Ders saati


sayfa1/3
c.ogren-sen.com > Ekonomi > Ders
  1   2   3

BÜYÜKTUZHİSAR ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ

2015–2016 ÖĞRETİM YILI
FİZİK DERSİ 10. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI


Ay

Hafta

Ders saati

Konu

Kazanımlar

Etkinlik

Öğrenme-öğretme yöntem ve teknikleri (etkinlikler)

Kullanılan eğitim teknolojileri, araç ve gereçleri

Değerlendirme (hedef ve davranışlara ulaşma düzeyi))

ÜNİTE–1: BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ

EYLÜL
(4.HAFTA)
28 EYLÜL-

2 EKİM

1.HAFTA

2

1.1. Basınç ve Kaldırma Kuvveti

1.1.1. Katılarda ve durgun sıvılarda basınç kavramını açıklar, basıncı etkileyen değişkenleri

analiz eder.

a. Öğrencilerin basınç kavramının uygulama alanlarına örnekler vererek açıklamaları sağlanır. b. Öğrencilerin günlük hayat örnekleri üzerinden basıncın hayatımıza etkilerini tartışmaları sağlanır.


 

Anlatım, soru-cevap, tartışma, deney, gözlem, gösteri, anahtar kavram, Çoklu Zekâ Öğrenme Kuramı, 5E Öğrenme Modeli

Ders kitabı, Akıllı tahta, internetten Vitamin Lise kullanımı, Yardımcı kaynaklar

1.ATATÜRK'ÜN HAYATI

EKİM
(1.HAFTA)
5-9

EKİM

2.HAFTA

2

1.1. Basınç ve Kaldırma Kuvveti

1.1.1. Katılarda ve durgun sıvılarda basınç kavramını açıklar, basıncı etkileyen değişkenleri

analiz eder.

c. Katı, sıvı ve gaz basınçları arasındaki farklar vurgulanır.

ç. Öğrencilerin deney yaparak ve simülasyonlar kullanarak basıncı etkileyen değişkenleri

analiz etmeleri sağlanır.

d. Öğrencilerin katı basıncı ve durgun sıvı basıncı ile ilgili hesaplamalar yapmaları

sağlanır.
Anlatım, soru-cevap, tartışma, deney, gözlem, gösteri, anahtar kavram, Çoklu Zekâ Öğrenme Kuramı, 5E Öğrenme Modeli

Ders kitabı, Akıllı tahta, internetten Vitamin Lise kullanımı, Yardımcı kaynaklar
EKİM

(2.HAFTA)

12-16

EKİM

3.HAFTA

2

1.1. Basınç ve Kaldırma Kuvveti

1.1.2. Akışkanlarda akış hızı ile akışkan basıncı arasındaki ilişkiyi keşfeder.

a. Öğrencilerin deneylerden elde edilen verilerden sonuçlar çıkarmaları ve Bernoulli

ilkesini açıklamaları sağlanır.

b. Bernoulli ilkesiyle ilgili matematiksel işlemlere girilmez.

c. Öğrencilerin günlük hayatta akışkanların hızının (Bernoulli ilkesi ile açıklanan olayların) yaşatabileceği sorunları ve sağlayabileceği avantajları tartışmaları sağlanır.

ç. Öğrencilerin basınç etkisi ile çalışan ölçme araçlarının (barometre, altimetre,

manometre, batimetre) çalışma ilkelerini açıklamaları sağlanır.
Anlatım, soru-cevap, tartışma, deney, gözlem, gösteri, anahtar kavram, Çoklu Zekâ Öğrenme Kuramı, 5E Öğrenme Modeli

Ders kitabı, Akıllı tahta, internetten Vitamin Lise kullanımı, Yardımcı kaynaklar
EKİM

(3.HAFTA)

19-23

EKİM

4.HAFTA

2

1.1. Basınç ve Kaldırma Kuvveti

1.1.3. Basıncın hal değişimine etkisini analiz eder.

a. Öğrencilerin deneylerden elde edilen verilerden sonuçlar çıkarmalarına fırsat

verilir.

b. Öğrencilerin günlük hayatta karşılaştıkları basıncın hal değişimine etkisi ile

ilgili olayları açıklamaları sağlanır.

 

Anlatım, soru-cevap, tartışma, deney, gözlem, gösteri, anahtar kavram, Çoklu Zekâ Öğrenme Kuramı, 5E Öğrenme Modeli

Ders kitabı, Akıllı tahta, internetten Vitamin Lise kullanımı, Yardımcı kaynaklar

2.ATATÜRK'ÜN KİŞİLİĞİ VE ÖZELLİKLERİ

EKİM (4.HAFTA)

26-30

EKİM

5. HAFTA

2

1.1. Basınç ve Kaldırma Kuvveti

1.1.4. Durgun akışkanların cisimlere uyguladığı kaldırma kuvvetlerini açıklar.

a. Öğrencilerin durgun akışkanlarda kaldırma kuvvetini basınç kavramı ile ilişkilendirerek

açıklamaları sağlanır.

b. Öğrencilerin Archimedes ilkesini açıklamaları sağlanır.

c. Öğrencilerin batma, yüzme ve askıda kalma olaylarını, cisme uygulanan kaldırma kuvveti ile ilişkilendirmeleri sağlanır.

ç. Öğrencilerin durgun akışkanların cisimlere uyguladığı kaldırma kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz etmeleri sağlanır.

d. Kaldırma kuvveti ile ilgili matematiksel işlemlere girilmez.

e. Öğrencilerin günlük hayattan kaldırma kuvveti ile ilgili problem durumları ortaya koymaları ve çözüm yolları üretmeleri sağlanır.
Anlatım, soru-cevap, tartışma, deney, gözlem, gösteri, anahtar kavram, Çoklu Zekâ Öğrenme Kuramı, 5E Öğrenme Modeli

Ders kitabı, Akıllı tahta, internetten Vitamin Lise kullanımı, Yardımcı kaynaklar

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI

ÜNİTE–2: ELEKTRİK VE MANYETİZMA

KASIM

(1.HAFTA)

2-6

KASIM

6.HAFTA

2

2.1. Elektrik Yükleri

2.1.1. Elektrik yükünün özelliklerini açıklar.

a. Öğrencilerin iki tür elektrik yükü olduğunu ve toplam elektrik yükünün korunumlu olduğunu anlamaları sağlanır.

2.1.2. Elektrikle yüklenme olayını açıklar ve farklı tür maddelerin elektrikle yüklenmelerini

karşılaştırır.

a. Öğrencilerin günlük hayat örneklerini incelemeleri sağlanır.

b. Öğrencilerin deneyler yaparak ve simülasyonlar kullanarak karşılaştırma yapmaları için ortam hazırlanır.
Anlatım, soru-cevap, tartışma, deney, gözlem, gösteri, anahtar kavram, Çoklu Zekâ Öğrenme Kuramı, 5E Öğrenme Modeli

Ders kitabı, Akıllı tahta, internetten Vitamin Lise kullanımı, Yardımcı kaynaklar

3.ATATÜRK'ÜN DÜŞÜNCE SİSTEMİNİN OLUŞUMUNU HAZIRLAYAN ETKENLER

KASIM

(2.HAFTA)

9-13

KASIM


7.HAFTA

2

2.1. Elektrik Yükleri

Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir” M.K. Atatürk

2.1.3. Elektriklenen iletken ve yalıtkanlarda yüklü parçacıkların hareketini ve yük dağılımlarını karşılaştırır.

a. Öğrencilerin iletken ve yalıtkan kavramlarının bilim

tarihinde doğuşunu incelemeleri sağlanır.

b. Öğrencilerin deneyler yaparak ve simülasyonlar

kullanarak karşılaştırma yapmaları için ortam hazırlanır.

c. Öğrencilerin Faraday kafesinin ortaya çıkışına yol açan

gelişmeleri inceleyerek yük dağılımı kavramını

tartışmaları için fırsat verilir.

Atatürk’ün Cumhuriyet ve Demokrasiye verdiği önemi kavrama
Anlatım, soru-cevap, tartışma, deney, gözlem, gösteri, anahtar kavram, Çoklu Zekâ Öğrenme Kuramı, 5E Öğrenme Modeli

Ders kitabı, Akıllı tahta, internetten Vitamin Lise kullanımı, Yardımcı kaynaklar

10 KASIM ATATÜRK'Ü ANMA HAFTASI


KASIM

(3.HAFTA)

16–20

KASIM


8.HAFTA

2

2.1. Elektrik Yükleri

2.1.4. Yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar.

a. Öğrencilerin deneyler yaparak yüklü cisimler

arasındaki etkileşimi (Coulomb Kuvveti) irdelemeleri

sağlanır.

b. Yüklerin etkileşimi ile ilgili matematiksel işlemlere

girilmez.

c. Öğrencilerin elektrik alan kavramını anlamaları ve

yüklü cisimler arasındaki etkileşim ile ilişkilendirmeleri

sağlanır.

ç. Elektrik alanla ilgili matematiksel işlemlere girilmez.
Anlatım, soru-cevap, tartışma, deney, gözlem, gösteri, anahtar kavram, Çoklu Zekâ Öğrenme Kuramı, 5E Öğrenme Modeli

Ders kitabı, Akıllı tahta, internetten Vitamin Lise kullanımı, Yardımcı kaynaklar

I. YAZILI YOKLAMA


KASIM

(4.HAFTA)

23–27

KASIM


9.HAFTA

2

2.2. Akım, Potansiyel Fark, Direnç

2.2.1. Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı

kavramlarını açıklar.

a. Öğrenicilerin elektroliz kabını kullanarak elektrik

yükünün hareketi üzerinden elektrik akımı kavramını

açıklamaları için ortam hazırlanır.

b. Öğrencilerin katılar, sıvılar ve gazlar için elektrik

akımını tartışmaları sağlanır.

c. Öğrencilerin deneyler yaparak bir iletkenin direncinin

bağlı olduğu değişkenleri analiz etmeleri sağlanır.
Anlatım, soru-cevap, tartışma, deney, gözlem, gösteri, anahtar kavram, Çoklu Zekâ Öğrenme Kuramı, 5E Öğrenme Modeli

Ders kitabı, Akıllı tahta, internetten Vitamin Lise kullanımı, Yardımcı kaynaklar
ARALIK

(1.HAFTA)

30 KASIM-

4 ARALIK


10. HAFTA

2

2.3. Elektrik Devreleri

2.3.1. Akım, direnç ve potansiyel farkı kavramları aralarındaki ilişkiyi analiz eder.

a. Öğrencilerin basit devreler üzerinden deney yaparak akım, direnç ve potansiyel fark arasındaki ilişkinin matematiksel modelini çıkarabilmeleri sağlanır.

b. Öğrenciler basit elektrik devrelerinde direnç, potansiyel fark ve elektrik akımı kavramları ile ilgili problemler çözer.

c. Öğrencilerin basit elektrik devrelerinde eşdeğer direnç hesaplamaları yapmaları sağlanır.
Anlatım, soru-cevap, tartışma, deney, gözlem, gösteri, anahtar kavram, Çoklu Zekâ Öğrenme Kuramı, 5E Öğrenme Modeli

Ders kitabı, Akıllı tahta, internetten Vitamin Lise kullanımı, Yardımcı kaynaklar

4.ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE SİSTEMİ

ARALIK

(2.HAFTA)

7-11

ARALIK

11.HAFTA

2

2.3. Elektrik Devreleri

Bilim ve Teknik İçin Sınır Yoktur.’’ M.K. Atatürk

2.3.2. Günlük hayatta üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar.

a. Öğrencilerin pillerin kullanım amaçlarına göre birbirleriyle bağlanma şekillerini incelemeleri ve tükenme sürelerini karşılaştırmaları sağlanır.

b. Öğrencilerin ilk pilin keşfi üzerine deneyler yapan bilim insanları Galvani ve Volta’nın bakış açıları arasındaki farkı tartışmaları sağlanır.
Anlatım, soru-cevap, tartışma, deney, gözlem, gösteri, anahtar kavram, Çoklu Zekâ Öğrenme Kuramı, 5E Öğrenme Modeli

Ders kitabı, Akıllı tahta, internetten Vitamin Lise kullanımı, Yardımcı kaynaklar
ARALIK (3.HAFTA)

14-18

ARALIK

12.HAFA

2

2.3. Elektrik Devreleri

2.3.3. Kirchoff’un akımlar ve gerilimler kanunlarını açıklar.

a. Kirchoff kanunları ile ilgili matematiksel işlemlere girilmez.

2.3.4. Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir.

a. Öğrencilerin mekanik enerji ve güç kavramları ile ilişki kurmaları sağlanır.

b. Öğrencilerin elektrikle çalışan aletlerin ve devre elemanlarının birim zamanda harcadığı elektrik enerjisini hesaplamaları sağlanır.
Anlatım, soru-cevap, tartışma, deney, gözlem, gösteri, anahtar kavram, Çoklu Zekâ Öğrenme Kuramı, 5E Öğrenme Modeli

Ders kitabı, Akıllı tahta, internetten Vitamin Lise kullanımı, Yardımcı kaynaklar
ARALIK (4.HAFTA)

21-25

ARALIK

13.HAFTA

2

2.3. Elektrik Devreleri

32.3.4. Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını
  1   2   3

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Ders saati iconDers saati

Ders saati iconDers saati

Ders saati iconDers Saati

Ders saati iconDers saati

Ders saati iconDers saati

Ders saati icon12 Ders Saati

Ders saati iconDers Saati

Ders saati iconDers saati

Ders saati iconDers saati

Ders saati iconDers Saati


Coğrafya
© 2000-2018
kişileri
c.ogren-sen.com