Ders saati


sayfa1/8
c.ogren-sen.com > öykü > Ders
  1   2   3   4   5   6   7   8
2015/2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI

ERBAA KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L LI K D E R S P L A N I

ÖĞRETMEN: ARİF ÖZBEYLİ SINIF: 10.SINIFLAR DERS : TARİH II

SÜRE

AY

HAFTA

DERS SAATİ

KAZANIMLAR

( HEDEF VE DAVRANIŞLAR )

KONULAR

ETKİNLİKLER

AÇIKLAMALAR

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM ve TEKNİKLERİ

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ ve GEREÇLERİ

DEĞERLENDİRME

( Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi )

EKİM-E Y L Ü L
ÜNİTE I : BEYLİKTEN DEVLETE (1300-1453 )

3.HAFTA

1

1


1. XIV. yüzyıl başlarında Anadolu, Avrupa ve Yakın Doğu’nun siyasi durumunu

kavrar.

I.Konu: Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu (1300 -1453)

1.XIV.Yüzyıl Başlarında Yakındoğu ve Avrupa


Dünyaya Bakış: XIV. Yü zyıl başlarında Anadolu,

Avrupa ve Yakın Doğudaki devletleri gösteren harita çalışması yapılır. Dönemle ilgili tarih şeridi hazırlanır.

XIII. yüzyıl sonunda Anadolu’nun durumu; XIV. yüzyıl başında İlhanlılar, Memluklar, Altın Orda, Doğu Roma İmparatorluğu (Bizans) ile Anadolu’daki Türk beylikleri; Balkanlar ve Avrupa’daki diğer devletlerin siyasi durumu hakkında bilgi verilecektir.

Anlatım

Soru-Cevap

Örneklendirme

Karşılaştırma

Araştırma-İnceleme

Grup Çalışması

Grup Tartışması

Yapılan Çalışmaları Yorumlama

Ders Kitabı

Duvar Haritası

“Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu”

Halil İnalcık

“Sorularla Osmanlı İmparatorluğu”

Erhan Afyoncu

Akıllı tahta
1. HAFTA

1
1

2. Osmanlı Devleti’nin gelişimini etkileyen faktörleri değerlendirir.

3. Osmanlı Devleti’nin Balkanlardaki fetihleriyle iskân siyaseti arasındaki ilişkiyi açıklar.

2.Kayıların Anadolu’ya gelişi ve Yerleşmesi

3.Balkanlardaki Fetihler

Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu: Osmanlı Devleti’nin kuruluşu ile ilgili belgesel veya film izlenir.

Beylikten Devlete: Osmanlı Devleti’nin gelişimini etkileyen faktörlerle ilgili araştırma yapılarak sınıfta tartışılır.

Osmanlı’nın İlk Şehirleri: Osmanlı Devleti’nin önemli merkezlerine (Söğüt, Domaniç, İznik, Bursa

vb.) gezi düzenlenir.

İskân (Şenlendirme) Politikası: Osmanlı

Devleti’nin iskân politikasını içeren metinler

(araştırma, makale, hikâye, tarihi vesikalar vb.) incelenir.

Balkanların Fethi: Balkanlarda yapılan fetih ve savaşları yansıtan harita çalışması yapılır.

Kayı Boyu; Kayıların Anadolu'ya gelişi ve yerleşmesine değinilecektir.

XIV. yüzyılda Anadolu’nun siyasi, kültürel ve demografik yapısına değinilecektir.

Koyunhisar Savaşı, Bilecik ve Bursa'nın fethi, Maltepe Savaşı, İznik ve İzmit'in fethi de ele alınacaktır.

Edirne'nin fethi; İstanbul kuşatılması; Sırp Sındığı, Çirmen, I. Kosova ve Niğbolu savaşları da ele alınacaktır.

İskân politikasının amacı, gerekçesi ve nasıl gerçekleştirildiğine değinilecektir.

Anlatım

Soru-Cevap

Örneklendirme

Karşılaştırma

Araştırma-İnceleme

Grup Çalışması

Grup Tartışması

Yapılan Çalışmaları Yorumlama

Ders Kitabı

Duvar Haritası

“Osmancık’ın Rüyası”

(TRT Belgesel)

“Osmanlı Tarihi”

Enver Ziya Karal

“Sorularla Osmanlı İmparatorluğu”

Erhan Afyoncu

Akıllı tahta
EKİM

2. HAFTA

1
1

4.Osmanlı Devleti’nin Anadolu’daki faaliyetlerini Türk siyasi birliğinin sağlanması açısından değerlendirir.

5. Ankara Savaşı’nın Türk dünyasına etkilerini kavrar.

4.Anadolu’da Siyasi Birliği Sağlama Faaliyetleri

5.Ankara Savaşı ve Fetret Devri

Anadolu’da Türk Birliği: Anadolu’da Türk siyasi

birliğinin sağlanması ile ilgili sunu hazırlanır.

Dedem Korkut’un Dilinden: Türk toplum hayatı, aile hayatı, kadın ve erkeğin konumu vb. açılardan

Dede Korkut Hikâyeleri incelenir.

Çubuk Ovası’nda İki Hükümdar: Ankara Savaşı’nın Osmanlı ve Timur devletleri açısından sebep ve sonuçlarını Timur ve Yıldırım Bayezid’in dilinden anlatan bir metin yazılır. Metinler farklı bakış açılarını yansıtması yönünden incelenir

Akkoyunlu ve Karakoyunlu devletlerine ve kültürel etkilerine de değinilecektir.

Timur’un uyguladığı politikaların Türk dünyasına etkileri verilecektir.

Altın Orda Devleti’nin yıkılması ile Karadeniz’in kuzeyindeki siyasi gelişmelere (Kırım, Ejderhan, Kazan, Kasım, Küçüm, Nogay hanlıklarına) kısaca değinilecektir.

Ankara Savaşı sonrası Anadolu’nun siyasi durumu vurgulanacaktır.

Anlatım

Soru-Cevap

Örneklendirme

Karşılaştırma

Araştırma-İnceleme

Grup Çalışması

Grup Tartışması

Yapılan Çalışmaları Yorumlama

Ders Kitabı

Duvar Haritası

Dede Korkut Hikayeleri

“Sorularla Osmanlı İmparatorluğu”

Erhan Afyoncu
3. HAFTA1
16.Balkanlarda Türk hâkimiyetinin güçlenmesinde etkili olan siyasi olayları değerlendirir.6.Anadolu’da Siyasi Birliğin Yeniden Sağlanması

7.Balkanlarda Osmanlı Hâkimiyetinin Güçlenmesi

Anadolu’dan Balkanlara Uzanan Güç: Osmanlı Devleti’nin Balkanlardaki fetihleri ile ilgili harita çalışması yapılır.

Evlâd-ı Fatihan: Osmanlı Devleti’nin Balkanlarda uyguladığı siyasi, sosyal, askerî ve kültürel politikalarla ilgili sunu hazırlanır.

Edirne-Segedin Antlaşması, Varna Savaşı, İkinci Kosova Savaşı ele alınacaktır.

Balkanlarda uygulanan siyasi, sosyal ve ekonomik (vergi adaleti, hoşgörü vb.) politikalar vurgulanacaktır.

Anlatım

Soru-Cevap

Örneklendirme

Karşılaştırma

Araştırma-İnceleme

Grup Çalışması

Grup Tartışması

Yapılan Çalışmaları Yorumlama

Ders Kitabı

Duvar Haritası

“Büyük Osmanlı Tarihi”

İsmail Hakkı Uzunçarşılı

“Sorularla Osmanlı İmparatorluğu”

Erhan Afyoncu  1   2   3   4   5   6   7   8

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Ders saati iconDers saati

Ders saati iconDers saati

Ders saati iconDers Saati

Ders saati iconDers saati

Ders saati iconDers saati

Ders saati icon12 Ders Saati

Ders saati iconDers Saati

Ders saati iconDers saati

Ders saati iconDers saati

Ders saati iconDers saati


Coğrafya
© 2000-2018
kişileri
c.ogren-sen.com