Ders : sosyal biLGİler yillik ders plani


sayfa1/3
c.ogren-sen.com > Ekonomi > Ders
  1   2   3

OKULU : ……………………………………………… ÜNİTELENDİRİLMİŞ

DERS : SOSYAL BİLGİLER YILLIK DERS PLANI

SINIF : 7 / Sayfa : /

SÜRE

ÜNİTE: TÜRKİYE’NİN COĞRAFÎ BÖLGELERİ

AY

HAFTA

DERS SAATİ

KAZANIMLAR

DAVRANIŞLAR

ALT ÖĞRENME ALANI

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE

TEKNİKLERİ

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ, ARAÇ VE GEREÇLERİ

DEĞERLENDİRME

(Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi)

EYLÜL

3. HAFTA

18-22 Eylül

3

Ünitede geçen kavramların anlam bilgisini verme

Coğrafî bölgeleri oluşturan etmenler bilgisi

Coğrafî bölgeler ile ilgili sınıflamalar bilgisi

Karadeniz Bölgesi bölümlerinin özellikleri bilgisi

Karadeniz Bölgesi bölümlerinin özelliklerini kavrayabilme

Karadeniz Bölgesi’ni gösteren haritayı okuyabilme

Bölgenin ekonomik gücünü kavrayabilme

Coğrafi bölge, bölüm, yöreyi tanıma

Karadeniz Bölgesi’nin iklim ve yeryüzü şekilleri ile ekonomik özelliklerini anlama

Coğrafî bölge ve bölüm

Bölge, bölüm ve yöre

Türkiye’de coğrafî bölgeleri oluşturan etmenler

Türkiye’nin coğrafî bölgeleri ve bölümleri

Karadeniz Bölgesi

Batı Karadeniz bölümü

Orta Karadeniz bölümü

Doğu Karadeniz bölümü

Anlatma

Soru - yanıt

Tartışma

Örnek olay inceleme

Yaşanılan bölgenin özelliğine göre seçilen bir yere gezi düzenleme

Ders kitabı

Atlas

Harita

Küre

Resim ve kartpostallar

Haftanın son dersinde bilgiyi ölçmeye yönelik sınavlar uygulama

Test soruları çözme ve değerlendirme

4. HAFTA

25-29 Eylül

3

Marmara Bölgesi bölümlerinin özellikleri bilgisi

Marmara Bölgesi bölümlerinin özelliklerini kavrayabilme

Marmara Bölgesi’ni gösteren haritayı okuyabilme

Bölgenin ekonomik gücünü kavrayabilme

Marmara Bölgesi’nin iklim ve yeryüzü şekilleri ile ekonomik özelliklerini anlama

Marmara Bölgesi

Yıldız bölümü

Ergene bölümü

Çatalca - Kocaeli bölümü

Güney Marmara bölümü

Anlatma

Soru - yanıt

Tartışma

Örnek olay inceleme

Yaşanılan bölgenin özelliğine göre seçilen bir yere gezi düzenleme

Ders kitabı

Atlas

Harita

Küre

Resim ve kartpostallar

Haftanın son dersinde bilgiyi ölçmeye yönelik sınavlar uygulama

Test soruları çözme ve değerlendirmeSÜRE

ÜNİTE: TÜRKİYE’NİN COĞRAFÎ BÖLGELERİ

AY

HAFTA

DERS SAATİ

KAZANIMLAR

DAVRANIŞLAR

ALT ÖĞRENME ALANI

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE

TEKNİKLERİ

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ, ARAÇ VE GEREÇLERİ

DEĞERLENDİRME

(Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi)

EKİM

1.HAFTA

02-06 Ekim

3

Ege Bölgesi bölümlerinin özellikleri bilgisi

Ege Bölgesi bölümlerinin özelliklerini kavrayabilme

Ege Bölgesi’ni gösteren haritayı kavrayabilme, okuyabilme.

Bölgenin ekonomik gücünü kavrayabilme

Ege Bölgesi’nin iklim ve yeryüzü şekilleri ile ekonomik özelliklerini anlama

Ege Bölgesi

Ege bölümü

İç Batı Anadolu bölümü

Anlatma

Soru - yanıt

Tartışma

Örnek olay inceleme

Yaşanılan bölgeye göre seçilen bir yere gezi düzenleme

Ders kitabı

Atlas

Harita

Dünya Küre

Resim ve kartpostallar

Test soruları çözme ve değerlendirme


2. HAFTA

09-13 Ekim

3

Kavrayabilme Akdeniz Bölgesi bölümlerinin özellikleri bilgisi

Akdeniz Bölgesi bölümlerinin özelliklerini kavrayabilme

Akdeniz Bölgesi’ni gösteren haritayı okuyabilme

Bölge’nin ekonomik gücünü kavrayabilme

Akdeniz Bölgesi’nin iklim ve yeryüzü şekilleri ile ekonomik özelliklerini anlama

Akdeniz Bölgesi

Antalya bölümü

Adana bölümü

Anlatma

Soru - yanıt

Tartışma

Örnek olay inceleme

Yaşanılan bölgeye göre seçilen bir yere gezi düzenleme

Ders kitabı

Atlas

Harita

Dünya Küre

Resim ve kartpostallar

Tüm haftaların son dersinde bilgiyi ölçme-ye yönelik sınavlar uygulama

Testi soruları çözme ve değerlendirme

3. HAFTA

16-20 Ekim

3

Güneydoğu Anadolu Bölgesi bölümlerinin özellikleri bilgisi

Güneydoğu Anadolu Bölgesi bölümlerinin özelliklerini kavrayabilme

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ni gösteren haritayı okuyabilme

Bölgenin ekonomik gücünü

Güneydoğu Bölgesi’nin iklim ve yeryüzü şekilleri ile ekonomik özelliklerini anlama

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Orta Fırat bölümü

Dicle bölümü

Anlatma

Soru - yanıt

Tartışma

Örnek olay inceleme

Yaşanılan bölgeye göre seçilen bir yere gezi düzenleme

Ders kitabı

Atlas

Harita

Dünya Küre

Resim ve kartpostallar
22-25.10.2006 ŞEKER BAYRAMI TATİLİ

EKİM

4. HAFTA

26-27 Ekim

3

Doğu Anadolu Bölgesi bölümlerinin özellikleri bilgisi

Doğu Anadolu Bölgesi bölümlerinin özelliklerini kavrayabilme

Doğu Anadolu Bölgesi’ni gösteren haritayı okuyabilme

Bölgenin ekonomik gücünü kavrayabilme

Doğu Anadolu Bölgesi’nin iklim ve yeryüzü şekilleri ile ekonomik özelliklerini anlama

Doğu Anadolu Bölgesi

Yukarı Fırat bölümü

Erzurum - Kars bölümü

Yukarı Murat - Van bölümü

Hakkâri bölümü

Anlatma

Soru - yanıt

Tartışma

Örnek olay inceleme

Yaşanılan bölgeye göre seçilen bir yere gezi düzenleme

Ders kitabı

Atlas

Harita

Dünya Küre

Resim ve kartpostallar

KAZANIM 1. SINAV

5.HAFTA

30-31 Ekim

3

İç Anadolu Bölgesi bölümlerinin özellikleri bilgisi

İç Anadolu Bölgesi bölümlerinin özelliklerini kavrayabilme

İç Anadolu Bölgesi’ni gösteren haritayı okuyabilme

Bölgenin ekonomik gücünü kavrayabilme

İç Anadolu Bölgesi’nin iklim ve yeryüzü şekilleri ile ekonomik özelliklerini anlama


İç Anadolu Bölgesi

Konya bölümü

Yukarı Sakarya bölümü

Orta Kızılırmak bölümü

Yukarı Kızılırmak bölümü

Anlatma

Soru - yanıt

Tartışma

Örnek olay inceleme

Yaşanılan bölgeye göre seçilen bir yere gezi düzenleme

Ders kitabı

Atlas

Harita

Dünya Küre

Resim ve kartpostallarSÜRE

ÜNİTE: TÜRKİYE’NİN COĞRAFÎ BÖLGELERİ, İSTANBUL’UN FETHİ ve SONRASI

AY

HAFTA

DERS SAATİ

KAZANIMLAR

DAVRANIŞLAR

ALT ÖĞRENME ALANI

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE

TEKNİKLERİ

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ, ARAÇ VE GEREÇLERİ

DEĞERLENDİRME

(Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi)

KASIM

1. HAFTA

01-03 Kasım

3

Türkiye’nin Dünya üzerindeki yerinin önemini kavrayabilme

Bazı devletlerin Türkiye’nin güçlenme-sini istemediğini kavrayabilme

Ülkemizde iç tehdit unsurlarının hedeflerini kavrayabilme

Boğazların önemini açıklama

Petrol kaynaklarına komşu olmanın önemini açıklama

Türkiye’nin jeopolitik konumunun Dünya güç dengesine etkisini açıklama

İç tehdit unsurlarının anarşi, terör yaratıp devlet otoritesini sarsmayı, çağdaş anlayışı yıkmayı amaçladıklarını açıklama

Türkiye’nin stratejik durumu

Türkiye’nin jeopolitik yeri ve önemi

İç tehdit

Dış tehdit

Yurt sevgisi

Anlatma

Soru - yanıt

Tartışma

Örnek olay inceleme

Yaşanılan bölgeye göre seçilen bir yere gezi düzenleme

Ders kitabı

Atlas

Harita

Dünya Küre

Resim ve kartpostallar

Test soruları çözme ve değerlendirme

Ünite sonunda tüm üniteyi kapsayan büyük sınav yapma

2. HAFTA

06-10 Kasım

3

İstanbul’un fethi ve sonrası ünitesinde geçen kavramların anlam bilgisi

İstanbul’un fethi ile ilgili olgular bilgisi ve bunları açıklayabilme

Osmanlı Devleti’nin batıdaki ilerlemeleri ile ilgili olgular bilgisi. Atatürkçülüğün tanımı, önemi ve niteliklerini kavrayabilme

İstanbul’un fethinin Türk ve dünya tarihi açısından önemini anlama.

İstanbul’un fethi, nedenleri ve sonuçları

Osmanlı Devleti’nin batıdaki ilerlemeleri

Sırbistan, Mora yarımadası, Eflâk ve Boğdan’ın alınması

Bosna - Hersek ve Arnavutluk’un alınması

Anlatma

Soru - yanıt

Tartışma

Örnek olay inceleme

Ders kitabı

Atlas

Harita

Dünya Küre

Resim ve kartpostallar

Haftanın son dersinde bilgiyi ölçmeye yönelik sınavlar uygulama

Test soruları çözme ve değerlendirme

3. HAFTA

13-17 Kasım

3

Osmanlı Devleti’nin batıdaki ilerlemeleri ile ilgili olgular bilgisi

Osmanlı Devleti’nin batıdaki ilerlemeleri ile ilgili olguları açıklayabilme

Osmanlı Devleti’nin Avrupa’daki ilerlemelerini anlama

Osmanlı - Macar ilişkileri (Belgrat’ın
alınması, Mohaç Meydan Savaşı)

Osmanlı - Fransız ilişkileri (Kapitülasyonlar)

Anlatma

Soru - yanıt

Tartışma

Örnek olay inceleme

Ders kitabı

Atlas

Harita

Dünya Küre

Resim ve kartpostallar

Haftanın son dersinde bilgiyi ölçmeye yönelik sınavlar uygulama

Test soruları çözme ve değerlendirme

4. HAFTA

20-24 Kasım

3

Osmanlı Devleti’nin batı ile ilişkileriyle ilgili olgular bilgisi

Osmanlı-Avusturya ilişkilerini kavrayabilme

Osmanlı – Avrupa ilişkilerini kavrama

Osmanlı - Avusturya ilişkileri (I. Viyana Kuşatması, Alman Seferi, Zigetvar
Seferi)

Anlatma

Soru - yanıt

Tartışma

Ders kitabı

Atlas

Harita

Test soruları çözme ve değerlendirme

5. HAFTA

27 Kasım-01 Aralık

3

Osmanlı Devleti’nin denizlerdeki ilerlemeleri ile ilgili olgular bilgisi

Osmanlı Devleti’nin denizlerdeki ilerlemeleri ile ilgili olguları açıklayabilme

Osmanlı Devleti’nin deniz gücünü anlama

Bir devletin denizlerde de güçlü olması gereğini kavrama

Osmanlı Devleti’nin denizlerdeki ilerlemeleri

Karadeniz’in bir Türk gölü hâline gelmesi


Anlatma

Soru - yanıt

Tartışma

Örnek olay inceleme

Anlatma

Soru - yanıt

Tartışma

Örnek olay inceleme

Ders kitabı

Tarih atlası

Haritalar


Haftanın son der-sinde bilgiyi ölçmeye yönelik sınavlar uygulama

Ünite sonunda yazılı sınav uygulama

Test soruları çözme ve değerlendirme
SÜRE

ÜNİTE: İSTANBUL’UN FETHİ ve SONRASI / AVRUPA’DA YENİLİKLER

AY

HAFTA

DERS SAATİ

KAZANIMLAR

DAVRANIŞLAR

ALT ÖĞRENME ALANI

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE

TEKNİKLERİ

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ, ARAÇ VE GEREÇLERİ

DEĞERLENDİRME

(Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi)

ARALIK

1. HAFTA

04-08 Aralık

3

Osmanlı Devleti’nin denizlerdeki ilerlemeleri ile ilgili olgular bilgisi

Osmanlı Devleti’nin denizlerdeki ilerlemeleri ile ilgili olguları açıklayabilme

Osmanlı Devleti’nin deniz gücünü anlama

Bir devletin denizlerde de güçlü olması gereğini kavrama

Akdeniz’de Türk denizciliği

Hint deniz seferlerinin nedenleri ve sonuçları

Anlatma

Soru - yanıt

Tartışma

Örnek olay inceleme

Anlatma

Soru - yanıt

Tartışma

Örnek olay inceleme

Ders kitabı

Tarih atlası

Haritalar


Haftanın son der-sinde bilgiyi ölçmeye yönelik sınavlar uygulama

Ünite sonunda yazılı sınav uygulama

Test soruları çözme ve değerlendirme

2. HAFTA

11-15 Aralık

3

Osmanlı Devleti’nin doğuda ve güneydeki ilerlemeleri ile ilgili olgular bilgisi


Osmanlı – Arap ilişkileri hakkında fikir yürütebilme Osmanlı Devleti’nin doğuda ve güneydeki ilerlemeleri ile ilgili olguları açıklayabilme

Osmanlı Devleti’nin doğuda ve güneydeki ilerlemeleri

Osmanlı - Akkoyunlu ilişkileri

Anlatma

Soru - yanıt

Tartışma

Örnek olay inceleme

Ders kitabı

Tarih atlası

Haritalar

KAZANIM 2. SINAV

Haftanın son dersinde bilgiyi ölçmeye yönelik sınavlar uygulama

Ünite sonunda yazılı sınav uygulama

Test soruları çözme ve değerlendirme

3. HAFTA

18-22 Aralık

3

Batıda, doğuda ve denizlerdeki gelişmelerde Osmanlı padişahlarının rolünü açıklayabilme


Osmanlı yönetiminin Osmanlı’nın gelişmesindeki yeri ve önemi

İstanbul’un fethi ve sonrası ünitesi ile ilgili haritaları okuyabilme

Osmanlı - İran ilişkileri, neden ve
sonuçları


Anlatma

Soru - yanıt

Tartışma

Örnek olay inceleme

Ders kitabı

Tarih atlası

Haritalar

Haftanın son der-sinde bilgiyi ölçmeye yönelik sınavlar uygulama

Ünite sonunda yazılı sınav uygulama

Test soruları çözme ve değerlendirme

4. HAFTA

25-29 Aralık

3

Batıda, doğuda ve denizlerdeki gelişmelerde Osmanlı padişahlarının rolünü açıklayabilme


Osmanlı yönetiminin Osmanlı’nın gelişmesindeki yeri ve önemi

İstanbul’un fethi ve sonrası ünitesi ile ilgili haritaları okuyabilme

Osmanlı - Memlük ilişkileri

Anlatma

Soru - yanıt

Tartışma

Örnek olay inceleme

Ders kitabı

Tarih atlası

Haritalar

Haftanın son der-sinde bilgiyi ölçmeye yönelik sınavlar uygulama

Ünite sonunda yazılı sınav uygulama

Test soruları çözme ve değerlendirme

30.12.2006 / 03.01.2007 KURBAN BAYRAMI TATİLİSÜRE

ÜNİTE: AVRUPADA YENİLİKLER / 17. VE 18.YÜZYILLARDA OSMANLI DEVLETİ

AY

HAFTA

DERS SAATİ

KAZANIMLAR

DAVRANIŞLAR

ALT ÖĞRENME ALANI

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE

TEKNİKLERİ

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ, ARAÇ VE GEREÇLERİ

DEĞERLENDİRME

(Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi)

OCAK

1. HAFTA

04-05 Ocak

3

Avrupa’da yenilikler ünitesinde geçen kavramların anlam bilgisi Avrupa’da yeniliklerle ilgili olgular bilgisi

Avrupa’daki yenilikleri kavrama, bilim ve kültür etkileşimini kavrayabilme

Yeni buluşlar ve sonuçları

Keşifler ve sonuçları

Anlatma

Soru - yanıt

Tartışma

Örnek olay inceleme

Ders kitabı

Tarih atlası

Haritalar

Haftanın son dersinde bilgiyi ölçmeye yönelik sınavlar uygulama

Ünite sonunda yazılı sınav uygulama

Test soruları çözme ve değerlendirme

2. HAFTA

08-12 Ocak

3

Avrupa’daki yeniliklerle ilgili olguları açıklayabilme

Avrupa’daki yeniliklerin önemini kavrayabilme

Avrupa’da yeniliklerin yapıldığı ülkeleri özellikleriyle kavrayabilme

Avrupa’da yeniliklerin yapıldığı ülkeleri özellikleriyle açıklayabilme

Avrupa’daki yenilikleri kavrama, bilim ve kültür etkileşimini kavrayabilme

Rönesans nedenleri ve sonuçları

Reform nedenleri ve sonuçları

Aydınlanma Çağı

Sanayi İnkılâbı

Anlatma

Soru - yanıt

Tartışma

Örnek olay inceleme

Ders kitabı
Tarih atlası

Haritalar

Haftanın son dersinde bilgiyi ölçmeye yönelik sınavlar uygulama

Test soruları çözme ve değerlendirme,

Ünite sonunda büyük sınav uygulama

3. HAFTA

15-19 Ocak

3

17. ve 18. yüzyıllarda Osmanlı Devleti ünitesinde geçen kavramların anlam bilgisi

17. yüzyılda Osmanlı Devleti ile ilgili temel olgular bilgisi

Osmanlı Devleti’nin duraklama döneminden yararlanarak bir ülkenin geri kalmasına neden olan unsurları öğrenme

17. yüzyılda Osmanlı Devleti

Siyasal durumu

Osmanlı Devleti’nin doğu siyaseti


Anlatma

Soru - yanıt

Tartışma

Örnek olay inceleme

Ders kitabı
Tarih atlası

Haritalar

YARIYIL SONU KAZANIM SINAVI

Haftanın son dersinde bilgiyi ölçmeye yönelik sınavlar uygulama

Test soruları çözme ve değerlendirme,

Ünite sonunda büyük sınav uygulama

4. HAFTA

22-26 Ocak

3

17. ve 18. yüzyıllarda Osmanlı Devleti ünitesinde geçen kavramların anlam bilgisi

17. yüzyılda Osmanlı Devleti ile ilgili temel olgular bilgisi

Osmanlı Devleti’nin duraklama döneminden yararlanarak bir ülkenin geri kalmasına neden olan unsurları öğrenme

Osmanlı Devleti’nin Avrupa siyaseti

Anlatma

Soru - yanıt

Tartışma

Örnek olay inceleme

Ders kitabı
Tarih atlası

Haritalar

Haftanın son dersinde bilgiyi ölçmeye yönelik sınavlar uygulama

Test soruları çözme ve değerlendirme,

Ünite sonunda büyük sınav uygulama

29.01 / 09.02.2007 YARIYIL TATİLİ
  1   2   3

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Ders : sosyal biLGİler yillik ders plani iconDersi ÜNİtelendiRİLMİŞ yillik ders plani

Ders : sosyal biLGİler yillik ders plani iconDersi ÜNİtelendiRİLMİŞ yillik ders plani

Ders : sosyal biLGİler yillik ders plani icon11. siniflar tc. İNkilâp tariHİ ve atatüRKÇÜLÜk dersi ÜNİtelendiRİLMİŞ yillik ders plani

Ders : sosyal biLGİler yillik ders plani icon10. siniflar görsel sanatlar (resiM) dersi ÜNİtelendiRİLMİŞ yillik ders plani

Ders : sosyal biLGİler yillik ders plani icon10. siniflar görsel sanatlar (resiM) dersi ÜNİtelendiRİLMİŞ yillik ders plani

Ders : sosyal biLGİler yillik ders plani iconDers : sosyal biLGİler

Ders : sosyal biLGİler yillik ders plani iconDers : sosyal biLGİler

Ders : sosyal biLGİler yillik ders plani iconSosyal biLGİler sinif ders notu

Ders : sosyal biLGİler yillik ders plani iconDers: sosyal biLGİler üNİTE: geçMİŞİMİ ÖĞreniyorum

Ders : sosyal biLGİler yillik ders plani icon2014-2015 EĞİTİM-ÖĞretim yili imamoğlu hüRRİyet ilkokulu siniflar...


Coğrafya
© 2000-2018
kişileri
c.ogren-sen.com