TÜRKÇE başlık (tahoma 16 punto – tümü büyük – kalın – sola Hİzali)


c.ogren-sen.com > Ekonomi > Evraklar


TÜRKÇE başlık (tahoma 16 punto – tümü büyük – kalın – sola HİZALI)
İNGİLİZCE BAŞLIK (TAHOMA 10 PUNTO – TÜMÜ BÜYÜK HARF – KALIN – SOLA HİZALI)
unvan ad-soyad

Kurum, E-Posta
unvan ad-soyad

Kurum, E-Posta
unvan ad-soyad

Kurum, E-Posta


ÖZET

Verdana 8 punto italik iki yana yaslı, maksimum 200 kelime olmalıdır. Verdana 8 punto italik iki yana yaslı, maksimum 200 kelime olmalıdır. Verdana 8 punto italik iki yana yaslı, maksimum 200 kelime olmalıdır. Verdana 8 punto italik iki yana yaslı, maksimum 200 kelime olmalıdır. Verdana 8 punto italik iki yana yaslı, maksimum 200 kelime olmalıdır. Verdana 8 punto italik iki yana yaslı, maksimum 200 kelime olmalıdır. Verdana 8 punto italik iki yana yaslı, maksimum 200 kelime olmalıdır. Verdana 8 punto italik iki yana yaslı, maksimum 200 kelime olmalıdır. Verdana 8 punto italik iki yana yaslı, maksimum 200 kelime olmalıdır. Verdana 8 punto italik iki yana yaslı, maksimum 200 kelime olmalıdır. Verdana 8 punto italik iki yana yaslı, maksimum 200 kelime olmalıdır. Verdana 8 punto italik iki yana yaslı, maksimum 200 kelime olmalıdır. Verdana 8 punto italik iki yana yaslı, maksimum 200 kelime olmalıdır. Verdana 8 punto italik iki yana yaslı, maksimum 200 kelime olmalıdır. Verdana 8 punto italik iki yana yaslı, maksimum 200 kelime olmalıdır. Verdana 8 punto italik iki yana yaslı, maksimum 200 kelime olmalıdır. Verdana 8 punto italik iki yana yaslı, maksimum 200 kelime olmalıdır. Verdana 8 punto italik iki yana yaslı, maksimum 200 kelime olmalıdır.

Anahtar Sözcükler: Ekonomi, Din, Yatırım, ModernizmABSTRACT

Verdana 8 punto italik iki yana yaslı, maksimum 200 kelime olmalıdır. Verdana 8 punto italik iki yana yaslı, maksimum 200 kelime olmalıdır. Verdana 8 punto italik iki yana yaslı, maksimum 200 kelime olmalıdır. Verdana 8 punto italik iki yana yaslı, maksimum 200 kelime olmalıdır. Verdana 8 punto italik iki yana yaslı, maksimum 200 kelime olmalıdır. Verdana 8 punto italik iki yana yaslı, maksimum 200 kelime olmalıdır. Verdana 8 punto italik iki yana yaslı, maksimum 200 kelime olmalıdır. Verdana 8 punto italik iki yana yaslı, maksimum 200 kelime olmalıdır. Verdana 8 punto italik iki yana yaslı, maksimum 200 kelime olmalıdır. Verdana 8 punto italik iki yana yaslı, maksimum 200 kelime olmalıdır. Verdana 8 punto italik iki yana yaslı, maksimum 200 kelime olmalıdır. Verdana 8 punto italik iki yana yaslı, maksimum 200 kelime olmalıdır. Verdana 8 punto italik iki yana yaslı, maksimum 200 kelime olmalıdır. Verdana 8 punto italik iki yana yaslı, maksimum 200 kelime olmalıdır. Verdana 8 punto italik iki yana yaslı, maksimum 200 kelime olmalıdır. Verdana 8 punto italik iki yana yaslı, maksimum 200 kelime olmalıdır. Verdana 8 punto italik iki yana yaslı, maksimum 200 kelime olmalıdır. Verdana 8 punto italik iki yana yaslı, maksimum 200 kelime olmalıdır.

Keywords: Economy, Religion, Investment, Modernism


1. GİRİŞ (TAHOMA – 12 PUNTO – TÜMÜ BÜYÜK - KALIN – SOLA HİZALI)


Tahoma 10 punto, 1,5 satır aralığı, satır başlarından önce 6 nokta aralık bırakılmalıdır, paragraf girintisi bırakılmamalıdır. Tahoma 10 punto, 1,5 satır aralığı, satır başlarından önce 6 nokta aralık bırakılmalıdır, paragraf girintisi bırakılmamalıdır.

Ana başlıklar 1., 2., 3. şeklinde, alt başlıklar ise 1.1., 1.2., 1.3. şeklinde numaralandırılmalıdır. Ana başlıklarda TÜM HARFLER BÜYÜK VE KALIN, alt başlıklarda ise Yalnızca İlk Harfler Büyük Ve Kalın olmalıdır. Tüm bölüm başlıkları SOLA hizalı olarak yazılmalıdır.
Şekil 1. Tahoma 10 Punto Kalın Ilk Harfleri Büyük OrtalanmışKaynak: Tahoma 10 Punto İlk Harfleri Büyük Ortalanmış

2. ANA BAŞLIK


Tahoma 10 punto, 1,5 satır aralığı, satır başlarından önce 6 nokta aralık bırakılmalıdır, paragraf girintisi bırakılmamalıdır. Tahoma 10 punto, 1,5 satır aralığı, satır başlarından önce 6 nokta aralık bırakılmalıdır, paragraf girintisi bırakılmamalıdır.

Tüm tablo ve şekiller metin içerisinde verilmelidir. Tablolar ve şekiller, Tablo 1., Tablo 2., Şekil 1., Şekil 2. şeklinde numaralandırılmalıdır. Tablo ve şekillerin başlıkları kalın puntolu olarak üstte, kaynakça ve gerekli notlar altta yer almalıdır. Tablolarda gerekli hallerde yazı büyüklüğü 8 puntoya kadar düşürülebilir.

Tablo 1. Tahoma 10 Punto Kalın İlk Harfleri Büyük Ortalanmış

Başlık

Başlık

Başlık

Metinler 8 puntoya kadar küçültülebilir.Metinler 8 puntoya kadar küçültülebilir.Metinler 8 puntoya kadar küçültülebilir.Metinler 8 puntoya kadar küçültülebilir.Metinler 8 puntoya kadar küçültülebilir.Metinler 8 puntoya kadar küçültülebilir.Kaynak: Tahoma 10 Punto İlk Harfleri Büyük Ortalanmış

kaynakça


Tahoma 10 punto, Paragraf girintisi Asılı 1,5 cm olmalıdır. Tek satır aralığı, satırbaşlarından önce 6 nk. Boşluk bırakılmalıdır.

Kaynakça aşağıdaki örneklere göre hazırlanmalıdır.

Kitap: SOYADI, A. (Yıl), Kitap Adı, Yayınevi, Yer.

SUNGUR, O. (2013), Kümelenme: Bölgesel Kalkınmada Anahtar mı Kilit mi ? Batı Akdeniz Bölgesi Orman Ürünleri Endüstrisi Deneyimi, NOBEL Akademik Yayıncılık, Ankara.

Kitap Bölümü: SOYADI, A. (Yıl), “Bölüm Adı”, Kitap Adı, Editör: A. SOYADI, Yayınevi, Yer, ilksayfa-sonsayfa.

SUNGUR, O. (2014), "1980 Öncesi Türkiye Ekonomisinde Bölgesel Kalkınma Politikaları", Bölgesel Kalkınma Üzerine Yazılar, (Editörler: M. BERBER, D. ÖZYAKIŞIR, H.İ. AYDIN), Savaş Yayınevi, Ankara, 65-94.

Makale: SOYADI, A. (Yıl), “Makale Adı”, Dergi, Cilt(Sayı), ilksayfa-sonsayfa.

SUNGUR, O. (2014), "İşletme Kuluçkalarında Firmalar Arası Ağbağlaşma Faaliyetlerinin Yeni Kurulan Firmaların Hayatta Kalabilirliği Üzerine Etkisi", Ege Akademik Bakış Dergisi, 14(2), 247-259.

Bildiri: SOYADI, A. (Yıl), “Bildiri Başlığı”, Kongre-Sempozyum Adı, Üniversite, Tarih, Yer, ilksayfa-sonsayfa.

DULUPÇU, M.A., SUNGUR, O. ve H. KESKİN (2010), "Bölgesel Kalkınmada Yeni Yaklaşımlar ve Türkiye’de Kalkınma Planlarına Yansımaları: Kalkınma Planlarının Yeni Teoriler Açısından Değerlendirilmesi", 6. Ulusal Coğrafya Sempozyumu, Ankara Üniversitesi, 3-5 Kasım, Ankara, 239-248.


sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

TÜRKÇE başlık (tahoma 16 punto – tümü büyük – kalın – sola Hİzali) iconParagraf; aralarında konu ve düşünce birliği bulunan cümleler topluluğudur....

TÜRKÇE başlık (tahoma 16 punto – tümü büyük – kalın – sola Hİzali) iconYazim klavuzu başlik

TÜRKÇE başlık (tahoma 16 punto – tümü büyük – kalın – sola Hİzali) iconUhmt dergiSİ makale başLIĞI 14 punto olmali ve kalinlaştirmalidir

TÜRKÇE başlık (tahoma 16 punto – tümü büyük – kalın – sola Hİzali) iconUhmf dergiSİ makale başLIĞI 14 punto olmali ve kalinlaştirmalidir

TÜRKÇE başlık (tahoma 16 punto – tümü büyük – kalın – sola Hİzali) icon601 Büyük bir yazar ikinci bir hükümettir. Bunun için dünyanın neresinde...

TÜRKÇE başlık (tahoma 16 punto – tümü büyük – kalın – sola Hİzali) iconKitapları ( Okul kantini) Türkçe

TÜRKÇE başlık (tahoma 16 punto – tümü büyük – kalın – sola Hİzali) iconKitapları ( Okul kantini) Türkçe

TÜRKÇE başlık (tahoma 16 punto – tümü büyük – kalın – sola Hİzali) iconKitapları ( Okul kantini) Türkçe

TÜRKÇE başlık (tahoma 16 punto – tümü büyük – kalın – sola Hİzali) iconİLKÖĞretiM 6-7-8 TÜRKÇe dil biLGİSİ

TÜRKÇE başlık (tahoma 16 punto – tümü büyük – kalın – sola Hİzali) iconSerbest yemiNLİ tercüman (İngilizce & Türkçe)


Coğrafya
© 2000-2018
kişileri
c.ogren-sen.com