim metotlarından ziyade, tescile konu ürünün varsa yöreye özgü özellikler taşıyan üretim metodu, üretimde kullanılan özel araçlar ve özellikleri tüm detaylarıyla açıklanmalıdır.)
Coğrafi İşaretin Türü Mahreç İşareti ise Üretim Alanında Gerçekleşmesi Zorunlu Bulunan Özellikler

(Mahreç işareti söz konusu ise, en az bir özelliğin belirtilen coğrafi alanda gerçekleştirilmesi kaydıyla, ürünün diğer yerlerde de üretilmesi mümkündür. Ürünün hangi özellik veya özelliklerinin yukarıda belirtilen üretim alanı içinde gerçekleştirilmesi gerektiği açıkça ifade edilmelidir)
Sonraki sayfaya geçiniz.


4. Sayfa

 Denetleme

Coğrafi işaret tescil başvurusunda bulunan; ürünün üretimi, işlenmesi veya ilgili diğer işlemleri hakkında yeterliğe sahip, yasal kuruluş biçimine bakılmaksızın herhangi bir dernek, birlik veya benzeri örgütten oluşan tarafsız bir denetim komisyonu oluşturmakla yükümlüdür.

Denetim komisyonu;

a. Coğrafi işaret başvurusunu yapan kuruluştan bağımsız olmalı,

b. Alanında uzman kuruluşlar tarafından oluşturulmalı,

c. Komisyonda bulunacak kuruluşların (kişi adı belirtilmeksizin) taahhütnameleri bulunmalı,

d. Denetimin nasıl yapılacağı ve ürünün hangi özelliklerinin kontrol edileceği ile denetim zamanlarının (üretim, pazarlama, saklama, ambalajlama aşamaları gibi) ve denetleme kriterlerinin neler olacağı konusunda açıklayıcı bilgilerin başvuru formunda yer alması gerekmektedir.

Denetim komisyonu; görevini tam olarak yerine getirmek için yeterli personel, ekipman ve diğer olanaklara sahip olmalıdır. Denetim komisyonu, üretim aşamalarının yanı sıra şikayet halinde de denetim yapabilmelidir. Ayrıca denetimde yer alan her bir kuruluştan alınacak, denetimlerin 555 Sayılı KHK hükümlerine uygun olarak yerine getireceğine ilişkin resmi onaylı ve kişi adı belirtmeyen taahhütnamelerin başvuru formuna eklenmesi gerekmektedir.

Önemli Notlar:

1-Başvuru formunun çıktısının alınarak TPE’ye posta yoluyla ya da elden gönderilmesi gerekmektedir.

2-Daha önceden alınmış coğrafi işaret tescillerine ilişkin bilgilere www.tpe.gov.tr adresindeki Coğrafi İşaretler bölümünden erişebilirsiniz.

3-Tescile esas teşkil edecek metin başvuru formundaki bilgiler olduğundan, ürünün tüm tanımlayıcı bilgilerinin bu formda yer alması önemlidir.
Adı Soyadı

Tarih

İmza

Form: C101

* Hipodrom Cad. No:115 06330 Yenimahalle-Ankara

((+90-312) 3031000 Fax (+90-312) 3031220

Bu formları bilgisayarda doldurunuz ve çıktısını kullanınız.

Haziran 2012
sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Firma Unvanı Vekâletname iconFirma Unvanı Vekâletname  Ektedir

Firma Unvanı Vekâletname iconRuhsat Sahibinin Adı ve Soyadı/ Unvanı

Firma Unvanı Vekâletname iconFİrma ön değerlendirme seti

Firma Unvanı Vekâletname iconFirma İnceleme Çalışması Kriterleri


Coğrafya
© 2000-2018
kişileri
c.ogren-sen.com