Uluslararası Sosyal Bilimler Konferansının Özet Yazım Kılavuzu


c.ogren-sen.com > Edebiyat > EvraklarICOSS – Cappadocıa 2018

Nevsehir, TURKEY, March 16 - 20, 2018Uluslararası Sosyal Bilimler Konferansının Özet Yazım Kılavuzu
A. Soyisim*1, B. Soyisim2 ve C. Soyisim3
1, 2 Bölüm, Fakulte, ÜLKE.

(E-mail: birinci.yazar@aaaa.bbb, ikinci.yazar@aaaa.bbb)
3 Bölüm, Enstitü, ÜLKE.

(E-mail: ucucu.yazar@zzzz.bbb)
ÖZET
Bu belge, ICOSS Kapadokya Sosyal Bilimler Konferansı için genişletilmiş özet yazım kılavuzudur. Özetlerin yazım dili Türkçe veya İngilizce olabilir. Özetler Microsoft Word yazılımı ile bu taslağa uygun olarak hazırlanmalı ve Word dosyası olarak sunulmalıdır. Özet, sırasıyla bildirinin başlığı, yazarların isimleri, kurumları, adresleri ve e-posta adresleri ile başlamalıdır. Anahtar kelimeler en fazla 5 tane olmalı ve alfabetik sırada sunulmalıdır.

Lütfen çalışmanızın amaç ve kapsamını, çalışmanızın materyal ve metodunu ve nihai sonucunu kısaca açıklayınız. Özet, Times New Roman tipi ile 12 punto büyüklüğünde tek sütun olarak hazırlanmalıdır. Özet, 1 sayfa uzunluğu ve 350 kelime sayısı ile sınırlıdır. Her hangi bir şekil ve grafik eklemeyiniz. Yazarlar, özetlerini elektronik ortamda sunacaklardır. Poster veya sözlü sunum şekline, Bilim Komitesinin hakem değerlendirmesinin incelemesi sonucunda karar verilecektir. Yukarıda anlatıldığı şekilde hazırlanmamış özetlerin düzeltilmesi için geri gönderilecektir. ICOSS Kapadokya Sosyal Bilimler Konferansına tam metin olarak sunulan bildiriler, Avrasya Dil ve Edebiyat Dergisi ile Avrasya Sosyal Bilimler Dergisinde basılacaktır. Yazarlar bu elektronik dergilerin yazım kurallarına göre düzenledikleri tam metinlerini, konferans sekreteryamıza (1 – 15 Mayıs 2018 tarihleri arasında) e-posta ile göndereceklerdir.

Anahtar Kelimeler: Özet, Coğrafya, Tarih, en fazla beş kelime, alfabetik sırada yer alacaktır.  1. GİRİŞ


Ana başlık, Times New Roman yazı tipi ile 12 punto büyüklüğünde büyük ve kalın harfler ile yazılmalıdır. Metin dili, Türkçe veya İngilizce’dir. Metin, Times New Roman yazı tipi ile 12 punto büyüklüğünde iki yana yaslı olacaktır. Ana başlıklardan önce, 2 satırlık boşluk yer alacaktır. Başlıklardan sonra ise tek satırlık boşluk olacaktır.  1. MATERYAL VE METOT


Çalışmanızda kullandığınız materyal ve metodu bu bölümde açıklayınız.
2.1. Alt Başlık
Alt başlık, Times New Roman yazı tipi ile 12 punto büyüklüğünde ilk harfleri büyük, kalın ve italik harfler ile yazılmalıdır. Alt başlıklardan önce bir satırlık boşluk yer alacaktır.  1. BULGULAR VE TARTIŞMA


Çalışmanızın bulguları ve tartışması bu bölümde yer alacaktır.  1. SONUÇ


Çalışmanızın sonuçları bu bölümde yer alacaktır.

TEŞEKKÜR
Yazarlar, desteklerinden dolayı ……… Üniversitesi, Bilimsel Araştırmalar Projeleri Koordinatörlüğüne teşekkür eder [Proje numarası: U2016-165].

KAYNAKLAR
Makalede yararlanılan kaynaklara ilişkin atıf metin içinde “(Yazarın soyadı-yıl)” esasına göre yapılmalıdır: Örnek; (Barbaros, 2010), (Barbaros ve Yaku, 2013); yazım dili İngilizce olan makalelerde (Barbaros and Yaku, 2013).

Yazara atıf yapılırsa sadece yayının yılı parantez içine alınmalıdır: Örnek; Barbaros (2010)’a göre ya da Barbaros ve Yaku (2013). Yazım dili İngilizce olan makalelerde Barbaros and Yaku (2013).

Üç ya da daha fazla yazar için makale içindeki atıfta, yazım dili Türkçe olan makalelerde “ve ark”, İngilizce olan makalelerde ise “et al” kullanılmalıdır: Örnek; (Barbaros ve ark., 2013) veya Barbaros ve ark. (2013)’e göre / (Barbaros et al., 2013) veya Barbaros et al. (2013) ..….

Aynı yazar tarafından aynı yıl içinde yayınlanmış birden fazla kaynak kullanılması durumunda basım yılından sonra kaynak a, b, c gibi harfler ile gösterilmelidir: Örnek; (Barbaros ve ark., 2011a) veya Barbaros ve ark. (2011a)

Aynı yazarın birden fazla yayınına atıf yapılacaksa yıldan sonra virgül (,) işareti ile ayırt edilmelidir: Örnek; (Barbaros, 2010, 2012, 2013)

Birden fazla atıf yapılırsa atıflar arasında noktalı virgül (;) kullanılmalı ve tarih sırası gözetilmelidir: Örnek; (Barbaros ve ark., 1995; Yaku ve ark., 1998; Cingiz, 2005; Cingiz ve Barbaros, 2013) / (Barbaros et al., 1995; Yaku et al., 1998; Cingiz, 2005; Cingiz and Barbaros Sarıoğlu, 2013)

Aynı tarihli farklı yazarların kaynaklarının bildiriminde alfabetik sıra kullanılmalıdır.
Kaynaklar listesinin oluşturulması: Kaynaklar bölümünde metin içerisinde atıfı yapılan tüm kaynaklar alfabetik olarak (yazarların soyadlarına göre) ve orijinal dilinde verilmelidir. Dergi isimleri kısaltma yapılmadan tam adı ile yazılmalı ve italik olmalıdır. Kaynak bildiriminde ilk satır hariç diğer satır ya da satırların girinti değeri 0.5 cm olmalıdır. Kaynaklarda makale başlıklarının tümü küçük harflerle (özel isimler hariç) yazılmalıdır. Makaledeki yanlış atıf ve kaynak gösterimlerinin sorumluluğu yazara/yazarlara aittir. Bu genel ilkeler doğrultusunda, kaynaklar bölümünde farklı yerlerden alınan kaynakların listelenmesinde aşağıdaki örneklere uyulmalıdır:
Dergi:

Barbaros, Y., 2018. Kapadokya Bölgesinin Sosyolojik Değerlendirmesi. Eurasian Journal of Social Sciences, 1 (3): 205-212.
Kitap:

Davis, R.A., 1995. Introduction to Archeology. Prentice Hall, New Jersey.
Tez:

Barbaros, A., 1995. Nevşehir’in sosyolojik açıdan incelenmesi. Doktora Tezi, Crandfield University, İngiltere.
Kongre veya Sempozyum:

Barbaros, G., Yaku, M.A., Bilmiş, B., Sunal, K., 2000. Kapadokya’nın tarihi dokusu. I. Ulusal İç Anadolu Kongresi, Bildiriler Kitabı, 1 – 2 Haziran, Ankara, s. 14-18.
İnternetten Alınan Bilgi:

Anonim, 2012. http://cessciencegroup.com/index.php (Erişim tarihi: 19 Kasım 2015).


sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Uluslararası Sosyal Bilimler Konferansının Özet Yazım Kılavuzu iconTez yazim kilavuzu

Uluslararası Sosyal Bilimler Konferansının Özet Yazım Kılavuzu iconSosyal biLİmler enstiTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ’nden

Uluslararası Sosyal Bilimler Konferansının Özet Yazım Kılavuzu iconSüleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yıl: 2013/2, Sayı: 18

Uluslararası Sosyal Bilimler Konferansının Özet Yazım Kılavuzu iconUluslararası Bakalorya Diploma Programı (ibdp), 1968 yılında kurulup...

Uluslararası Sosyal Bilimler Konferansının Özet Yazım Kılavuzu iconA grubu 2014-2015 EĞİTİM ÖĞretm yili yariyil adana sosyal biLİmler...

Uluslararası Sosyal Bilimler Konferansının Özet Yazım Kılavuzu iconKullanıcı Kılavuzu

Uluslararası Sosyal Bilimler Konferansının Özet Yazım Kılavuzu iconKullanim kilavuzu içindekiler

Uluslararası Sosyal Bilimler Konferansının Özet Yazım Kılavuzu iconDevlet düzeyinde verilmiş olan bir zararın tazminini sağlayan kuruma...

Uluslararası Sosyal Bilimler Konferansının Özet Yazım Kılavuzu iconYazim klavuzu başlik

Uluslararası Sosyal Bilimler Konferansının Özet Yazım Kılavuzu iconYazım ve noktalama kurallarını uygulama


Coğrafya
© 2000-2018
kişileri
c.ogren-sen.com