Firma Unvanı Vekâletname  Ektedir


c.ogren-sen.com > Doğru > Evraklar

tplogo_tr
Barkod AlanıC101 Coğrafi İşaret Başvuru Formu1. Coğrafi İşaretin Adı

2. Başvuru Yapana İlişkin Bilgiler

Başvuru Yapan

 Üretici Grubu

 Kamu Kurumu / Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşu (Ürün veya ürünün kaynaklandığı yöre ile ilgili olmalıdır)

 Dernek / Vakıf / Kooperatif (Ürün veya ürünün kaynaklandığı yöre ile ilgili olmalıdır)

 Ürünün Tek Üreticisi (Gerçek veya tüzel kişinin ürünün tek üreticisi olması halinde, bu hususu ispatlayan bilgi ve belgeler başvuru formuna eklenmelidir.)

Adı Soyadı veya Unvanı

Uyruğu / Kayıtlı Ülke

T.C. Kimlik / Vergi Numarası

TÜRKPATENT Müşteri No

Adres

İlçe

Posta Kodu

İl

Ülke

Telefon / Faks

E-posta adresi

3. Vekil Bilgileri

Vekil

 Yok

 Var (Önceden Atanan)

 Var (Yeni Atanan)

Vekil Sicil No:

Adı Soyadı

Firma Unvanı


Vekâletname

 Ektedir

(Vekil ile yürütülen işlemler bakımından vekil bilgisinin formda belirtilmesi yeterli olup; vekâletname sunma zorunluluğu bulunmamaktadır. Tescilin sağladığı hak ve sorumluluktan vazgeçme için vazgeçme yetkisini açıkça içeren vekâletname sunulması zorunludur.)


4. Ödeme Bilgileri

Ödemenin Yapıldığı Banka ve ŞubesiÖdeme Tarihi

Dekont/Fiş/Sorgu Numarası

 Dekont Ektedir.

5. Fatura Bilgileri

 Fatura yanda belirtilen Başvuru Sahibi Adına Kesilecektir.

 Fatura Vekil Adına Kesilecektir

Adı Soyadı

Tarih

İmza

Coğrafi İşarete İlişkin Bilgileri Aşağıdaki Sayfalarda Belirtiniz

Ürün Grubu

 Peynirler

 Peynirler ve tereyağı dışında kalan süt ürünleri

 Tereyağı dâhil katı ve sıvı yağlar

 Dondurmalar ve yenilebilir buzlar

 Alkolsüz içecekler

 Çikolata, şekerleme ve türevi ürünler

 Fırıncılık ve pastacılık mamulleri, hamur işleri, tatlılar

 Yiyecekler için çeşni/lezzet vericiler, soslar ve tuz

 İşlenmiş ve işlenmemiş et ürünleri

 Bal

 İşlenmiş ve işlenmemiş meyve ve sebzeler ile mantarlar

 Yemekler ve çorbalar

 Biralar ve diğer alkollü içkiler

 Tütün

 Halılar ve kilimler

 Dokumalar

 Halılar, kilimler ve dokumalar dışında kalan el sanatı ürünleri

 Diğer ürünler (açıklayınız) …………………….

Coğrafi İşaret Logo/Etiket/Hologram vb. Örneği (zorunlu değildir)

(Tescili talep edilen coğrafi işaretin standart karakterlerde yazılmış bir kelime unsurundan ibaret olmaması;(i) kelime unsurunun yanı sıra şekli unsur da içermesi ya da, (ii) etiket, logo, hologram vb. kullanılması hallerinde, örneğinin 7x7 cm boyutlarında hazırlanması gerekmektedir.)

Coğrafi İşaretin Türü

 Menşe Adı

-Ürünün üretimi, işlenmesi ve diğer işlemlerinin tamamı sınırları belirlenmiş coğrafi alanda gerçekleşmek zorunda ise bu durumda bulunan coğrafi işaretlere “menşe adı” denir. (Örnek: Malatya Kayısısı)
 Mahreç İşareti

-Ürünün üretimi, işlenmesi ve diğer işlemlerinden en az biri sınırları belirlenmiş coğrafi alanda gerçekleşmek zorunda ise yahut ürünle yöre arasındaki bağ sadece ürünün yöre ile özdeşleşmesi veya ürünün ünü ise bu durumdaki coğrafi işaretlere de "mahreç işareti" denir. (Örnek: Gaziantep Baklavası)

Başvurunun menşei

 Yerli Başvuru

 Yabancı BaşvuruLatin Alfabesi dışındaki harflerden oluşuyorsa, Latin Alfabesindeki karşılığı:


Türkçe karşılığı:
Kullanım Biçimi

(Ürünün nitelikleri göz önünde bulundurularak, coğrafi işaretin ürün üzerinde nasıl kullanılacağı ve varsa etiketleme ve ambalajlamaya ilişkin usulleri açıklayan bilgiler belirtilmeli ve bu hususa ait açıklamalara gerekiyorsa form ekinde ayrıca yer verilmelidir. Etiketleme ve ambalajlamayla ilgili olarak; ürünün üzerinde veya ambalajında (varsa) bulunması gerekli görülen bilgiler ile eğer bu bilgilerin ürün üzerinde özel bir şekilde yer alması gerekiyorsa mahiyeti belirtilmelidir.

Örnek 1: Coğrafi işaret ibaresi ürün üzerinde marka ile birlikte ve marka ibaresinden küçük olmamak üzere ambalajda yer alacaktır.

Örnek 2: Coğrafi işaret ibaresini taşıyan ve örneği ekte yer alan etiket ürün ambalajında yer alacaktır.)
Coğrafi Sınır

(Menşe adları için ürünün “tüm veya esas nitelik veya özellikleri”yle belirlenen bu “coğrafi sınır”a özgü doğa ve beşeri unsurlardan kaynaklanması ve ürünün üretimi, işlenmesi ve diğer işlemlerinin tümüyle bu “coğrafi sınır” içinde yapılması gerekmektedir. Mahreç işaretleri için ürünün “belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri” itibarıyla belirlenen bu “coğrafi sınır” ile özdeşleşmiş olması ve/veya ürünün üretimi, işlenmesi ve diğer işlemlerinden en az birinin bu “coğrafi sınır” içinde yapılması gerekmektedir. Coğrafi sınır ayrıntılı olarak belirtilmeli, gerekiyorsa harita ile desteklenmelidir. Örnek: “Malatya ili Hekimhan ilçesi” gibi. Menşe adları için harita ile coğrafi sınırın gösterilmesi özellikle önemlidir. Menşe adlarında coğrafi sınır ürüne tüm özelliklerini veren ilgili il, ilçe veya köyleri içerebilir. Mahreç işaretinde ise eğer yörede gerçekleşmesi gereken asgari üretim aşamaları varsa ilgili il, ilçe, köy veya yöre belirtilmelidir, ama eğer ürün ile yöre arasındaki bağ sadece ünden ibaretse ürünün özdeşleştiği il, ilçe, köy veya yörenin isminin yer alması yeterlidir.)
Ürünün Tanımı ve Ayırt Edici Özellikleri

(Ürünün fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik, duyusal ve benzeri ilgili özelliklerini açıklayıcı teknik bilgiler bulunmalıdır. Tescile konu olan ürünün niteliğinin, ününün veya diğer özelliklerinin söz konusu coğrafi alan ile bağlantısını kanıtlayan bilgiler, ürünün söz konusu coğrafi alandaki tarihsel geçmişine ilişkin bilgiler, ürünü diğer yörelerde üretilen benzer ürünlerden ayıran özellikler; üretim alanına ait iklim, toprak ve beşeri faktör özelliklerinin ürün üzerindeki ayırt edici etkileri tüm ayrıntılarıyla bu kısma yazılmalıdır. Bu amaçla daha önce ürünle ilgili yapılmış bilimsel çalışmaların eklenmesi veya böyle bir çalışma yoksa uzman kuruluşlar ile yapılacak bir çalışmayla başvurunun şekillendirilmesi gerekmektedir. Ürünün menşe adı veya mahreç işareti olmasının gerekçeleri ve bunları ispatlayan bilgi ve belgeler bu bölümde sunulmalıdır.)
Üretim Metodu

(Ürün türüne ait genel üretim metotlarından ziyade, tescile konu ürünün varsa yöreye özgü özellikler taşıyan üretim metodu, üretimde kullanılan özel araçlar ve özellikleri tüm detaylarıyla açıklanmalıdır.)
Coğrafi İşaretin Türü Mahreç İşareti ise Belirtilen Coğrafi Sınırda Gerçekleşmesi Gereken Üretim, İşleme ve Diğer İşlemler

(Mahreç işareti söz konusu ise, ürünün “üretim, işleme ve diğer işlemler”inden en az birinin belirtilen coğrafi alanda gerçekleştirilmesi kaydıyla, ürünün diğer yerlerde de üretilmesi mümkündür. Ürünün hangi özellik veya özelliklerinin yukarıda belirtilen coğrafi sınır içinde gerçekleştirilmesi gerektiği açıkça ifade edilmelidir. Eğer ürün ile yöre arasındaki bağ sadece ün ise bu durum bilgi ve belgelerle ortaya konmalıdır.)
Denetleme

Coğrafi işaret tescil başvurusunda bulunan; ürünün üretimi, işlenmesi veya ilgili diğer işlemleri hakkında yeterliğe sahip, yasal kuruluş biçimine bakılmaksızın herhangi bir dernek, birlik veya benzeri örgütten oluşan, kamu veya özel kişiliğe sahip tarafsız bir denetim mercii belirlemekle yükümlüdür.

Denetim mercii;

a. Alanında uzman kuruluşlar tarafından oluşturulmalı,

b. Denetim merciinde bulunacak kuruluşların (kişi adı belirtilmeksizin) taahhütnameleri bulunmalı,

c. Denetimin nasıl yapılacağı ve ürünün hangi özelliklerinin kontrol edileceği ile denetim zamanlarının (üretim, pazarlama, saklama, ambalajlama aşamaları gibi) ve denetleme kriterlerinin neler olacağı konusunda açıklayıcı bilgilerin başvuru formunda yer alması gerekmektedir.

Denetim mercii; görevini tam olarak yerine getirmek için yeterli personel, ekipman ve diğer olanaklara sahip olmalıdır. Denetim mercii, üretim aşamalarının yanı sıra şikâyet halinde de denetim yapabilmelidir.
Önemli Notlar:

1-Başvuru formunun çıktısının alınarak Türk Patent ve Marka Kurumuna posta yoluyla ya da elden gönderilmesi gerekmektedir.

2-Daha önceden alınmış coğrafi işaret tescillerine ilişkin bilgilere www.turkpatent.gov.tr adresindeki ilgili bölümden erişebilirsiniz.

3-Tescile esas teşkil edecek metin başvuru formundaki bilgiler olduğundan, ürünün tüm tanımlayıcı bilgilerinin bu formda yer alması önemlidir.
Adı Soyadı

Tarih

İmza
C101

Kasım 2017

* Hipodrom Cad. No:115 06330 Yenimahalle-Ankara

((+90-312) 3031000 Fax (+90-312) 3031220

Bu formları bilgisayarda doldurunuz ve çıktısını kullanınız.


sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Firma Unvanı Vekâletname  Ektedir iconFirma Unvanı Vekâletname

Firma Unvanı Vekâletname  Ektedir iconRuhsat Sahibinin Adı ve Soyadı/ Unvanı

Firma Unvanı Vekâletname  Ektedir iconFİrma ön değerlendirme seti

Firma Unvanı Vekâletname  Ektedir iconFirma İnceleme Çalışması Kriterleri


Coğrafya
© 2000-2018
kişileri
c.ogren-sen.com