Kod Bilim Alanı Koşul No


c.ogren-sen.com > Sanat > Evraklar
Tablo 11. Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı

Not: Bu tablo ile ilgili koşul (111), kısaltmalar ve tanımlar dokümanın sonunda yer

almaktadır.

Kod

Bilim Alanı

Koşul No


1101

Atatürk İnkılapları ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

111

1102

Batı Sanatı ve Çağdaş Sanat

111

1103

Beşeri ve İktisadi Coğrafya

111

1104

Demografi

111

1105

Dilbilim/Dilbilimi

111

1106

Ekonometri

111

1107

Erken Hıristiyan ve Bizans Sanatları

111

1108

Eskiçağ Tarihi

111

1109

Felsefe

111

1110

Fiziki Antropoloji ve Paleoantropoloji

111

1111

Fiziki Coğrafya

111

1112

Gelişim Psikolojisi

111

1113

Genel Türk Tarihi

111

1115

İletişim Çalışmaları

111

1116

Kamu Yönetimi

111

1117

Klasik Arkeoloji

111

1118

Bilgi ve Belge Yönetimi

111

1119

Makro İktisat

111

1120

Maliye

111

1121

Mikro İktisat

111

1122

Muhasebe

111

1123

Nicel Karar Yöntemleri

111

1124

Ortaçağ Tarihi

111

1125

Osmanlı Kurumları ve Medeniyeti Tarihi

111

1126

Öğrenme-Bilişsel-Biyo-Deneysel Psikoloji

111

1127

Pazarlama

111

1128

Prehistorya

111

1129

Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi

111

1130

Uygulamalı Psikoloji

111

1131

Siyasal Düşünceler

111

1132

Siyasal Hayat ve Kurumlar

111

1133

Siyasi Tarih

111

1134

Sosyal Hizmet

111

1135

Sosyal Politika

111

1136

Sosyal Psikoloji

111

1137

Sosyal ve Kültürel Antropoloji

111

1138

Sosyoloji

111

1139

Türk ve İslam Sanatı

111

1141

Uluslararası İlişkiler

111

1142

Uygulamalı İletişim

111

1143

Üretim Yönetimi

111

1145

Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikası

111

1146

Yönetim Bilişim Sistemleri

111

1147

Yönetim ve Strateji

111

1149

Çalışma İktisadı ve İktisadi Demografi

111

1150

Politik İktisat ve Kurumsal İktisat

111

1151

İktisat Tarihi

111

1152

Gelişme İktisadı

111

1153

Finans

111

1154

Organizasyon

111

1155

Halkla İlişkiler

111

1156

Görsel İletişim Tasarımı

111

1157

Sinema

111

1158

Türkiye Coğrafyası

111

1159

Bölgesel Coğrafya

111

1160


Çocuk Gelişimi


111

1161

Yakınçağ Tarihi

111

1162

Klinik Psikoloji

111

1163


İş ve Örgüt Psikolojisi

111

1164

Sanat Tarihi

111

1165

Gazetecilik ve Medya Çalışmaları

111

1166

Reklamcılık

111

1167

Sağlık Kurumları Yönetimi

111

1168

Aile ve Tüketici Bilimleri

111

1169

Turizm

111

1170

Halk Bilimi

111

1171

Siyaset Bilimi

111


1172

Bölgesel Çalışmalar

111

1173

İktisadi Düşünceler Tarihi

111

1174

Uluslararası İktisat

111

1175

Yeniçağ Tarihi

111

1176

Avrupa Birliği

111

1177

Güvenlik Bilimleri

111

Doçentlik Sınav Yönetmeliğinin 4. maddesinin 2/c hükmü

Doktora, tıpta uzmanlık veya sanatta yeterlik unvanı iktisap edildikten sonra, doçentlik başvurusunda bulunulacak olan anabilim dalında özgün bilimsel yayın ve çalışmaların yapılmış olması.”

yanı sıra aşağıdaki koşullar aranır.


Koşul No

Başvuru Koşulları

111


Başvurulan doçentlik bilim alanı ile ilgili ve adayın yaptığı lisansüstü tez(ler)den üretilmemiş olmak koşuluyla, aşağıda belirtilen çalışmalara verilen birim puanlar esas alınarak en az 6 puan karşılığı bilimsel etkinlikte bulunmak (Ancak, yayın sayısının en az dört olması gerekmektedir. İki yazarlı çalışmalar için puanların 0,8’i; üç yazarlı çalışmalar için 0,6’sı; dört ve daha fazla yazarlı çalışmalar için 0,5’i karşılığı puan verilir.):
I. Uluslararası yayın ve atıflar:
1) SSCI, SCI-Expanded veya AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış tam makale, 4 puan

2) Alan indeksleri kapsamındaki dergilerde yayımlanmış tam makale, 3 puan

3) İlgili alanda önde gelen ülkelerin hakemli bilimsel/mesleki dergilerinde yayımlanmış tam makale, 2 puan

4) İlgili alanda önde gelen uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanan kitap, 5 puan

5) İlgili alanda önde gelen uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanan kitapta bölüm (ansiklopedi maddesi dahil), 3 puan

6) İlgili alanda önde gelen uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanan kitap editörlüğü, 4 puan

7) Uluslararası nitelikli bilimsel/mesleki kuruluşlar tarafından periyodik olarak düzenlenen ve bildiri önerilerinin uluslararası nitelikte hakemler/seçici kurul tarafından seçildiği bilimsel toplantılarda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri, 1 puan

8) Yukarıda tanımlanan yayınlara, diğer yazarlar tarafından yapılan bir atıf, 0,5 puan
II. Ulusal yayınlar:
1) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale, 1 puan

2) Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanan kitap (ders kitabı hariç), 3 puan

3) Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanan kitapta (ders kitabı hariç) bölüm, 1 puan

4) Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanan kitap (ders kitabı hariç) editörlüğü, 1 puan

5) Arkeoloji, sanat tarihi ve antropoloji alanlarında, bilimsel bir kurum tarafından desteklenen arazi projesi yöneticiliği yapmış olmak, 1 puan

6) Ulusal tebliğler, 0,25 puan (toplamı 1 puanı geçemez)
Aday, Tablo 11’den 1 (bir) bilim alanını başvuru formunda belirtmelidir. Aday, istediği takdirde Anahtar Sözcük tablolarından en fazla 2 (iki) anahtar sözcük belirtebilir.1. Kısaltmalar :

SCI - Expanded : Science Citation Index-Expanded

SSCI : Social Sciences Citation Index

AHCI : Art and Humanities Index

IM : Index Meducus

DI : Dental Index

EI : Engineering Index

CMCI : CompuMath Citation Index

2. Tanımlar:

Ulusal hakemli dergi : Editörü ve en az beş değişik üniversitenin öğretim üyelerinden oluşmuş danışmanlar grubu olan, bilimsel/sanatsal özgün araştırma makaleleri yayımlayan, yılda en az iki kez yayımlanan ve son beş yılda düzenli olarak basılıp dağıtımı yapılmış, üniversite kütüphanelerinde erişilebilir olan dergi.

Başlıca yazar : Aşağıda belirtilen makalelerde aday başlıca yazar olarak tanımlanır:

  1. Tek yazarlı makale,

  2. Danışmanlığını yaptığı lisansüstü öğrenci(ler) ile birlikte yazılmış makale,

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Kod Bilim Alanı Koşul No iconBilimsel çalışmalarla uğraşan kimselere “bilim insanı” denir. Bilim...

Kod Bilim Alanı Koşul No iconBilimsel çalışmalarla uğraşan kimselere “bilim insanı” denir. Bilim...

Kod Bilim Alanı Koşul No iconBilimsel çalışmalarla uğraşan kimselere “bilim insanı” denir. Bilim...

Kod Bilim Alanı Koşul No iconD: Kod çözme E: Geribildirim

Kod Bilim Alanı Koşul No iconTÜrk biLİm adamlari kimlerdiR ÜNLÜ BİLİM İnsanlari gelmiŞ ve geçMİŞ...

Kod Bilim Alanı Koşul No icon72 etkınlık cevabı gunduz karalar denızlere göre Çabuk ısınmaktadır...

Kod Bilim Alanı Koşul No iconBİRİNCİ yil kod L. Dönem (I. Yariyil) Statü

Kod Bilim Alanı Koşul No iconBİLGİ toplumunda biLİM, sosyal biLİM VE sosyal biLGİler öĞretiMİ

Kod Bilim Alanı Koşul No iconUygulama alani

Kod Bilim Alanı Koşul No icon1 X. Uluslar arası Bilim Temelleri Bilgi Yarışmasının kurucusu Otonom...
«Uluslar arası Bilim Temelleri Bilgi Yarışması» eğitim projesinin ve tüm yarışma testlerinin telif hakları kurucuya aittir


Coğrafya
© 2000-2018
kişileri
c.ogren-sen.com